Archiv / Odborné články / Hodnocení Sálové aukce 39 Vladimírem Dražanem

10.05.2013   Autor: Exkluzivně pro Burda auction s.r.o. Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 5417

Na sobotu 20. a neděli 21. dubna 2013 připravil Richard Burda se svým kolektivem další 2-denní sálovou aukci, tentokrát v příjemném komornějším prostředí Skleněného paláce - obřadní síni Městské části Praha 6, přičemž pro zákazníky dražící osobně v sále bylo jako již tradičně připraveno občerstvení.
Celkem bylo na sálové aukci nabídnuto 3 368 položek, v souhrnné vyvolávací ceně více než 13,7 mil. Kč. Nabízené položky byly již tradičně rozděleny do 2 dnů a položkám ze sbírek „Zakarpatské Ukrajiny" a „SO 1920" z pozůstalosti norského sběratele pana Tønnese Oreho byl věnován samostatný katalog. První aukční den se dražil filatelistický materiál ciziny a sběratelské předměty celé řady dalších oborů (pohlednice, historické dokumenty, mince, bankovky, autogramy, fotografie, atp.), v neděli se nejprve dražily již výše zmíněné položky ze sbírek pana Oreho a následně všechny aukční losy československé provenience, počínaje ČSR I. a konče Slovenskem po roce 1993.


Sálová aukce 39 společnosti Burda Auction s.r.o. potvrdila, že stálicí na našem trhu je většina sousedních států, zejména sběratelsky oblíbené země Německo, Rakousko a také Rusko / SSSR. V případě Německa to je zřejmě i díky nižším vyvolávacím cenám oproti německému trhu. Solidní zájem byl jak o klasické období, tak o meziválečné série a německé kolonie, vysoká prodejnost byla dosažena též u celistvostí z koncentračních táborů a věznic z období II. světové války.
 
obr
obr
 obr
 215: 37.000Kč
 236: 4000Kč
 283: 4400Kč
 
U předznámkových dopisů Rakouska, stejně jako na předchozí Sálové aukci 38, opětovně překvapila nejen jejich 100 % prodejnost (!), ale zejména dosažené ceny. O klasiku Rakouska byl rovněž více než solidní zájem a na své si rozhodně přišli i sběratelé razítek. Přes výraznou nasycenost tohoto segmentu trhu se prodaly všechny nabídnuté položky z let 1923 -1936!
 
 obr obr obr
370: 3200Kč 
379: 15.000Kč  484: 7500Kč
 
Zájem o Rusko a SSSR je u nás tradičně značný, prodala se naprostá většina z více než 100 položek, přičemž cenové nárůsty byly v řadě případů rozhodně zajímavé. Příjemným překvapením aukce byla nečekaně vysoká prodejnost u celé řady známkových zemí, jmenovitě u Litvy a Lotyšska je poptávka po zajímavém filatelistickém materiálu mnohem větší než nabídka (nejen u nás), velice dobře se prodávalo Maďarsko, prodejnost u položek Polska byla dokonce 100%. Turecko, jež je obecně považováno za investičně perspektivní destinaci, prokázalo svůj potenciál, když se při dílčím rozprodeji rozsáhlé sbírky prodaly všechny položky, často s vysokými příhozy. 
 
 obr obr obr
572: 13.000Kč 607: 6000Kč 735: 54.000Kč 
 
U celé řady zemí (např. Belgie, nebo Portugalsko) nedošlo k žádným větším překvapením či cenovým výkyvům, naopak o položky Chorvatska a Jugoslávie prakticky nebyl zájem, přestože ve 3 předchozích aukcích se právě Chorvatsko téměř kompletně prodalo. Ústup ze slávy - tak lze charakterizovat oproti předchozím sálovým aukcím poměrně malý zájem o klasické známky Francie, Španělska a Švýcarska.
Z Velké Británie se nejdražší položka celé aukce, tzv. Penny Black VR z roku 1840 (viz katalog Stanley Gibbons č. V 1, s cenovým záznamem 32 000 Liber), vyobrazená i na titulní straně aukčního katalogu, prodala za vyvolávací cenu 320 000 Kč, u 9 položek britského obsazeného území Batumi jsme zaznamenali 100% prodejnost, nelze však přehlédnout, že řada kvalitních a bezesporu minimálně na evropském trhu ojediněle se vyskytujících položek, tentokrát nenašla kupce.
 
obr
 obr obr
764: 320.000Kč 770: 76.000Kč
868: 43.000Kč
 
Pokud jde o stručnou charakteristiku zájmu a prodejnosti u položek zámoří, mohl bych téměř opsat to, co jsem napsal v článku o výsledcích loňské 38. aukce. Z nabídnutých 380 položek zámoří se i tentokrát lepší prodejnost očekávala u klasických známek USA, byla však částečně kompenzována velkým zájmem o filatelistický materiál Střední Ameriky (100 % prodejnost) a Karibiku.
Odpolední program prvního aukčního dne byl zahájen nabídkou filatelistického materiálu jihoamerických a poté i afrických států. Zejména bývalé britské kolonie v Africe se prodávaly dobře, přičemž zcela podle očekávání jedním z vrcholů 2-denní aukce byla dražba atraktivních položek z ostrova Mauritius. Legendární „Modrý Mauritius" s nápisem „Post paid" (katalog SG.14) byl po kratším souboji přiklepnut za rovných 200.000Kč, oba dopisy z roku 1859 vyplacené 2-páskou SG.38, resp. dvěma 2-páskami SG.39, se prodaly za 100.000 Kč, resp. 120.000Kč. Zájem o ostatní africké státy lze označit za přiměřený, autora článku zaujala např. 100 % prodejnost u Maroka a některých dalších zemí, solidní prodejnost byla i u modernějších emisí.
 
 obr obr obr
1008: 200.000Kč  1015: 120.000Kč 1030: 80.000Kč
 
U položek Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie nedošlo k žádným výrazným překvapením, u položky Asie a Dálného východu byla poptávka dosti nevyvážená. Např. známky Cejlonu se prodaly docela dobře, dopisy propadly. Příjemně překvapil zájem o Malajské státy, z Dálného východu se prodala většiny položek Číny, naopak o Japonsko byl malý zájem.
 
obr
 obr
1124: 180.000Kč 1202: 18.000Kč 
 
Z ostatních sběratelských oborů se zmíním o pohlednicích (53 položek), jejichž prodejnost činila solidních 66%, zájem o mince a papírová platidla je na aukcích firmy Burda Auction s.r.o. poměrně značný a některé realizované ceny byly rozhodně zajímavé. Např. série Terezínských bankovek se prodala za 1400Kč, slovenská bankovka 5K z roku 1945 stála 8000Kč. Prodejnost mincí činila 80 %, např. československý 20h z roku 1945 byl přiklepnut za 3 000 Kč. Nejúspěšnějším sběratelským oborem pokud jde o nárůst cen byly překvapivě autogramy a autografy (113 položek) s prodejností dosahující téměř 90% (!). Podpis zakladatele genetiky J. G. Mendla na kolkované kvitanci z roku 1872 místo požadovaných 16.000Kč změnil majitele za 40.000Kč, podpis bývalého čs. ministra zahraničních věcí Jana Masaryka se místo za 500Kč vydražil za 7.000 Kč, podpis M. R. Štefánika na pohlednici stál 8.500Kč, atp. Podíl ostatích sběratelských oborů na celkové nabídce byl malý, proto jejich výsledky nehodnotím. 
 
obr
 obr obr
1367: 8000Kč 1455: 3000Kč 1553: 40.000Kč 
 
Druhý aukční den byl zahájen dražbou položek Zakarpatské Ukrajiny ze sbírky pana Oreho a předesílám, že výsledek rozhodně předčil všechna očekávání. Zájem o položky z předznámkového období tohoto velmi zajímavého sběratelského teritoria a o dopisy i výstřižky se známkami prvních rakouských a maďarských emisí byl zcela enormní, což jednoznačně dokazují realizované ceny, přičemž většina nabídnutých aukčních losů byla prodána přes internet. Sběratelům kteří se zajímají o tuto oblast doporučuji důkladně se seznámit s výsledkovou listinou, protože podobná nabídka na našem trhu se již nikdy nemusí opakovat. Cenové nárůsty o 500 - 1000 % totiž nebyly žádnou výjimkou, viz několik příkladů realizovaných cen.
 
 obr obr obr
1696: 58.000Kč 1697: 33.000Kč 1722: 16.000Kč 
 
Za zajímavé a mnohdy i rekordní ceny se prodala řada celistvostí z následujících časových období, tj. z let 1938-44 a zejména po roce 1944. Jen namátkou uvádím několik příkladů. Maďarská dopisnice polní pošty s rámečkovým přetiskem „Československá pošta/ 18 f" a dalším přetiskem NRZU (kat. Majer Ud 20 I.) se prodala za 15 000 Kč, dopisnice CRV 25 s přetiskem „ČSP / 1944" a dalším červeným přetiskem NRZU (Majer Ud 15) změnila majitele za 29 000 Kč, dopisnice NRZU Berehovo 40/18 f (Majer Ud 4 II.) dofrankovaná zn. 60/18f ze II. vydání stála dokonce 33 000 Kč. Ze sbírky „SO 1920" se R- nebo Ex-dopisy vyplacené hradčanským známkami s tímto přetiskem prodávaly v cenovém rozmezí od 1 000 Kč - do 4 600 Kč, cenové nárůsty u obdobných celistvostí z polského území byly většinou výrazně vyšší, např. R-dopis do Innsbrucku se místo požadovaných 1 800 Kč prodal za 8 000 Kč. Jsem přesvědčen o tom, že zůstavitel p. Tonnes Ore své dědice rozhodně potěšil.
 
obr
obrobr
1867: 15.000Kč  1879: 33.000Kč 1886: 22.000Kč 
 
Aukce ihned pokračovala položkami ČSR I. U celistvostí vyplacených předběžnými nebo souběžně platnými známkami z období 1918-19 nedošlo k žádným cenovým překvapením, z revolučních přetisků 1918 se kompletní série Pof.RV 43-61 s převráceným Marešovým přetiskem v červené barvě prodala za 13.000Kč a sestava 12 ks různých 2-pásek s protichůdným Šrobárovým přetiskem (ex Mahr) přišla nového majitele na 10.000Kč. Nejdražší položkou z nabídnutých více než 150 položek známek a celistvostí hradčanské emise bylo nepřeložené 2-známkové modré krajové protisměrné meziarší hodnoty 25h modrá (Pof.10Mp) vydražené za 13.000Kč, stejná částka byla nabídnuta za 2ks hnědočervených 4-bloků hodnoty 15h ze 2. TD, Vejprtské falzum 300h ke škodě pošty stálo 8000Kč. Znovu se na aukci společnosti Burda Auction s.r.o. potvrdila v našich podmínkách neobvykle vysoká prodejnost u přetiskové emise PČ 1919. Z nabídnutých 181 položek se jich prodalo plných 83,5% (!), což jen dokazuje, že zejména u této emise je to vždy otázka správně nastavených vyvolávacích cen. Hodnota 2K znak tmavě modrá, široká (Pof.48 II.) se stopou po nálepce se prodala za 62.000Kč
 
obr
obr
obr
2016: 13.000Kč  2028: 8000Kč 2174: 62.000Kč 
 
Svěží 3K znak tmavě červená, úzká (Pof.49 Ia) se vydražila za 24.000Kč a oblíbený zelený trojúhelník, spěšná známka 5h (Pof.56) rovněž po nálepce dokonce za 25.000 Kč (katalog Pofis 24000Kč). Za doplatní známky 50h velké číslice (Pof.71) zaplatili noví majitelé 15 500 Kč, resp. 15 000 Kč a kompletní série maďarských známek Parlament (Pof.111-118) změnila majitele za vyvolávací cenu 19.000Kč. Z dalších emisí stojí za zmínku velký zájem o nezoubkované známky. Všechny nabídnuté exempláře z emise TGM 1920 se prodaly za ceny vyšší než katalogové záznamy, krajová známka Holubice 20h oranžová II. typ (Pof.148 N) se místo požadovaných 7.000Kč prodala za 23.000 Kč (kat. Pofis 10.000Kč), hodnota 40h OR hnědá (Pof.154N) stála 10.500Kč. A za pohlednici vyplacenou 3-páskou 40h OR se spojenými typy (Pof.154A ST) zaplatil nový majitel dokonce 105.000Kč.
 
obr
obr
obr
obr
 
2177: 24.000Kč 2201: 25.000Kč 2235: 15.500Kč 2352: 23.000Kč  
 obr obr obr obr 
 2375: 10.500Kč 2469: 17.000Kč 2574: 11.500Kč 2401: 105.000Kč 
 
 
Z ostatních položek ČSR I. se dobře prodaly všechny známky Jubilejní emise Pof.233B-242B s ministerským ŘZ 12¼, kompletní letecká nezoubkovaná I. emise s převráceným přetiskem (Pof.L1-L3Pp) prodala za 11.000Kč, hodnota 24Kč/500h s II. typem rámečku (Pof.L2AIIr) stála 17.000Kč. Dosažené ceny u většiny leteckých celistvostí lze charakterizovat jako přiměřené. Z doplatních známek se 100h OR hnědá s ŘZ 13¾ (Pof.DL53B) vydražila za 10.000Kč, celý 40-blok (!) známek Pof.DL30B změnil majitele za 23.000Kč. Nejdražší známkou z emise SO 1920 byla hodnota 60h Hradčany žlutooranžová s HZ 13¾ : 13½ (Pof.14A), přiklepnutá za 11.500Kč. Z ostatních filatelistických oborů stojí za zmínku sestava 4ks pohlednic s různými razítky leteckých útvarů ze Slovenska z let 1919-20, která se místo požadovaných 2000Kč prodala za 11.000Kč.
U celin ČSR I. činila prodejnost 63%, oproti 90% prodejnosti na předchozí sálové aukci to je rozhodně méně, než se očekávalo. Lepší výsledek se očekával i u celistvostí z oblastí různých záborů čs. území, naopak cena za maďarskou mezinárodní odpovědku použitou v roce 1938 na Zakarpatské Ukrajině se z původně požadovaných 4.000Kč vyšplhala na 17.500Kč a bez problémů se podařilo prodat prakticky všechny tzv. exilové aršíky z let 1939-40. Prodejnost protektorátních známek a celistvostí se pohybovala v obvyklých dimenzích, největší zájem byl o celistvosti se vztahem k Malé pevnosti a ghettu Terezín.
Ze Slovenska 1939-45 (celkem 139 položek) se kompletní přetisková emise (Zsf.2 - 22) prodala za 5.500Kč, 20h známka A. Hlinka s ŘZ 10½ (Zsf.27 B) místo 5.000Kč stála 13.000Kč, tradičně velký zájem byl o kompletní nezoubkované série ve 2-páskách: Výstavní známky z roku 1942 (Zsf.N68-71) se prodaly za 27.000Kč, Železnice (Zsf.N90-93) dokonce za 31.000 Kč; prodejnost 86% všechny příjemně překvapila.
 
obr
obr
obr
2742: 17.500Kč  3081: 21.000Kč 3340: 30.000Kč 
 
Solidní zájem a často velmi zajímavé ceny za ojediněle se nabízející materiál. Tak lze stručně charakterizovat dražbu více než 290 položek ČSR II. Dobře se prodala nejen většina zkusmých tisků, např. E. Destinnová (Pof.757 ZT) za 5500Kč, ale i celá řada dalších položek. Zoubkovaný aršík PRAGA 1955 s výrazným posunem tisku červené barvy byl přiklepnut za 11.000Kč, aršíky PRAGA 1962 z tiskové desky B (Pof.A1216B) stály 3000 Kč, resp. 3200Kč a úředně nevydané známky ke XIV. sjezdu KSČ rovných 5000Kč.
Nečekaně dobře se prodaly i jednotlivé známky z emise Hrady a zámky z roku 1960 na papíru OZ a doslova neuvěřitelné částky byly nabízeny za otisky rytin J. Schmidta podle návrhů M. Švabinského, použité v roce 1961 pro emisi Motýli (Pof.1219, 1220, 1224): místo požadovaných 1500Kč, resp. 2000 Kč se přiklepávaly v cenovém rozpětí 21.000 Kč - 32.000Kč. Za nově objevený nezoubkovaný PL ze série Umění 1976 (Pof. 2229 VV) zaplatil nový majitel rovných 43.000Kč. Prodaly se dokonce i všechny razítkované 10-bloky (!), prodejnost známkových sešitků (27 položek) byla též 100 %. Z nabídnutých příležitostných a výsadních tisků se 1. výročí Února 1948 bez podpisu (VT 1) prodal za 19.500Kč, velký formát Osvobození ČSR (VT 2c) za 13.500Kč. Nejdražšími položkami ČR byly tentokrát známkové sešitky. Kompletní sešitek Světová auta bez průseku (Pof.S 735/40 VV) změnil majitele za 30 000 Kč a Čtyřlístek - Fifinka bez perforace (Pof.VZS 01) za 12.000Kč.
 
obr
obr
obr
3059: 11.000Kč  3081: 21.000Kč 3340: 30.000Kč 
 
Na závěr bych už jen dodal, že Sálová aukce 39 potvrdila velký zájem o naprostou většinu nabízených sbírek a partií, což je na aukcích Richarda Burdy už téměř tradiční. Celková prodejnost na Sálové aukci 39 přesáhla 71 %, s dosaženou tržbou 11,1 mil. Kč. Velkou zásluhu na tomto velice dobrém výsledku má bezchybně fungující a pro firmu Burda Auction s.r.o. speciálně vyvinutý software - WebSál, umožňující zákazníkům přímou účast na aukci z pohodlí domova. Do aukce se předem přihlásilo a zaregistrovalo přes WebSál více než 180 zákazníků dražících online "Live" přes internet, dosud nejvíc v historii společnosti. A jak byli úspěšní? Z firemní statistiky vyplývá, že z celkového počtu 2410 prodaných losů sběratelé osobně přítomní na aukci jich zakoupili 21%, skoro polovina všech položek byla prodána na základě písemných nabídek a zákazníci dražící přes WebSál získali 30% položek. Věřím proto, že příští, jubilejní Sálová aukce 40 firmy Burda Auction s.r.o. bude rovněž úspěšná.
 
 


Autor: Exkluzivně pro Burda auction s.r.o. Vladimír Dražan (10.05.2013)