Public Auction 63 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1774
42 000 CZK
Tip
216860 - 1922 Ba.19b, 50CZK Rozsévač, set 052, number 145960; only
+1
Jakost
1922 Ba.19b, 50CZK Rozsévač, set 052, number 145960; only small trhlinky in margin
Starting price: 20 000 CZK +110,0 %
U:A5
Sold: : 42 000 CZK
1775
12 000 CZK
Tip
218029 - 1938-1940 Ba.28a, 29b, 1 Koruna hand overprint, set A065 - u
+1
Jakost/Jakost
1938-1940 Ba.28a, 29b, 1 Koruna hand overprint, set A065 - unfolded and 5 Koruna machine overprint, set A023 - 1x very light folded
Starting price: 5 000 CZK +140,0 %
U:A5
Sold: : 12 000 CZK
1776
2 800 CZK
Tip
219958 - 1946 Ba.80b, 500Kčs, issue 1946, set Oa
+1
Jakost
1946 Ba.80b, 500Kčs, issue 1946, set Oa
Starting price: 2 000 CZK +40,0 %
U:A5
Sold: : 2 800 CZK
1777
600 CZK
Tip
220979 -  VĚZEŇSKÉ ORDER / comp. 8 pcs of orders Ministry of Inter
+1
Jakost
VĚZEŇSKÉ ORDER / comp. 8 pcs of orders Ministry of Internal Affairs on/for taking-delivery výstroje, 100Kčs - 1 Koruna (5Kčs 2x), 6x with cancel. "Č"; various quality
Starting price: 500 CZK +20,0 %
U:A5
Sold: : 600 CZK
1778
1 000 CZK
221053 -  FAKSIMILE / comp. 9 pcs of facsimile Austrian bank-notes, v
Jakost
FAKSIMILE / comp. 9 pcs of facsimile Austrian bank-notes, various issue 1800-1850; issued Czech National Bank, all on reverse marked, superb condition
Starting price: 700 CZK +42,9 %
U:A5
Sold: : 1 000 CZK
1779
3 000 CZK
Tip
221057 - 1836-1861 USA / comp. 4 pcs of check bank-notes values 1, 3
+1
Jakost
1836-1861 USA / comp. 4 pcs of "check bank-notes" values 1, 3 and 5$ issued individual bankami; in good condition condition, beauty gravure
Starting price: 2 000 CZK +50,0 %
U:A5
Sold: : 3 000 CZK
1780
34 000 CZK
Tip
221076 -  [COLLECTIONS]  collection bank-notes in album ČNB, Czechos
+39
Jakost
[COLLECTIONS] collection bank-notes in album ČNB, Czechoslovakia I., Protectorate, Slovakia, CZECHOSLOVAKIA 1945-92., mainly SPECIMEN, in addition supplemented with about/by several bank-notes abroad; various, mainly good quality, part hints of vlepení, total 57 pcs of, as multiple very interesting!
Starting price: 5 000 CZK +580,0 %
U:O4
Sold: : 34 000 CZK

Public Auction 63 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.