Public Auction 69 / Banknotes / Czechoslovakia 1918-1939

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 70 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
3289
600 CZK
238947 - 1919 Ba.2, 20K 1913 with mounted revenue, the first issue.,
+1
Jakost/Jakost
1919 Ba.2, 20K 1913 with mounted revenue, the first issue., set 2351, revenue with production flaw - hair paper crease with incomplete printing; interesting and unusual
Starting price: 400 CZK +50,0 %
U:A5
Sold: : 600 CZK
3290
1 200 CZK
Tip
239018 - 1919 Ba.3, 20K 1913 with mounted revenue, issue II., set 105
+1
Jakost/Jakost
1919 Ba.3, 20K 1913 with mounted revenue, issue II., set 1057, used contemporary letterpress forgery revenue; quite nevýrazně folded, nice
Starting price: 1 000 CZK +20,0 %
U:A5
Sold: : 1 200 CZK
3291
1 900 CZK
Tip
238976 - 1919 Ba.7, 1CZK 1919, set 246, interesting POSUN OŘEZU down
+1
Jakost/Jakost
1919 Ba.7, 1CZK 1919, set 246, interesting POSUN OŘEZU downward, on/for front face to to obrazce background print; unusual
Starting price: 1 500 CZK +26,7 %
U:A5
Sold: : 1 900 CZK
3292
5 500 CZK
238944 - 1919 Ba.8, 5CZK 1919, set 0022; nice
+1
Jakost
1919 Ba.8, 5CZK 1919, set 0022; nice
Starting price: 2 000 CZK +175,0 %
U:A5
Sold: : 5 500 CZK
3293
1 200 CZK
239023 - 1919 Ba.10, 20CZK 1919, set P047; very oběhová
+1
Jakost/Jakost
1919 Ba.10, 20CZK 1919, set P047; very oběhová
Starting price: 800 CZK +50,0 %
U:A5
Sold: : 1 200 CZK
3294
1 800 CZK
Tip
238945 - 1920 Ba.17c, 5000CZK 1920, set C, perf SPECIMEN; very fine
+1
Jakost
1920 Ba.17c, 5000CZK 1920, set C, perf SPECIMEN; very fine
Starting price: 1 000 CZK +80,0 %
U:A5
Sold: : 1 800 CZK
3295
1 100 CZK
Tip
239032 - 1926 Ba.21b2, 20CZK 1926, set Bf; only shadow of vert. fold,
+1
Jakost/Jakost
1926 Ba.21b2, 20CZK 1926, set Bf; only shadow of vert. fold, nice
Starting price: 900 CZK +22,2 %
U:A5
Sold: : 1 100 CZK
3296
1 000 CZK
239026 - 1927 Ba.22, 10CZK 1927, set N199; nice
+1
Jakost
1927 Ba.22, 10CZK 1927, set N199; nice
Starting price: 600 CZK +66,7 %
U:A5
Sold: : 1 000 CZK
3297
1 100 CZK
Tip
232666 - 1929 Ba.24b, 50CZK 1929, set Ba; only nevýrazně cross fold
+1
Jakost
1929 Ba.24b, 50CZK 1929, set Ba; only nevýrazně cross folded, otherwise very nice
Starting price: 1 000 CZK +10,0 %
U:A5
Sold: : 1 100 CZK
3298
17 000 CZK
Tip
238926 - 1931 Ba.25a, 100Kčs 1931, set D; nevýrazný vertical fold,
+1
Jakost
1931 Ba.25a, 100Kčs 1931, set D; nevýrazný vertical fold, very nice
Starting price: 10 000 CZK +70,0 %
U:A5
Sold: : 17 000 CZK
3299
8 500 CZK
Tip
238927 - 1931 Ba.25a, 100Kčs 1931, set O; nevýrazný double vertica
+1
Jakost/Jakost
1931 Ba.25a, 100Kčs 1931, set O; nevýrazný double vertical fold, very nice
Starting price: 5 000 CZK +70,0 %
U:A5
Sold: : 8 500 CZK
3300
1 700 CZK
Tip
238996 - 1934 Ba.27, 1000CZK 1934, set D; light folds and small spots
+1
Jakost/Jakost
1934 Ba.27, 1000CZK 1934, set D; light folds and small spots, overall nice
Starting price: 1 000 CZK +70,0 %
U:A5
Sold: : 1 700 CZK
3301
1 300 CZK
Tip
239464 - 1934 Ba.27, 1000CZK 1934, set M, perf SPECIMEN; nice
+1
Jakost
1934 Ba.27, 1000CZK 1934, set M, perf SPECIMEN; nice
Starting price: 1 000 CZK +30,0 %
U:A5
Sold: : 1 300 CZK
3302
3 000 CZK
Tip
238053 - 1918-1919 [COLLECTIONS]  NOUZOVKY / Reichenberg, 10 crowns 1
+1
Jakost/Jakost
1918-1919 [COLLECTIONS] NOUZOVKY / Reichenberg, 10 crowns 1918, Holna 173.6.2, comp. 5 pcs of parcels (4x 100 pcs of, 1x 65 pcs of), all with dobovou strip, from that 1x with postal postmark REICHENBERG 3/ 28.I.19, other 4 pcs of with original printed strip Reichenberger Sparkasse, 1x with date stamp 22. John. 1919
Starting price: 2 000 CZK +50,0 %
U:O5
Sold: : 3 000 CZK

Public Auction 69 / Banknotes / Czechoslovakia 1918-1939 - Information

Papírová platidla 1. republiky

Těsně po vzniku samostatného československého státu zůstávalo v platnosti oběživo bývalé monarchie. Již v únoru 1919 však ministr Alois Rašín inicioval měnovou odluku, jíž vznikla nová vlastní měna republiky - Koruna československá. Drobné oběživo obíhalo nadále v původní formě, rakousko-uherské bankovky v nominálech 10 - 1000 korun pak byly opatřovány československými kolky, které byly na tisícikorunách natištěné, na nižších nominálech nalepované. Tím vznikla samostatná měna i fyzicky a Československu se touto reformou podařilo vyhnout se zhoubné inflaci, která jinak brzy postihla okolní státy.

Potřeba mít vlastní skutečné oběživo vedla však již po několika měsících k vydání prvních čs. státovek, které jsou označovány jako I. emise a patří k nejvzácnějším papírovým platidlům na českém území. Ačkoli mezi autory jejich grafických návrhů nad jinými ční jméno Alfonse Muchy, byla tato platidla tištěna narychlo a jejich technická úroveň je poměrně nízká. Pouze nejvyšší nominály byly tištěny v zahraničí (v New Yorku a Vídni) a jejich úroveň zabezpečení odpovídá tehdejším nárokům kladeným na papírové peníze. Nejvyšší nominál této emise, pětitisícikorunová státovka, je zároveň nejvzácnější čs. papírové platidlo vůbec. Dosud je známo pouze 37 pravých exemplářů, z nichž 36 je úředně znehodnoceno preforací a jen jediný kus je dochován intaktní. Nejenom z tohoto důvodu je obecně I. emise vyhledávána sběrateli i investory, které přitahuje krása i vzácnost těchto státovek.

Krátce po vydání I. emise začaly přípravy na vydávání nových státovek, jejichž technická úroveň by již byla provedena s větší péčí. Tyto tzv. státovky II. emise byly vesměs tištěny v New Yorku firmou American Banknote Corporation, což zajistilo potřebnou úroveň zabezpečení, na druhou stranu výtvarné návrhy byly, byť za použití československých motivů, přeci jen výrazně ovlivněny vkusem americké ceninové grafiky. Tím se však rovněž podílely na utváření jedinečné atmosféry první republiky. Pětisetkorunová státovka této emise, sběrateli důvěrně nazývaná "hnědý legionář", se rovněž řadí mezi nejvzácnější čs. papírová platidla.

Po vzniku Národní banky československé v roce 1926 se započalo s vydáváním nových papírových platidel, které tentokrát již mohou být nazývány bankovkami. Na jejich výtvarném provedení se podíleli přední umělci své doby. Na padesátikorunové bankovce se naposledy projevil Alfons Mucha, stokoruna a tisícikoruna Maxe Švabinského jsou pak považovány za nejkrásnější české bankovky vůbec. Některé nominály byly tištěny podle starších vzorů, pouze mírně upravené a s aktualizovanými texty. Přípravu chystané Švabinského pětitisícikoruny s portrétem Antonína Švehly bohužel přerušila 2. světová válka. Místo toho byly v kritickém roce 1938 připraveny tzv. "mobilizační státovky", které měly být použity v případě války, aby nahradily chybějící drobné mince, jež, jak se předpokládalo, začne obyvatelstvo schraňovat pro budoucnost. Státovky se do oběhu nakonec dostaly až krátce po vzniku Protektorátu, kdy, opatřené přetiskem, nahradily drobné mince, které z oběhu skutečně náhle vymizely.