Archiv / Odborné články / Významná pozůstalost Zdeňka Ryvoly v nadcházející Aukci 55

08.09.2017   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 3155

Na podzimní Aukci 55 bude kromě třetí části „Zlaté sbírky československých známek" Ludvíka Pytlíčka nabídnuto hned několik významných pozůstalostí, jejichž rozprodejem byl aukční dům Burda Auction s.r.o. pověřen. Jednou z nich je pozůstalost po panu Zdeňku Ryvolovi v rozsahu cca 120 aukčních losů, která je význačná nejen svým rozsahem, ale zejména bohatostí mimořádně zajímavého filatelistického materiálu, odborně zpracovaného na nejvyšší sběratelské úrovni.obr

 
Pan Zdeněk Ryvola, respektovaný sběratel všech knihtiskových emisí Československa, se desítky let cílevědomně věnoval zejména Hradčanské emisi a své poznatky a objevy publikoval v celé řadě odborných článků a studií. K nejvýznamnějším patří např. rekonstrukce vzácné 7. tiskové desky hodnoty Hradčany 15h.
Stěžejní část celé pozůstalosti tvoří pochopitelně Hradčany. Méně se ale ví, že rekonstruoval např. i tiskové desky doplatních známek (emise 1919 a 1928), spěšných (1919) a pečlivě studoval např. i poštovní razítka prakticky na všech prvorepublikových emisích.
Kromě hradčanské emise se tak mohou sběratelé ČSR I. těšit na velké množství studijního materiálu emisí Holubice, Osvobozená republika, Hospodářství a věda a Masaryk 1923-1926 (rekonstrukce tiskových desek, zaměření na typy, deskové vady, retuše, desková čísla atd.), včetně autorových zápisků a poznámek.
Zejména specializovaní sběratelé a vystavovatelé ČSR I. budou mít zcela ojedinělou a stěží opakovatelnou příležitost doplnit si své sbírky a výstavní exponáty o hodnotný a v mnoha směrech výjimečný filatelistický materiál československé provenience. Srdečně vás zveme na předaukční prohlídky!obr
 [SBÍRKY] REKONSTRUKCE 7.TD NA ZNÁMKÁCH A DOPISNICÍCH / takřka kompletní rekonstrukce Hradčanské zn. 15h ze 7 TD na razítkovaných známkách, celkem 83 určených ZP s dublety - 23ks zn., obsahuje všechny spirálové a příčkové typy - ZP 49 a 96, ZP 13 a 93, zk. Vrba; stejná rekonstrukce 7 TD na převážně prošlých dopisnicích CDV14, 17, většina ZP zastoupena 2 a více kusy, celkem 162ks dopisnic ve velkém starém zásobníku, obsahuje všechna ZP spirálových a příčkových typů včetně retuše na ZP 36, chybí pouze tato ZP 22, 37, 55, 74, 76 a 92, doplněno 34ks dopisnic se specializací monogramu ČSR a adresních linek; různá kvalita, kat Pofis 4ks zn. se spirálovým a příčkovým typem 5.000Kč + 30.600Kč základní známky, doplněno Příručkou 7.TD s osobními poznámkami autora, poprvé v aukci

LOS: 2179

Vyvolávací cena: 25.000Kč


obr
 [SBÍRKY] HRADČANY - REKONSTRUKCE TISKOVÝCH DESEK / velká značně kompletní sbírka rekonstrukcí 64 TD od všech hodnot 5h - 1000h, (chybí pouze 1h a 30h žlutá) nezávisle na perforaci, uloženo a vše určeno v 9 zásobnících A4 a A5, doplněno dublety rekonstrukcí v dalších 6 velkých zásobnících s tisíci určenými a označenými zn., dále velký zásobník se spojenými typy spirály a příčky hodnot 5h, 15h, 20h a 25h (celkem 103 ks pásek a bloků, několik bloků a zn. svěžích), doplněno DV a jejich retušemi na zn. 3h, 10h a 20h, dále malý zásobník s několika desítkami zn. emise SO 1920; uloženo v krabici IKEA, ve zpracování velká přidaná hodnota

LOS: 2180

Vyvolávací cena: 15.000Kčobr
  [SBÍRKY] HRADČANY / REKONSTRUKCE TISKOVÝCH DESEK / obsahuje rekonstrukce kompletních PA hodnot 1h-1000h dle tiskových desek (bez nezoubkovaných Pof.6, 9, 13 a lepších vzácných zoubkování), mj. kompletní nezoubkovaná 500h TD 2 včetně spirálových a příčkových typů, některé hodnoty obsahují nejen rekonstrukce dle TD, ale také dle odstínů, typů zoubkování, některé hodnoty také s rekonstrukcemi jako zn. DOPLATNÍ - Výpotřební Hradčany; doplněno o poznámky a studie Z. Ryvoly, zcela ojedinělý studijní materiál od významného českého sběratele, uloženo v IKEA krabici, mimořádná nabídka!

LOS: 2181

Vyvolávací cena: 30.000Kč


obr
 DOPLATNÍ DEFINITIVNÍ VYDÁNÍ 1928 / ARCHY  sestava 21ks kompletních 100ks PA, Pof.DL55-DL66 (bez DL65), obsahuje: 1x 5h, 2x 10h, 1x 20h, 3x 30h, 2x 40h, 2x 50h, 4x 60h, 2x 1Kč, 1x 2Kč, 2x 10Kč - DČ 33-1 a 38-1 a 1x 20Kč s DČ 33-1; nominálně chybí pouze hodnota 5Kč, 5 archů částečně povoleno v perforaci, koncové hodnoty 10Kč a 20Kč bezvadné, celkově velmi pěkná kvalita, v kompletních arších malý výskyt, kat. jen známky 10.875Kč, ojedinělá nabídka!

LOS: 2753

Vyvolávací cena: 7.000Kč
Autor: Vladimír Dražan (08.09.2017)