Public Auction 39 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
151441 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 complete 100-stamps sheet with
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 complete 100-stamps sheet with revenues 1 Crown; in the middle folded
Starting price: CZK
U:A3v–
152632 - 1938 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 fiscal stamp 2h, issue 1938, 38-
+1
Jakost
1938 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 fiscal stamp 2h, issue 1938, 38-blok; c.v.. 2.280Kč
Starting price: CZK
U:A4
150818 - 1937 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 refused design revenue values 2
+1
Jakost
1937 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 refused design revenue values 200CZK with emblem lion, křídovýpapír, size 137x185mm; interesting
Starting price: CZK
U:A4
150817 - 1937 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 refused design revenue values 5
+1
Jakost
1937 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 refused design revenue values 50CZK with emblem lion, parchment paper, size 135x183mm; interesting
Starting price: CZK
U:A4
150588 - 1951 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 veterinary passport, comp. 2 pc
+3
Jakost
1951 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 veterinary passport, comp. 2 pcs of, printed matter from year 1950 with imprinted stamp 2Kčs/ 1938 + 1x additionally printed Slovak stamp. Nakazový fund 1Ks and 1x stamp. 2 Koruna, cancel. PRAVICA/ OKR. MODRÝ KAMEŇ and VIESKA/ OKR. MODRÝ KAMEŇ; interesting, vertical folds
Starting price: CZK
U:A4
152372 - 1801 AUSTRIA document with printed revenue, originally reven
Jakost
1801 AUSTRIA document with printed revenue, originally revenue 1F. cancelled and nahrazen new printed revenue 2F.; well zachované, rare
Starting price: CZK
U:A3s|
148353 - 1855 AUSTRIA-HUNGARY release with revenue 8Fl C.M., lower s
Jakost
1855 AUSTRIA-HUNGARY release with revenue 8Fl C.M., lower signature of nobleman Emanuel rytíře from Unkrechtsbergu; interesting, good condition, cross fold
Starting price: CZK
U:A3s|
148350 - 1871 AUSTRIA-HUNGARY document with nice mnohonásobnou 6-co
+1
Jakost/Jakost
1871 AUSTRIA-HUNGARY document with nice mnohonásobnou 6-coloured high franking, cancelled green (!) postmark, general value 106Fl and 26Kr, base composes 5 revenues 12Fl from various printing sheet with various color shades, 1x with L sheet margin, wide margin, revenue 20Fl with print numeral(s), 2 revenues 10Fl have small/rare year and pocházejí from 2 various printing sheet, 2 decorative nobiliary seal knížecího of family Dietrichstein; rare, decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
148355 - 1863 AUSTRIA document with high color franking of Revenues
+2
Jakost
1863 AUSTRIA document with high color franking of Revenues 2. issue 5 Kreuzer + 8Fl + 14Fl + 14Fl + 20Fl, the first revenue 14Fl is from lower margins printing sheet; document without bends (!), very good condition, rare
Starting price: CZK
U:A3s|
151823 - 1879 AUSTRIA-HUNGARY release with single franking revenue 8f
Jakost
1879 AUSTRIA-HUNGARY release with single franking revenue 8fl issue C.M. (!), nice red seal; good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
152370 - 1884 AUSTRIA - HUNGARY release with very rare mixed frankin
Jakost
1884 AUSTRIA - HUNGARY release with very rare mixed franking same values from various issues - 3 Kreuzer/ issue 1883 + already more than year invalid revenue 3 Kreuzer/ issue 1881; interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
152375 - 1868 AUSTRIA-HUNGARY release with 2 revenues 3. issue in hea
Jakost
1868 AUSTRIA-HUNGARY release with 2 revenues 3. issue in head, revenue 12Kr zřetelně second time used; interesting, good condition
Starting price: CZK
U:A3s| | AUTOTRANS (?)Translation request
152367 - 1870 AUSTRIA - HUNGARY release with mixed franking issue 18
Jakost
1870 AUSTRIA - HUNGARY release with mixed franking issue 1867 3 Kreuzer and 1870 60Kr in head; rare, good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
151825 - 1878 AUSTRIA-HUNGARY release with mixed franking issue 1877,
Jakost
1878 AUSTRIA-HUNGARY release with mixed franking issue 1877, 4x 15 Kreuzer + 2x 1 Kr + 2x ½Kr; archiving folds, stains
Starting price: CZK
U:A3s|
152365 - 1863 AUSTRIA-HUNGARY document with multicolor franking reven
Jakost
1863 AUSTRIA-HUNGARY document with multicolor franking revenues 2. issue, i.a. 3x 6Fl, cancelled green postmark; decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
148354 - 1855 AUSTRIA-HUNGARY document with revenue 6Fl with very rar
+1
Jakost
1855 AUSTRIA-HUNGARY document with revenue 6Fl with very rare perf 17, cancelled light only postmark; rare
Starting price: CZK
U:A3s|
152364 - 1875 AUSTRIA - HUNGARY printed bill of plyn with mixed fran
+1
Jakost
1875 AUSTRIA - HUNGARY printed bill of plyn with mixed franking issue 1875 and 1870 - last day of validity (!); decorative, good condition
Starting price: CZK
U:A4
152362 - 1855 HABSBURG MONARCHY printed gun licence with imperforate
Jakost
1855 HABSBURG MONARCHY printed gun licence with imperforated (!) revenue 30Kr C.M., green postmark regional office, revenue with officially cut off perf; good condition, interesting
Starting price: CZK
U:A4
152683 - 1875 GREAT BRITAIN patetntní document from year 1875 on p
+2
Jakost
1875 GREAT BRITAIN patetntní document from year 1875 on parchment with 3 patentními revenues with protective kovovým proužekem values 2x 50£; and 100£;, missing seal, size 52x77cm, at our place rare occurrence!
Starting price: CZK
U:A4
149140 - 1879-1910 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY set several set výs
+16
Jakost
1879-1910 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY set several set výstřížků with revenues of issue 1879 to 1910; placed in full 8-listém stockbook A4, interesting
Starting price: CZK
U:Z

Public Auction 39 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.