Public Auction 66 / Revenue Stamps

View type:view_columnview_stream
3172
300 CZK
229955 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / Pof.5B, 1. issue, documentary
+1
Jakost/Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / Pof.5B, 1. issue, documentary stamp values 20h grey-blue, type I., perf line perforation 14, issue 1919, block of 6; mint never hinged
Starting price: 300 CZK +0,0 %
U:A5 | LiveBidding: Sunday
Sold: : 300 CZK
3173
---- CZK
Tip
229953 - 1938 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / Pof.25, 2. issue, documentary
+1
Jakost/Jakost
1938 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / Pof.25, 2. issue, documentary stamp values 2h grey-blue, issue 1938, blk-of-40; mint never hinged, c.v.. 4.800CZK
Starting price: 2 000 CZK
U:A4 | LiveBidding: Sunday | AUTOTRANS (?)Translation request
Returned
3174
700 CZK
229306 - 1983-1984 Czechoslovakia/ RAILWAYS STAMPS comp. 12 pcs of do
+2
Jakost
1983-1984 Czechoslovakia/ RAILWAYS STAMPS comp. 12 pcs of documents - Žádanka about/by issue/ change travel passports with mounted poplatkovými stamp. Czechoslovak State Railways various issue also values; well preserved
Starting price: 700 CZK +0,0 %
U:A4 | LiveBidding: Sunday
Sold: : 700 CZK
3175
3 800 CZK
228109 - 1748-1840 [COLLECTIONS] REVENUES / selection of more than 60
+11
Jakost
1748-1840 [COLLECTIONS] REVENUES / selection of more than 60 pcs of whole documents with imprinted stamps various issue and values, počínaje 2 Kreuzer - 45Kr, i.a. 1x revenue 2 Kreuzer issue 1748 Bohemia type III, Koř.4; mainly good condition
Starting price: 800 CZK +375,0 %
U:O4 | LiveBidding: Sunday
Sold: : 3 800 CZK
3176
3 600 CZK
229522 - 1850-1918 [COLLECTIONS]  AUSTRIA / collection revenues vario
+23
Jakost
1850-1918 [COLLECTIONS] AUSTRIA / collection revenues various issues and signetes in two full stockbooks A4, mainly on cut-squares, contains i.a. 8 pcs of from issue C.M., 15Fl issue 1870 etc..; various quality
Starting price: 2 000 CZK +80,0 %
U:Z | LiveBidding: Sunday
Sold: : 3 600 CZK

Public Auction 66 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.