Public Auction 60 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Online auction 75 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
2054
---- CZK
211368 - 1920 POST / cap badge personnel post, initials Czechoslovak
+1
Jakost
1920 POST / cap badge personnel post, initials Czechoslovak Post with two letters; sheet metal
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned
2055
---- CZK
211369 - 1930 POST / cap badge personnel post, state coat of arms wit
+1
Jakost
1930 POST / cap badge personnel post, state coat of arms with inscription Czechosl. communications; sheet metal
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned
2056
---- CZK
211370 - 1935 POST / anniv. ceremonial připínací badge with paste-
+1
Jakost
1935 POST / anniv. ceremonial připínací badge with paste-in by coat of arms Odbočka postal and telegraph servants in/at Jaroměř 1910 - 1935; embossed carton
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned
2057
---- CZK
211374 - 1913-1962 POST / comp. 4 pcs of badges postal personnel, 1x
Jakost
1913-1962 POST / comp. 4 pcs of badges postal personnel, 1x hliníkový anniv. Club/Association k.u.k. (Imperial and Royal). postal servants in Prague 1873-1913, 1x oval enamelled with monogram ČPU, 1x bronze Head Off. Czechoslovak postal and telegraph servants in Prague, 1x exhibition badge PRAGA 62
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned

Public Auction 60 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.