Public auction 41 / Banknotes / Bohemia and Moravia

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 72 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
156730 - 1920 Ba.N3, 5000K, unissued with Opt from year 1943, Specime
+1
Jakost
1920 Ba.N3, 5000K, unissued with Opt from year 1943, Specimen, set C
Starting price: CZK
U:A5
157194 - 1938 Ba.28a+b, 1 K, hand-made and machine Opt, set A 022, A
+1
Jakost
1938 Ba.28a+b, 1 K, hand-made and machine Opt, set A 022, A 065
Starting price: CZK
U:A5
157195 - 1938 Ba.29a, 5 K with hand-made Opt, set A 019
+1
Jakost
1938 Ba.29a, 5 K with hand-made Opt, set A 019
Starting price: CZK
U:A5
156731 - 1938 Ba.29b, 5 K with machine Opt, set A 033
+1
Jakost
1938 Ba.29b, 5 K with machine Opt, set A 033
Starting price: CZK
U:A5
157190 - 1938 Ba.N1, 1CZK, unissued, set A 047
+1
Jakost
1938 Ba.N1, 1CZK, unissued, set A 047
Starting price: CZK
U:A5
156726 - 1938 Ba.N1, unissued 1CZK without Opt, set A 071
+1
Jakost
1938 Ba.N1, unissued 1CZK without Opt, set A 071
Starting price: CZK
U:A5
157191 - 1938 Ba.N2, 5Kč, unissued, set A 003
+1
Jakost
1938 Ba.N2, 5Kč, unissued, set A 003
Starting price: CZK
U:A5
156727 - 1938 Ba.N2, unissued 5Kč without Opt, set A 032
+1
Jakost
1938 Ba.N2, unissued 5Kč without Opt, set A 032
Starting price: CZK
U:A5
157196 - 1940 Ba.32, 100 K, the 1st issue, set 08B
+1
Jakost
1940 Ba.32, 100 K, the 1st issue, set 08B
Starting price: CZK
U:A5
157292 - 1942 Ba.37b+c, 10K, set 05N and 08Nb, both with unusual perf
+1
Jakost
1942 Ba.37b+c, 10K, set 05N and 08Nb, both with unusual perf NEPLATNÉ
Starting price: CZK
U:A5
157192 - 1943 Ba.N3, 5000K, unissued with Opt from year 1943, Specime
+1
Jakost
1943 Ba.N3, 5000K, unissued with Opt from year 1943, Specimen, set C
Starting price: CZK
U:A5
157197 - 1944 Ba.42, 50K, set 29A
+1
Jakost
1944 Ba.42, 50K, set 29A
Starting price: CZK
U:A5
156728 - 1943 TEREZÍN  1-7, complete set of banknotes of Terezin´s
+1
Jakost
1943 TEREZÍN 1-7, complete set of banknotes of Terezin´s ghetto, value 100 Koruna defect in paper
Starting price: CZK
U:A5
158425 - 1945 TEREZIN, Saving book of Jewish selfgovernment bank - Ba
+2
Jakost
1945 TEREZIN, Saving book of Jewish selfgovernment bank - Bank der jüdischen selbstverwaltung Theresienstadt, in the name of Dittrich Irma with deposit of 50K from 5.IV.1945, perfect condition, sought
Starting price: CZK
U:A5
156733 - 1938-44 [COLLECTIONS]  compilation of 60 Bohemian and Moravi
+2
Jakost/Jakost
1938-44 [COLLECTIONS] compilation of 60 Bohemian and Moravian banknotes, many multiples, smaller part Specimen, supplemented with banknotes of ghetto Terezín, various quality
Starting price: CZK
U:O5
157293 - 1940-44 [COLLECTIONS]  collection of 41 pcs of Bohemian and
+1
Jakost/Jakost
1940-44 [COLLECTIONS] collection of 41 pcs of Bohemian and Moravian banknotes, Ba.29-42, various sets and issues, part Specimen, cat. according to quality ca. 10.000CZK
Starting price: CZK
U:O5

Public auction 41 / Banknotes / Bohemia and Moravia - Information

Papírová platidla Protektorátu Čechy a Morava

Po záboru českých zemí 15. 3. 1939 zůstávaly na území nového "Protektorátu" v platnosti dosavadní československá platidla. Vznik samostatné protektorátní "Koruny českomoravské" byl sice chabým, ale přeci je nějakým úspěchem domácí vlády; německá správa zprvu chtěla na území Protektorátu zavést jako měnu Říšskou marku. Krátce po okupaci byly do oběhu uvedeny tzv. "mobilizační státovky" v hodnotě 1 a 5 korun, připravené v roce 1938 pro případ války, a označené přetiskem s německo-českým textem.

Příprava nových protektorátních státovek a bankovek probíhala v poměrně rychlém tempu, aby v oběhu co nejdříve nahradily peníze bývalého Československa. Vyznačují se německo-českými texty, poměrně chudou škálou tlumených barev a nepříliš nápaditou grafikou. Na nižších nominálech se jako hlavní motivy objevují ideální typy árijských lidí, vyšší nominály nesou portréty historický osobností, které byly v očích okupační správy významné pro česko-německé soužití - Petra Brandla, Petra Parléře a sv. Václava. Tyto rytiny po technické stránce patří k vrcholům české bankovkové grafiky vůbec.

Některé protektorátní bankovky musely být posvém vydání dodatečně upravovány. Například v roce 1940 vydanou padesátikorunovou státovku podle návrhu Maxe Švabinského později musela nahradit státovka nového typu, neboť děvče na původním platidle se tvářilo "příliš sebevědomě a vzdorovitě". Nedostatek bankovek vyšších nominálů mělo vyřešit vydání zásob prvorepublikových pětitisícikorun označených protektorátním přetiskem. Nacisté se však domnívali, že oběh platidel s názvem bývalého státu by na Čechy mohl působit povzbuzujícím dojmem, preferovali raději vydání graficky jednoduché bankovky protektorátní s portrétem sv. Václava. Její tiskové podklady později posloužily při vydávání prvních bankovek osvobozené Československé republiky.

Svébytným fenoménem jsou poukázky židovského ghetta v Terezíně. Jejich vznik iniciovali Němci roku 1943, kdy byly vytištěny poukázky „Banky židovské samosprávy“, vydané v hodnotách 1 - 100 korun. Jimi byli vypláceni uvěznění Židé a svou úlohu sehrály zejména při návštěvě delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže, kdy pomáhaly vzbudit iluzi autonomie Terezína v rámci Protektorátu.