Public auction 44 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
166542 - 1932 HEINZ Bohumil  trial printing of gravure little girl fo
+1
Jakost
1932 HEINZ Bohumil trial printing of gravure "little girl" for National bank, in dark brown color on lightly yellowy paper, size 88x125mm; nice
Starting price: CZK
U:A5
167265 - 1939 Ba.29, 5 K hand overprint, set A016
+1
Jakost
1939 Ba.29, 5 K hand overprint, set A016
Starting price: CZK
U:A5
168518 - 1960 Ba.94a2, 10Kčs, set F25; very small bend
+1
Jakost
1960 Ba.94a2, 10Kčs, set F25; very small bend
Starting price: CZK
U:A5
168044 - 1981 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 / PRISON  institutional order sa
+1
Jakost
1981 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 / PRISON institutional order sample/specimen 1981, complete collection 9 pcs of orders, without postmarks
Starting price: CZK
U:A5
168588 - 2007 Ba.SK15d, 1000SK set A; cat. 3.500CZK, on the back side
+1
Jakost
2007 Ba.SK15d, 1000SK set A; cat. 3.500CZK, on the back side signature of author Kořenová
Starting price: CZK
U:A5
167150 - 1902 Pi.8, Ba.RU11  1000 Koruna, issue 1902, set 1182
+1
Jakost
1902 Pi.8, Ba.RU11 1000 Koruna, issue 1902, set 1182
Starting price: CZK
U:A5
167148 - 1912 Pi.12, Ba.RU10  100 Koruna, issue 1912, set 1306
+1
Jakost
1912 Pi.12, Ba.RU10 100 Koruna, issue 1912, set 1306
Starting price: CZK
U:A5
167149 - 1912 Pi.12, Ba.RU10  100 Koruna, issue 1912, set 2059
+1
Jakost
1912 Pi.12, Ba.RU10 100 Koruna, issue 1912, set 2059
Starting price: CZK
U:A5
167147 - 1914 Pi.15, Ba.RU9  50K, issue 1914, set 1083
+1
Jakost/Jakost
1914 Pi.15, Ba.RU9 50K, issue 1914, set 1083
Starting price: CZK
U:A5
166964 - 1917 K.u.K.. Kriegsgefangenenlager Theresienstadt, compilati
Jakost/Jakost
1917 K.u.K.. Kriegsgefangenenlager Theresienstadt, compilation of 23 camp coupons, various values, contains values 1 K (5x) all with postmarks, strong folds; 2 K 12x without postmarks, from that 1 pcs without number, quality 1-2; 5 K (5x), all with postmarks, strong folds; 10K without postmark with fold; as multiple interesting
Starting price: CZK
U:A5
166962 - 1917 K.u.K.. Kriegsgefangenenlager (Prisoner-of-war camp) Th
+1
Jakost/Jakost
1917 K.u.K.. Kriegsgefangenenlager (Prisoner-of-war camp) Theresienstadt, comp. 5 pcs of camp orders, values 2h, 1 Koruna, 2 Koruna 2x from that 1 pcs of unnumbered and 10K, kat.1a, 5a, 6a+c, 8a, all without folds, only value 10K with small tearing in margin
Starting price: CZK
U:A5
166961 - 1917 K.u.K.. Kriegsgefangenenlager Theresienstadt, camp coup
+1
Jakost
1917 K.u.K.. Kriegsgefangenenlager Theresienstadt, camp coupons, value 2 K, comp. of 5 pcs, kat.6a, without folds
Starting price: CZK
U:A5
168581 - 1900-1990 [COLLECTIONS]  small collection bank-notes Czechos
+2
Jakost
1900-1990 [COLLECTIONS] small collection bank-notes Czechoslovakia and abroad, various issue, values, set etc..; various quality, placed in/at carton little-box
Starting price: CZK
U:K

Public auction 44 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.