Public auction 47 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
175825 - 1940 M. Švabinský: Art design on/for bankovku 100 K, sider
Jakost
1940 M. Švabinský: Art design on/for bankovku 100 K, siderography, format 145x205mm; sound condition
Starting price: CZK
U:A5
175287 - 1940-44 comp. 5 pcs of bank-notes, contains Ba.32, 36 Specim
+1
Jakost/Jakost
1940-44 comp. 5 pcs of bank-notes, contains Ba.32, 36 Specimen, 37b, 41, 42, various quality
Starting price: CZK
U:A5
175288 - 1926-45 selection of 8/ks bank-notes, contains Ba.21b Specim
+1
Jakost/Jakost
1926-45 selection of 8/ks bank-notes, contains Ba.21b Specimen, 56 Specimen, stamped 66, 67, 68 all Specimen, 74, 76, 79 Specimen, various quality
Starting price: CZK
U:A5
175286 - 1945 Un bank revenue T. G. Masaryk in/at cap, mark A, green,
+1
Jakost
1945 Un bank revenue T. G. Masaryk in/at cap, mark A, green, L the bottom corner blk-of-25 with plate mark A2; with gum, good condition
Starting price: CZK
U:A5
176096 - 1921-23 [COLLECTIONS]  GERMANY - EMERGENCY CURRENCY (KLEINGE
+38
Jakost
1921-23 [COLLECTIONS] GERMANY - EMERGENCY CURRENCY (KLEINGELDSCHEINE, SERIENSCHEINE) collection emergency money in 36-listovém stockbook, major major-part in/at quality N, index inserted
Starting price: CZK
U:Z

Public auction 47 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.