Public auction 45 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
170169 - 1817 AUSTRIA / printed edict of new values revenues from 7.
+2
Jakost
1817 AUSTRIA / printed edict of new values revenues from 7. 12. 1817, two side/party incl. picture single values; front side tearing, side with revenues very fine, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
171602 - 1923 AUSTRIA  2 pcs of customs bollettes, value 3000K violet
+2
Jakost
1923 AUSTRIA 2 pcs of customs bollettes, value 3000K violet and 5000K green with accompanying letter office Ministry shop - office in/at Železném Brod and description vyvážených vzorků glass zvířátek
Starting price: CZK
U:A4
171795 - 1944 HUNGARY, 2 off. document/-s pravoslavné Church in/at S
Jakost
1944 HUNGARY, 2 off. document/-s pravoslavné Church in/at Somboru with mixed frankings Hungarian and Serbian revenues, interesting documents from period of anexe this region Hungary (1941-1945)
Starting price: CZK
U:A4
171363 - 1990 Communist Party of Czechoslovakia  contribution stmp.,
Jakost
1990 Communist Party of Czechoslovakia contribution stmp., total 11 various values, 10Kčs - 350Kčs in/at complete sheets; with gum, interesting
Starting price: CZK
U:A4
171625 - 1870-81 [COLLECTIONS]  AUSTRIA-HUNGARY  selection of 91 pcs
+13
Jakost
1870-81 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY selection of 91 pcs of due bills and checks with zapravenými fee revenues various issues as 1870, 1877, 1881, 1883, various blank form/-s, placed in šanonu in/at covers; part worse quality
Starting price: CZK
U:Z

Public auction 45 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.