Public Auction 60 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
2054
---- CZK
211368 - 1920 POST / cap badge personnel post, initials Czechoslovak
+1
Jakost
1920 POST / cap badge personnel post, initials Czechoslovak Post with two letters; sheet metal
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned
2055
---- CZK
211369 - 1930 POST / cap badge personnel post, state coat of arms wit
+1
Jakost
1930 POST / cap badge personnel post, state coat of arms with inscription Czechosl. communications; sheet metal
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned
2056
---- CZK
211370 - 1935 POST / anniv. ceremonial připínací badge with paste-
+1
Jakost
1935 POST / anniv. ceremonial připínací badge with paste-in by coat of arms Odbočka postal and telegraph servants in/at Jaroměř 1910 - 1935; embossed carton
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned
2057
---- CZK
211374 - 1913-1962 POST / comp. 4 pcs of badges postal personnel, 1x
Jakost
1913-1962 POST / comp. 4 pcs of badges postal personnel, 1x hliníkový anniv. Club/Association k.u.k. (Imperial and Royal). postal servants in Prague 1873-1913, 1x oval enamelled with monogram ČPU, 1x bronze Head Off. Czechoslovak postal and telegraph servants in Prague, 1x exhibition badge PRAGA 62
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned

Public Auction 60 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.