Archiv / Odborné články / Nejvzácnější Penny Black poprvé na tuzemském aukčním trhu.

02.04.2013   Autor: Pro Burda Auction s.r.o. s použitím internetových zdrojů D.K.; Počet zobrazení: 5981

Titulní stranu našeho aukčního katalogu Sálové aukce 39 jsme věnovali významné britské raritě, čisté nevydané služební Penny Black „VR", kterou nabízíme s aktuálním atestem British Philatelic Association (BPA) jako aukční los č. 764. Tyto známky patří k ikonám britské klasiky, jejich vlastnictví je velmi prestižní a v náležité kvalitě se nacházejí jen ve skutečně elitních zahraničních sbírkách. U nás nám dosud není znám ani jeden exemplář!


  Extrémní vzácnost služebních VR vyplývá ze zajímavých poštovně historických okolností. Dle představ otce poštovní známky Rowlanda Hilla a odpovědných institucí (především Board of Stamps and Taxes v proslulém sídle mnoha státních úřadů v paláci Somerset House) měly být 6. 5. 1840 dány do oběhu resp. poštovního provozu zároveň s výplatními známkami 1 a 2 penny a Mulreadyho obálkami i první služební známky. Měly být používány výhradně vládními, parlamentními, ministerskými aj. centrálními úřady Spojeného království, jež měly odlišit své služební zásilky (desítky tisíc ročně) od běžné pošty. Tyto služební známky byly připraveny již koncem dubna 1840 a tištěny ze samostatné tiskové desky s označením A, vyrobené přenesením rytiny použité pro výrobu TD1 pro Penny Black s malou úpravou spočívající v nahrazení horních rohových hvězdic iniciálami V a R - „Victoria Regina" - Královna Viktorie. V nákladu 3323 archů (dle převažující části pramenů) byly pod dohledem Somerset House distribuovány velkým úřadům. Záhy po 6. 5. 1840 se však ukázalo, že četnost použití Mulreadyho obálek v poštovním provozu zůstala za očekáváním. Proto bylo rozhodnuto, užívat tyto obálky pro oficiální poštovní styk na úkor připravených VR známek. Prakticky celý náklad 3302 archů byl stažen, uskladněn a 25.1. 1843 zničen. Jaký byl osud 21 k tomuto dni chybějících archů? Jeden arch byl již v dubnu 1840 poslán Rowlandu Hillovi pro zkoušení typů znehodnocení, experimenty s razítkovými barvami a inkousty, studium možností jejich odstranění atd. Z tohoto archu pocházejí exempláře se zkusmými maltézskými kříži, soustřednými kruhy, odstraněnými škrty atd. Třináct archů bylo po vydání distribuováno interně v Somerset House a známky z nich měly být, zřejmě přímo v Board of Stamps and Taxes, spotřebovány v květnu 1840 na frankování úředních oznámení či oběžníků pro poštmistry s informacemi o nových známkách a jejich použití. Několik archů ze zbývajících hledaných sedmi se po částech dostalo, dle různých pramenů, na některé běžné poštovní úřady jako informační podklad a ukázka, jak má vypadat právě vydávaná Penny Black. Jistý počet známek z nich pak byl omylem použit na vyfrankování dopisů.

obr
obr
 obr

 

  Z výše uvedeného si můžeme učinit představu o vzácnosti a vyjímečnosti dochovaných, především neupotřebených kusů, zejména s původním lepem, nenalepených na oběžníky Somerset House a zároveň v dobré kvalitě, která je např. u známek pocházejících z  instrukčního portfolia zmíněných několika poštovních úřadů velmi nepravděpodobná. A jaká tržní cena pak může vystihnout tuto vzácnost čistých VR, třeba vůči celkovému nákladu 68,8 milionů Penny Black? Každopádně jsou filatelistickým trhem reflektovány jako rarity a jejich katalogová cena (6.000GBP v roce 1998 a 32.000GBP dnes) roste výrazně rychleji, než cena použitých kusů. 10-letý růst byl k roku 2011 u čistých 300%, zatímco u razítkovaných jen 133%. Ceny VR jsou navíc globálně sledované a indexované (mezi top 30 známkami GB) korporací Bloomberg v indexu Bloomberg Profesional STGIGB30. To vše ukazuje na zajímavý cenový a investiční potenciál. Jsme zvědaví na další cenový vývoj této známky a věříme, že prostřednictvím naší aukce ozdobí nejvzácnější Penny Black poprvé v dějinách české filatelie tuzemskou sbírku či exponát.Autor: Pro Burda Auction s.r.o. s použitím internetových zdrojů D.K. (02.04.2013)