Archiv / Odborné články / Investiční aspekty klasické filatelie

11.04.2013   Autor: Pro Burda Auction s.r.o. DK; Počet zobrazení: 3646

V článku o první služební známce světa Penny Black VR, jsme zmínili skutečnost, že je filatelistickému trhu a drahým a vybraným známkám GB věnována pozornost takových subjektů globálních financí jako je mediální korporace Bloomberg. Pokusíme se tento fenomén, jenž do jisté míry charakterizuje dnešní světový filatelistický trh, krátce rozvinout.


  Je všeobecně známo, jaké znaky jsou pro filatelistický trh typické: jedná se o „bezpečný přístav" peněz v nejistých dobách, vykazující stabilitu cen navzdory všem krizím a přes různé výkyvy celkový cenový růst, typická je likvidita, mobilita, globálnost a zároveň diskrétnost trhu, dostatek informací a informační konsensus, dostupná expertní podpora, sofistikovanost a vysoká odbornost zejména aukčního prostředí, trh tvoří 48 milionů sběratelů a investorů a aktuálně 6 miliard GBP ročního objemu světového aukčního prodeje. Důležitým faktorem je 150-letá tradice a trvalá důvěra, kterou vůči investicím do filatelie od jejích počátků projevuje řada slavných osobností, nejbohatších rodin, firem, bank atd. Setkáváme se zde s velkými jmény - od členů Britské královské rodiny, přes Rotschildy či Warrena Buffeta, po např. farmaceutický koncern Eli Lilly, nebo investiční megafond PIMCO (jehož spoluzakladatel, filatelista a filantrop W. H. Gross nedávno prohlásil, že „známky jsou lepší než akciové trhy").

Tyto znaky a charakteristiky fil. trhu jsou zároveň důvodem, proč zde investovat či tesaurovat.

  Předmětem investic do filatelie jsou zejména klasické známky téměř celého světa, které jsou trhem prověřené, často s prestižním vlastnickým původem, vzácné a v dobré kvalitě. Takové, o nichž existuje dostatek informací umožňujících cenotvorbu, strukturování jejich sbírání a které již dlouhodobě patří do světa investic a velkého kapitálu. Kapitál na filatelistickém trhu, stejně jako na komoditním a akciovém apod., potřebuje orientaci, nejnovější informace, odhad trendů, datové statistiky, atd. A takové strukturální a informační podpory se ujala nadnárodní mediální korporace Bloomberg, jednička v tvorbě dat pro svět obchodu a kapitálu. Objemy obchodování se známkami a jejich cenový vývoj tak nezůstávají nepovšimnuty světem velkých financí. Důsledkem je povědomí o perspektivnosti investic ve filatelii, makroekonomických kontextech, jistých shodách s trhem cenných papírů apod. Je také umožněno tržní srovnání s jinými obory investic. (viz. graf) To vše zpětně upevňuje základy filatelistického trhu samého.

obr

 

  Vývoj trhu se známkami nastiňuje Bloomberg cca již 17 let pomocí cenových indexů speciálně vybraných známek. Tyto množiny typických zástupců obchodovaných položek, jako jakási derivace trhu, dobře aproximují obdobná vydání a následně trh jako celek. Jejich ceny jsou pečlivě sledovány a vyhodnocovány. Proslulý je např. STGI100, index 100 nejobchodovanějších známek světa, založený na aktuálních aukčních a prodejních cenách, se složeným růstem v období 2000-2012 ve výši 110%. Již v souvislosti s Penny Black VR zmíněný STGIGB30 třiceti vybraných britských rarit ukazuje složený růst 320% od r. 2000 do poč. r. 2012, přičemž za posledních 5 let je nárůst cca 150% a nutno přidat dalších min. 15% pro období 2012/2013. Dále můžeme uvést STGICO30 třiceti vybraných koloniálních známek se složeným růstem 235% za 14 let, nebo STGIGB250 dvousetpadesáti britských známek s katalogovou hodnotou dle SG min. 10000GBP s průměrným ročním růstem v posledních 10 letech o cca 14%, přičemž v období 2007/8 činil nárůst 32%. Existují i další indexy.
  Na samostatný článek by vydal i jen stručný popis metodiky výběru indexovaných zástupců. Krátce uveďme, že vybírány jsou jak známky z generální řady, tak i speciality, jako varianty průsvitek, barevné odstíny, specifické tiskové desky, apod.
Rádi poznamenáváme, že i v naší aukční nabídce se často vyskytují kotované známky, či jejich nejbližší varianty, jež jsou v centru globálního zájmu, ať už Lady McLeod, velké množství britských rarit ze STGIGB250, nebo nyní VR (v indexu jen razítkovaná) a čistý modrý Mauritius Post Paid Intermediate Impression.
Protože v tuzemsku informace o globálním kontextu filatelie a investic chybějí, hodláme v budoucnu tomuto tématu věnovat několik dalších statí.

Zdroj: různé internetové prameny a The BLOOMBERG PROFESSIONAL® service 

 Autor: Pro Burda Auction s.r.o. DK (11.04.2013)