Public auction 41 / Banknotes / Czechoslovakia 1918-1939

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 72 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
156723 - 1902 Ba.6, 1000 Koruna, stamped
+1
Jakost
1902 Ba.6, 1000 Koruna, stamped
Starting price: CZK
U:A5
156724 - 1902-14 Ba.1-6, comp. of 14 pcs of stamped banknotes, variou
+1
Jakost/Jakost
1902-14 Ba.1-6, comp. of 14 pcs of stamped banknotes, various quality
Starting price: CZK
U:A5
156721 - 1914 Ba.4, 50k stamped
+1
Jakost
1914 Ba.4, 50k stamped
Starting price: CZK
U:A5
156691 - 1919 Ba.10, 20Kč, 1st issue, set P214
+1
Jakost/Jakost
1919 Ba.10, 20Kč, 1st issue, set P214
Starting price: CZK
U:A5
157079 - Cancelled
+1
Jakost
Cancelled

Starting price: CZK
U:A5
Cancelled
156693 - 1919 Ba.11b, 50Kč, 1st issue, vert. stuck together
+1
Jakost
1919 Ba.11b, 50Kč, 1st issue, vert. stuck together
Starting price: CZK
U:A5
156689 - 1919 Ba.12, 100CZK, 1st issue, set 0002
+1
Jakost/Jakost
1919 Ba.12, 100CZK, 1st issue, set 0002
Starting price: CZK
U:A5
156686 - 1919 Ba.13f, 500Kč, forgery type 2 Meszáros, set 021
+1
Jakost
1919 Ba.13f, 500Kč, forgery type 2 Meszáros, set 021
Starting price: CZK
U:A5
156687 - 1919 Ba.13f, 500Kč, forgery type 2 Meszáros, set 023
+1
Jakost
1919 Ba.13f, 500Kč, forgery type 2 Meszáros, set 023
Starting price: CZK
U:A5
156698 - 1919 Ba.14, 1000Kč, 1. issue, set D
+1
Jakost
1919 Ba.14, 1000Kč, 1. issue, set D
Starting price: CZK
U:A5
157080 - 1919 Ba.14, 1000Kč, the 1st issue, set D
+1
Jakost
1919 Ba.14, 1000Kč, the 1st issue, set D
Starting price: CZK
U:A5
157081 - 1919 Ba.16a, 100Kč, set G
+1
Jakost
1919 Ba.16a, 100Kč, set G
Starting price: CZK
U:A5
157076 - 1919 Ba.7, 1CZK, the 1st issue, 2 pcs, set 043 in blue color
+1
Jakost
1919 Ba.7, 1CZK, the 1st issue, 2 pcs, set 043 in blue color, set 260 in green color on front face
Starting price: CZK
U:A5
157077 - 1919 Ba.7, 1CZK, the 1st issue, 4 pcs of, set 038, 017, 135,
+1
Jakost/Jakost
1919 Ba.7, 1CZK, the 1st issue, 4 pcs of, set 038, 017, 135, 074, various shades of blue color on front face
Starting price: CZK
U:A5
156694 - 1919 Ba.8, 5CZK, 1st issue, set 0138
+1
Jakost
1919 Ba.8, 5CZK, 1st issue, set 0138
Starting price: CZK
U:A5
154267 - 1919 10 CZK, serie O063, specimen -  only 1 hole 5mm, luxury
+1
Jakost
1919 10 CZK, serie O063, specimen - only 1 hole 5mm, luxury piece
Starting price: CZK
U:A5
157078 - 1919 Ba.9b, 10Kč, the 1st issue, set O 047
+1
Jakost
1919 Ba.9b, 10Kč, the 1st issue, set O 047
Starting price: CZK
U:A5
156696 - 1919 Ba.9b, 10CZK, 1st issue, set O 082, lower in margin 2x
+1
Jakost/Jakost
1919 Ba.9b, 10CZK, 1st issue, set O 082, lower in margin 2x small tearing
Starting price: CZK
U:A5
156697 - 1919 Ba.9b, 10CZK, 1st issue, set O 134
+1
Jakost
1919 Ba.9b, 10CZK, 1st issue, set O 134
Starting price: CZK
U:A5
156715 - 1919-27 Ba.7(2x), 8, 9, 10, 11, 12, comp. of 8 banknotes in
+1
Jakost/Jakost
1919-27 Ba.7(2x), 8, 9, 10, 11, 12, comp. of 8 banknotes in various quality 1-4
Starting price: CZK
U:A5
156713 - 1920 Ba.17b, 5000CZK, Specimen, set B
+1
Jakost
1920 Ba.17b, 5000CZK, Specimen, set B
Starting price: CZK
U:A5
157082 - 1920 Ba.17c, 5000Kč, set C, Specimen
+1
Jakost
1920 Ba.17c, 5000Kč, set C, Specimen
Starting price: CZK
U:A5
156700 - Cancelled
+1
Jakost
Cancelled

Starting price: CZK
U:A5
Cancelled
157083 - 1921 Ba.18, 5Kč, set 6
+1
Jakost
1921 Ba.18, 5Kč, set 6
Starting price: CZK
U:A5
157084 - 1922 Ba.19a, 50CZK, set 036
+1
Jakost
1922 Ba.19a, 50CZK, set 036
Starting price: CZK
U:A5
157085 - 1926 Ba.21a, 20Kč, set CH
Jakost
1926 Ba.21a, 20Kč, set CH
Starting price: CZK
U:A5
157086 - 1926 Ba.21b2, 20Kč, 2 pcs, 1x set Cg, 1x set Ze Specimen
+1
Jakost
1926 Ba.21b2, 20Kč, 2 pcs, 1x set Cg, 1x set Ze Specimen
Starting price: CZK
U:A5
157087 - 1927 Ba.22a, 10Kč, set O 016
+1
Jakost
1927 Ba.22a, 10Kč, set O 016
Starting price: CZK
U:A5
156695 - 1927 Ba.22b, 10Kč issue 1927, very rare set R 023, left in
+1
Jakost
1927 Ba.22b, 10Kč issue 1927, very rare set R 023, left in margin small tearing
Starting price: CZK
U:A5
157088 - 1927 Ba.22e+d, 10Kč, 2 pcs, 1x set N 139, 1x set B 031 Spec
+1
Jakost
1927 Ba.22e+d, 10Kč, 2 pcs, 1x set N 139, 1x set B 031 Specimen
Starting price: CZK
U:A5
156703 - 1929 Ba.23c, 500CZK, Specimen, set G
+1
Jakost
1929 Ba.23c, 500CZK, Specimen, set G
Starting price: CZK
U:A5
157089 - 1929 Ba.24b, 50CZK, set Ia, from reverse oblique print
+1
Jakost
1929 Ba.24b, 50CZK, set Ia, from reverse oblique print
Starting price: CZK
U:A5
157090 - 1931 Ba.25a, 100Kč, set Z
+1
Jakost
1931 Ba.25a, 100Kč, set Z
Starting price: CZK
U:A5
157091 - 1931 Ba.25b, 100CZK, set Pb
+1
Jakost
1931 Ba.25b, 100CZK, set Pb
Starting price: CZK
U:A5
156701 - 1931 Ba.25b, 100CZK, set Ya
+1
Jakost
1931 Ba.25b, 100CZK, set Ya
Starting price: CZK
U:A5
157092 - 1931 Ba.25b+c, 100Kč, 2 pcs, set Mc + Sb, Specimen
+1
Jakost
1931 Ba.25b+c, 100Kč, 2 pcs, set Mc + Sb, Specimen
Starting price: CZK
U:A5
156702 - 1932 Ba.26, 1000CZK, set C
+1
Jakost
1932 Ba.26, 1000CZK, set C
Starting price: CZK
U:A5
157294 - 1915-34 [COLLECTIONS]  compilation of 19 pcs of Czechoslovak
+1
Jakost/Jakost
1915-34 [COLLECTIONS] compilation of 19 pcs of Czechoslovakian banknotes 1918-1939, contains set of stamped banknotes, also Ba.8, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, part Specimen; various quality, cat. ca. 7.000CZK
Starting price: CZK
U:O5
156718 - 1919-1934 [COLLECTIONS] compilation of 25 banknotes, smaller
+1
Jakost/Jakost
1919-1934 [COLLECTIONS] compilation of 25 banknotes, smaller part Specimen, contains i.a. Ba.14 Specimen, 16 (3x), 18, 19, 22 etc., various quality, interesting offer
Starting price: CZK
U:O5

Public auction 41 / Banknotes / Czechoslovakia 1918-1939 - Information

Papírová platidla 1. republiky

Těsně po vzniku samostatného československého státu zůstávalo v platnosti oběživo bývalé monarchie. Již v únoru 1919 však ministr Alois Rašín inicioval měnovou odluku, jíž vznikla nová vlastní měna republiky - Koruna československá. Drobné oběživo obíhalo nadále v původní formě, rakousko-uherské bankovky v nominálech 10 - 1000 korun pak byly opatřovány československými kolky, které byly na tisícikorunách natištěné, na nižších nominálech nalepované. Tím vznikla samostatná měna i fyzicky a Československu se touto reformou podařilo vyhnout se zhoubné inflaci, která jinak brzy postihla okolní státy.

Potřeba mít vlastní skutečné oběživo vedla však již po několika měsících k vydání prvních čs. státovek, které jsou označovány jako I. emise a patří k nejvzácnějším papírovým platidlům na českém území. Ačkoli mezi autory jejich grafických návrhů nad jinými ční jméno Alfonse Muchy, byla tato platidla tištěna narychlo a jejich technická úroveň je poměrně nízká. Pouze nejvyšší nominály byly tištěny v zahraničí (v New Yorku a Vídni) a jejich úroveň zabezpečení odpovídá tehdejším nárokům kladeným na papírové peníze. Nejvyšší nominál této emise, pětitisícikorunová státovka, je zároveň nejvzácnější čs. papírové platidlo vůbec. Dosud je známo pouze 37 pravých exemplářů, z nichž 36 je úředně znehodnoceno preforací a jen jediný kus je dochován intaktní. Nejenom z tohoto důvodu je obecně I. emise vyhledávána sběrateli i investory, které přitahuje krása i vzácnost těchto státovek.

Krátce po vydání I. emise začaly přípravy na vydávání nových státovek, jejichž technická úroveň by již byla provedena s větší péčí. Tyto tzv. státovky II. emise byly vesměs tištěny v New Yorku firmou American Banknote Corporation, což zajistilo potřebnou úroveň zabezpečení, na druhou stranu výtvarné návrhy byly, byť za použití československých motivů, přeci jen výrazně ovlivněny vkusem americké ceninové grafiky. Tím se však rovněž podílely na utváření jedinečné atmosféry první republiky. Pětisetkorunová státovka této emise, sběrateli důvěrně nazývaná "hnědý legionář", se rovněž řadí mezi nejvzácnější čs. papírová platidla.

Po vzniku Národní banky československé v roce 1926 se započalo s vydáváním nových papírových platidel, které tentokrát již mohou být nazývány bankovkami. Na jejich výtvarném provedení se podíleli přední umělci své doby. Na padesátikorunové bankovce se naposledy projevil Alfons Mucha, stokoruna a tisícikoruna Maxe Švabinského jsou pak považovány za nejkrásnější české bankovky vůbec. Některé nominály byly tištěny podle starších vzorů, pouze mírně upravené a s aktualizovanými texty. Přípravu chystané Švabinského pětitisícikoruny s portrétem Antonína Švehly bohužel přerušila 2. světová válka. Místo toho byly v kritickém roce 1938 připraveny tzv. "mobilizační státovky", které měly být použity v případě války, aby nahradily chybějící drobné mince, jež, jak se předpokládalo, začne obyvatelstvo schraňovat pro budoucnost. Státovky se do oběhu nakonec dostaly až krátce po vzniku Protektorátu, kdy, opatřené přetiskem, nahradily drobné mince, které z oběhu skutečně náhle vymizely.