Public Auction 70 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
2292
600 CZK
240023 - 1888-1898 SELECTION of / 3 pcs of medailí: Medal of Courage
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1888-1898 SELECTION of / 3 pcs of medailí: Medal of Courage (Der Tapferkeit), bronze, without ribbon, úhozy + Jubilee memorial medals 1898 (Signum memoriae), bronze, without ribbon + memorial medals Türken Club Schöbritz 1888 (Všebořice, Ústí n./L.), gilt bronze, original ribbon/band; interesting collection
Starting price: 500 CZK +20,0 %
U:X
Sold: : 600 CZK
2293
500 CZK
240017 - 1908 Military anniv. cross 1908 on/for civil ribbon, bronze
Jakost
1908 Military anniv. cross 1908 on/for civil ribbon, bronze gilt, Marko.403; very nice zachovaný
Starting price: 500 CZK +0,0 %
U:X
Sold: : 500 CZK
2294
2 000 CZK
Tip
240020 - 1922-1939 VATIKÁN / For Ecclesia et Pontifice, class I., pa
+1
Jakost
1922-1939 VATIKÁN / For Ecclesia et Pontifice, class I., papežské záslužné medal, the highest, which/what can pope udělovat also laikům, gilt bronze, original etui with emblem Pia XI. on/for víku, značená R. MARSCHALL WIEN; very nice zachované
Starting price: 2 000 CZK +0,0 %
U:X
Sold: : 2 000 CZK
2295
600 CZK
240025 - 1859-1934 SELECTION of / 11 pcs of badges and svátostek, co
+1
Jakost/Jakost
1859-1934 SELECTION of / 11 pcs of badges and svátostek, contains i.a. 2x various badge Svatováclavské milénium 1929, then Land exhibition in/at Domažlicích 1927, Odhalení monument J. V. Jirsíka in/at Č. Budějovice 1926, part značena Karnet-Kyselý, Prague; very nice good condition
Starting price: 600 CZK +0,0 %
U:X
Sold: : 600 CZK

Public Auction 70 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.