Archiv / Odborné články / Nové objevy: emise Umění 1976 a známkový sešitek Světová Auta

09.04.2013   Autor: exkluzivně pro Burda Auction s.r.o. Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 3220

Do naší nadcházející Sálové aukce 39 se nám pro sběratele ČSR II. a ČR podařilo získat zajímavé nové objevy - celý nezoubkovaný přepážkový list hodnoty 2 Kčs ze série Umění 1976, Pof.PL2229 a známkový sešitek Světová auta Pof. S735/740 s výrobní vadou „bez průseku", tedy s nezoubkovanými známkami.

Nálezy různých zajímavých výrobních vad a odchylek se téměř výhradně týkají současné známkové produkce, v našem případě známek a celin České republiky. Pilní badatelé totiž téměř nepřetržitě ohlašují desítky různých deskových či tiskových vad, deskových odchylek a retuší. Jen namátkou bych z těch velmi zajímavých, které se dnes prodávají většinou jen na aukcích, uvedl např. aršík Velký státní znak (Pof. A 10 VV) s výrobní vadou „odlišný ořez", nebo dnes už velice populární známkové sešitky Čtyřlístek - Fifinka (Pof. VZS 01), Myšpulín (VZS 04), v současné době dokonce sešitek Světová auta Pof.S735/740, všechny s výrobní vadou „bez průseku", tedy s nezoubkovanými známkami. Právě tento nově objevený známkový sešitek Světová auta - bez průseku bude jednou z mnoha zajímavých položek na připravované dubnové aukci firmy Burda Auction s.r.o
 
 obr obr
         aukční položka 3340
 aukční položka 3119
 
Zcela odlišná situace pokud jde o nové nálezy je u známek po roce 1945. V tomto již uzavřeném úseku československé filatelie, kterému se v minulosti dlouhou řadu let věnovaly desítky studijních sběratelů, dochází v dnešní době k významným objevům nebo novým nálezům skutečně zřídka. Proto jsem byl příjemně překvapen, když mi významný pražský sběratel předložil nezoubkovaný celý přepážkový list hodnoty 2 Kčs ze série Umění 1976. Po více než 35 letech od vydání této emise to je věc skutečně pozoruhodná a tak jsme se poměrně rychle dohodli, že tento přepážkový list Pof.PL 2229 nabídne k prodeji prostřednictvím dubnové aukce firmy Burda Auction s.r.o. Podle různých pramenů je těchto nezoubkovaných PL dosud známo pouze 3 - 5 kusů (!). Že jde o zcela ojedinělou záležitost dokazuje i to, že katalog POFIS nezoubkovanou známku č. 2229 ani nezoubkovaný PL 2229 vůbec neuvádí! Naposled byl celý nezoubkovaný přepážkový list Pof.PL 2229 prodán v dubnu 1994 na 9. aukci firmy PROFIL (položka č. 621). Po dlouhých 19-ti letech tak mají specializovaní sběratelé možnost získat do svých sbírek mimořádně zajímavý exemplář.
 

 


Autor: exkluzivně pro Burda Auction s.r.o. Vladimír Dražan (09.04.2013)