Archiv / Odborné články / Zajímavosti Aukce 57, ukázky položek a krátké poznámky.

14.05.2018   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 2024

Mafia, rarity za bakšiš a co má společného půlený Newfoundland a lombardská novinová?

Namátkou vybírám alespoň některé z možných desítek námětů, inspirovaných známkami světové klasiky v naší aukci. Vedle transparentních témat s velkými příběhy jaké jsou spjaty s Mauritiem, Panamským průplavem či například US okupací Ryukyu (vše v silném sběratelském trendu), o nichž se hodně píše, bych rád upozornil na zajímavosti méně nápadné a dosud málo publikované. 


Vezměme třeba záhadné přetisky G.R. MAFIA či O.H.M.B.S. MAFIA na známkách a kolcích Německé Východní Afriky, losy č. 548-554.
Zkratka G.R. znamená „Georgianus Rex" a odkazuje k nadvládě Jiřího V., tedy Britů, nad nepatrným ostrovem Mafia (ze svahilského „mahali paafya" = „zdravé místo"), 20km od břehů Tanzánie, 150km jižně od Zanzibaru. 

 obr
   obr  obr obr
  obr
 Los 550
  Los 553  Los 554
    
Ostrov byl znám již Římanům (nazvali jej Menuthras), v průběhu času patřící Portugalcům, Ománcům, zanzibarskému sultánovi, poté i s částí východního pobřeží pevniny odkoupen (!) za 4 mil. marek Němci a připojen k Německé Východní Africe. V lednu 1915 byl ovšem dobyt Angličany jako součást operace proti německému křižníku Königsberg, jenž od července 1914 napadal britské lodě u Východní Afriky a od října byl blokován britskou eskadrou v deltě řeky Rufiji naproti ostrovu. (Slavný příběh Königsbergu byl popsán v několika knihách). Dobytí ostrova a zajetí německé posádky se odehrálo v nijak epických rozměrech za účasti 10 příslušníků Royal Navy a 40 indických vojáků. Velitel Col. Lt. J. D. Mackay, byl jmenován vojenským guvernérem a ještě v lednu 1915 rozhodl mj. o obnovení poštovního provozu s napojením na Zanzibar. Německý poštovní úřad tu byl založen již v roce 1907, používal koloniální známky Deutsche Ostafrika a sloužil vedle Evropanů zejména arabským a zanzibarským obchodníkům. Na ostrově nalezené německé známky a posléze kolky, jakož i později dodané indické I.E.F. (Indian Expeditionary Force), nechal Mackay provizorně přetisknout postupně 5 typy přetisků: G.R. MAFIA; G.R. POST MAFIA; O.H.M.B.S. MAFIA a jejich modifikace.

Ukázky typů přetisků:
 
 obr
 obr
  obr obr
  obr

Vlastní vydání ostrova bylo logické. Z toho důvodu, že nebyl spravován jednotkami I.E.F., ale přímo britskou armádou, takže nemohl používat jen tak známky I.E.F. Dále, použití nepřetištěných německých známek bylo nemyslitelné a zanzibarské bez přetisku by také nebyly vhodné, protože Zanzibar byl nezávislý a měl autonomní poštovní správu. Navíc byly po ruce jen známky německé a nikoli zanzibarské.
Pro legitimitu vydání, kterou je u vzácných a exotických známek vždy nutno doložit, hovoří i dopis Mackayova velícího důstojníka generálporučíka Wapshara, který uvádí, že "Col. J.D. Mackay měl právo přetiskovat německé známky a tyto byly poštovně použity na ostrově." (1), či dopis pozdějšího guvernéra, kapitána W.B. Brooka z roku 1919, "v době nedostatku známek byla i zásoba německých kolků přetištěna ‘O.H.B.M.S. Mafia' a tím uzpůsobena poštovnímu použití" (2). Známky s přetisky MAFIA vzal s potěšením na vědomí i sám král Jiří V., který v dopise nalezeném legendárním znalcem a aukcionářem Robsonem Lowe, píše: "tyto známky musím mít, neboť jsou důkazem, že tam byly moje jednotky" (3)

První 2-řádkový přetisk byl ruční v barvě černé a fialové (nejedná se tedy o tisk psacím strojem, jak se někdy uvádí) na německých "jachtách" haléřových i rupiových hodnot. Vzácnost tohoto přetisku i dalších vidíme z dobové armádní evidence :

1915 (Jan) 1st issue - 40 each of the heller values, Rupee numbers very limited.
1915 (July) 6 cent ovpts up to 50 of each of the heller values, 1r 6, 2r 4, 3r 4.
1915 (Sept) on Fiscal Stamps - numbers unknown but minimal.
1915 (Nov) IEF issue wide ovptd from 10,300 of the 1a to 200 of the 8a and 159 of the 1r., wide overprint
1917 (April) IEF issue new narrow ovptd.

Pro úplnost poznamenávám, že jsou známy kombinace přetisků 2.-4. (u nás los 554), jen několik dopisů prošlých poštou (na Zanzibar), či přetištěných celin a také nepatrné množství zanzibarských známek s 1. přetiskem.

Je zřejmé, že v případě prvního vydání (leden 1915) - naše losy 548-552, se zde setkáváme s velkými raritami. Zejména 2-pásky s nedotisky ručního přetisku, jenž byl nahrazen vlastnoruční parafou guvernéra Mackaye, jsou jistě unikáty! A význam losů 553-554, třetí vydání (září 1915) je dostatečně objasněn ve výše uvedené evidenci "počet neznámý, ale minimální"....

Dodejme, že ostrov Mafia byl v srpnu 1918 převeden do správy britských úřadů v Tanganyice a přetisková vydání nahrazena jejími známkami G.E.A.

Postupem času se "Mafia overprints" staly esencí největších sbírek afrických kolonií. Jejich výskyt i na mezinárodním trhu je zcela exkluzivní, cenově jsou těžko dostupné a katalogy vůbec neodrážejí jejich vzácnost. Nabídka těchto přetisků na českém trhu je podle mého malým zázrakem!


Další zajímavý detail je v naší aukci k nalezení u losu 681, 4-bloků z první emise Immamátu Jemen z roku 1926. Jde o jedno z nejvýznamnějších vydání celého Blízkého Východu, hledané známky zvané "Crossed Daggers", které patří do oblíbené kategorie známek "s přívlastkem". Po rozpadu Osmanské říše v roce 1918, získal imám Hamid ad-Din suverenitu pro svůj stát v hranicích starého útvaru zvaném Al-Jaman, známého již v biblických časech. Po Turcích však nezdědil žádný poštovní systém, a tak provizorně založil několik poštovních úřadů a zavedl již všude obvyklou známkami předplacenou přepravu zásilek. Byly vydány 3 různé známky "zkřížené dýky", a to ve dvou nominálech odpovídajících zlomkům hodnoty zdejších oběžných mincí, což byly Imadi - synonymum pro arabský Riyal, což zase bylo původně pojmenování pro stříbrné tolary Marie Terezie, zde platné od roku 1788 do 1948! (Podobně jako v Etiopii).
Pro potřeby poštovních tarifů byla zavedena nova měnová jednotka 1 Bogache (Bogshas) jako 1/40 tolaru. Bogshas byl kuriozní novotvar ze staroperského slova bakhshesh, později po celém světě rozšířeného jako bucksheesh neboli bakšiš, coby nepatrný obnos, dárek a almužna.

První známky měly nominál 2½ Bogshas (místní dopisy) na bílém a oranžovém papíru a 5 Bogshas (ostatní dopisy) na bílém. Papíry byly ruční, hladké nebo pruhované. Oranžové 2½ Bogshas jsou známy i s provizorní perforací 7½ a 9.
Známky nebyly uznány v UPU, měly jen lokální platnost a dopisy do ciziny, zasílané většinou přes Aden, musely být hotově placeny, nebo v Adenu přifrankovány indickými (!) známkami.

 
  obr
   Los 681
Známky Jemenu jsou obecně považovány za tržně perspektivní, filatelie sama je, navzdory chudobě, v této zemi velmi populární. Poptávka ze zahraničí, zejména z Británie je velmi silná. Sběratelsky vděčná je i jemenská poštovní historie, pro neustálé občanské války, množství různých provizorií a nepatrných nákladů. První emise "Crossed Daggers" pak od počátku zajímala i největší sběratele, pro možnost zajímavých rekonstrukcí tiskových desek, výskyt chybotisků aj. specialit, provizorních razítek (tzv. intaglio seals 1926-1930, některé ve velmi vzácných rozměrech) atd. I naše 4-bloky pocházejí ze supersbírky barona Dr. Riegera. Zejména razítkované bloky, kdysi za nepatrný bakšiš a také dopisy s těmito známkami, jsou dnes velmi cenné!


Nakonec bych rád upozornil na zajímavou souvislost vzácné novinové 1kr šedočerné z Lombardska - Benátska (los 320) a půleného Newfoundlandu (los 461). Pojítkem obou je značka fenomenálního a dle mého soudu i nejlepšího a nejrespektovanějšího znalce 20. století Herberta Blocha.  
 obr
    obr    obr  
 Los 320    Los 461
    Herbert Bloch (1907-1987)   
Herbert J. Bloch (1907-1987) emigroval již jako významný znalec roku 1936 z Německa do USA. Rychle se prosadil v posuzování pravosti zejména evropské a později i světové klasiky a také v nejvyšších patrech filatelistického byznysu. Proslul svou intuicí a neomylností. Některé prameny uvádějí, že se "Herbie", jak byl zván americkými přáteli, nikdy nespletl! Záběr jeho znaleckých oborů by pokryly snad jen desítky samostatných znalců. Své kolegy a následovníky, udivoval pracovním chaosem, jenž zvládal jen on i kuriozní značkou, kterou jeho kolega Otto Friedl jednou nazval "der schiefe Krakelfuss" (šikmý klikyhák). Pamatoval si navždy každou známku, kterou kdy viděl, vlastnil nezměrné množství srovnávacího materiálu a byl chodící encyklopedií.

Za války působil jako expert u H.R. Harmer. Sám zpracovával a připravoval do aukce ty největší sbírky - mj. Alfreda Casparyho či prezidenta Roosevelta. Další světově proslulé sbírky jejich majitelům budoval. Do roku 1970 byl členem světově proslulého triumvirátu Friedl Expert Committee (Friedl, Müller, Bloch), od roku 1970 předsedou komise expertů americké Philatelic Foundation. Za svou práci pro světovou filatelii se dočkal mnoha ocenění a vyznamenání. Jako vůbec první obdržel v roce 1978 Scott Award - "Outstanding Philatelist", již roku 1968 by zapsán do Roll of Distinguished Philatelists, byl držitelem Luff Award za výjimečný přínos filatelii a Lindenberg Medal (jakási Nobelova cena ve filatelii za "Služby filatelii v oblasti znalectví a přínos pro filatlistickou literaturu"). Posmrtně uveden do Síně slávy APS.

Důležitým aspektem Blochovy práce bylo, že se zabýval zejména známkami skutečně významnými, vzácnými specialitami a odchylkami, či kusy z jeho subjektivního hlediska něčím zajímavými. Často k tomu, co Bloch již považoval za významné a podstatné, muselo všeobecné filatelistické poznání teprve dospět. Jeho značka je vždy exkluzivní a neinflační, přidává na významu a hodnotě, je věčnou zárukou a připomínkou té nejvyšší úrovně, jaké kdy filatelie dosáhla.Prameny:
(1) Charles H. Greenwood, The Provisional Issues of the Postage Stamps of Mafia, West End Philatelist Series No. 12, D. Fields, London (1930)
(2) Mafia Island Overprints by George T. Krieger,
(3) Robert M. Gibbs, G.R.I., The Postage Stamps of the German Colonies occupied by the British 1914-1918, Christie's-Robson Lowe, London (1988)
(4) sandafayre.com
(5) různé zdroje z American Philatelic Society 


Autor: D.K. (14.05.2018)