Archiv / Odborné články / Hodnocení jubilejní Sálové aukce 40 Vladimírem Dražanem

29.08.2013   Autor: Exkluzivně pro Burda auction s.r.o. Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 9726

V sobotu a v neděli 24. a 25. srpna 2013 se ve Skleněném paláci - obřadní síni Městské části Prahy 6 uskutečnila již 40. aukce společnosti BURDA AUCTION s.r.o., pro kterou se podařilo získat celou řadu velmi zajímavých a exkluzivních položek. Tomu odpovídal zájem nejen našich, ale i zahraničních sběratelů a obchodníků, celkem bylo vydáno 105 dražebních čísel a do Websálu se zaregistrovalo 178 zájemců, kteří dražili živě přes internet!
Celkem bylo na 40. aukci nabídnuto 3.239 položek v souhrnné vyvolávací ceně téměř 11,5 milionu Kč, které byly rozděleny do 2 dražebních dnů. První aukční den se dopoledne dražil veškerý zahraniční filatelistický materiál a odpolední část byla věnována ostatním sběratelským oborům (bankovky, mince, řády a vyznamenání, autografy, atd.). Druhý den přišly na řadu nejprve položky Československa z let 1918-1939, po obědě ostatní aukční losy domácí provenience, protektorátem Čechy a Morava počínaje, a položkami České republiky konče.


Jubilejní Sálová aukce 40 znovu potvrdila přetrvávající zájem zejména o hodnotné sbírky obsahující klasický filatelistický materiál. Dokazuje to jejich vysoká prodejnost, a to i u sběratelsky méně oblíbených zemí. Např. sbírka Belgie (1849-1918) se prodala za 125.000 Kč a její 2. část (1919-1967) za 80.000 Kč, sbírka Gibraltaru (1886-1925) místo požadovaných 17.000 Kč byla přiklepnuta za 37.000 Kč, a tak bych mohl pokračovat. Naopak sbírky obsahující jen novější materiál se prodávají poměrně obtížně, resp. za nízké ceny. V komentáři k výsledkům 38. aukce z listopadu 2012 jsem napsal „..oproti předchozím rokům jsou výrazně hůř prodejné zejména sbírky Západního Berlína, NDR a SRN", což se plně potvrdilo i tentokrát. Např. hezká sbírka razítkovaných známek SRN (1949-90) včetně dříve hledaných emisí z let 1949-52 se prodala za 4.200 Kč a o prakticky kompletní sbírku NDR vč. aršíků, Debria, K. Marx, atd. nabídnutou za 9.000 Kč neprojevil nikdo zájem. Obávám se, že tento trend se bude ještě prohlubovat.
 
obr
 obrobr
37 : 74.000Kč
48 : 15.000Kč
80 : 20.000Kč
 
 
Z jednotlivých položek evropských států stojí za zmínku solidní zájem o Francii a zejména 100 % prodejnost u Gibraltaru. I tentokrát zájem o kvalitní položky Chorvatska zůstal tak trochu za očekáváním, naopak rád konstatuji, že zájem o klasické známky Itálie na našem trhu přetrvává - viz realizované ceny. Například známka Modeny 25c z roku 1852 (kat. Sassone 4A) změnila majitele za 20.000 Kč, hodnota 15c ze stejné emise s chybotiskem „CETN" místo CENT (Sassone 3d) stála 8.000 Kč a lokální vydání „Ponte Chiasso" z roku 1945 (kat. Michel 1-14) se prodalo za 74.000 Kč. Příjemným překvapením byl slušný zájem o Maďarsko, 30ti-pás známek Turul 50f s chybotiskem „35f" na ZP 13 změnil majitele za rovných 10.000 Kč, kompletní série malých aršíků Roosevelt s protichůdnými dvojicemi (Mi.985-992) stála 5.000 Kč a zajímavá sbírka Maďarska z let 1942-1965 změnila majitele za 20.000 Kč. Z Německa byl největší zájem prakticky o cokoliv z okupovaných území, např. kompletní tiskové listy z obsazeného Srbska z roku 1941 (Mi.54-57) se místo 2.400 Kč prodaly za 12.500 Kč a levé poloviny těchto archů za 7.500 Kč, dobře se prodala i řada položek z německých kolonií. Prodejnost u leteckých celistvostí, vč. zeppelínových dopisů, byla cca poloviční, naopak u korespondence vězňů z koncentračních táborů činila 100 %!

Ze 39 položek různých předznámkových dopisů Rakouska byl největší zájem o předtištěný poptávací list do ciziny odeslaný ze Strakonic do Gothy a zpět, který se z požadovaných 3.000 Kč vydražil za 18.000 Kč. Zájem o klasické známky Rakouska byl solidní, např. výstřižek se 3 ks známek 1 Kr z I. emise s razítkem Borgo stál 6.500 Kč, 5ti-páska novinových modrých Merkurů (kat. Ferchenbauer 6IIIB) byla přiklepnuta za 8.500 Kč, atp. Přesto nelze přehlédnout, že se řada zajímavých dopisů se známkami I. - V. emise neprodala, rovněž tak o dříve oblíbené emise ze 30. let (Básníci, Malíři, Katolíci, Vojevůdci) prakticky nebyl zájem a populární Dollfuss (Mi.588) změnil majitele za 7.500 Kč.

obr
obr
 obr
334 : 6.500Kč
385 : 8.500Kč
495 :  7.500Kč

Aukce opět potvrdila, že Rusko a SSSR jsou na našem trhu dlouhodobou stálicí. Poštovně použité první ruské známky (Mi.1) se prodávaly v rozmezí od 5.000 - do 7.500 Kč / kus, realizované ceny u sérií z meziválečného období se pohybovaly v přepočtu na katalog Michel za 10 až 15Kč za 1€ (ale někdy i podstatně více), např. svěží nezoubkované známky s portrétem Lenina (Mi.296-297DX) v katalogové ceně 90 € byly přiklepnuty za 2.200 Kč a rozhodně překvapila cena 6.000 Kč za u nás poměrně běžný aršík Tokio (Michel Bl.33). Z klasiky Švýcarska se první známka kantonu Zürich se svislým podtiskem (Mi.1I) prodala za 33.000 Kč, hodnota 6Rp s vodorovným podtiskem (Mi.2II.) za 5.500 Kč. O Turecko byl opět velký zájem, přičemž v řadě případů došlo k zajímavým cenovým nárůstům.

obr
obr
556 : 6.000Kč
587 : 33.000Kč

Vyvrcholením 1. aukčního dne byla pochopitelně dražba neupotřebeného 6-bloku oblíbené známky Velké Británie „Penny Black" (kat. SG.2) z tiskové desky 11. Tuto zcela unikátní položku zakoupil zákazník dražící po telefonu za vyvolávací cenu 1,9 milionu Kč. Dražba této položky po delší době vyvolala značný zájem hromadných sdělovacích prostředků (ČTK, TV Barrandov, Český rozhlas 2, deníky Hospodářské noviny, Lidové noviny a další), což bezesporu přispělo k propagaci české filatelie.

obr
 635 : 1.900.000Kč

Mimořádně zajímavý dopis s nalepenou nepoužitou známkou Královna Viktorie 2P modrá (SG.5) a s dobovým popisem jak ji správně použít změnil majitele za 98.000 Kč. Z nabídnutých 245 položek zámoří se oproti předchozí aukci 39, díky pečlivému výběru a dobře nastaveným vyvolávacím cenám, podařilo prodat všechny položky USA včetně sbírek, aršíky OSN č. 1 stály 1.500 Kč (svěží), resp. 500 Kč (po nálepce). U položek Jižní i Střední Ameriky a Karibiku nedošlo k žádným výrazným cenovým výkyvům, např. sběrateli oblíbené známky Kuby s obráceným středem (kat. Scott 239a, 240a) stály 15.000 Kč.

obr
obr
obr
obr
637 : 98.000Kč
711: 11:000Kč
739 : 21:000Kč
763 : 10.000Kč

Prakticky totéž lze konstatovat u položek Jižní Ameriky, největší zájem byl o vzácnou známku Britské Guayany z roku 1852 (SG.9), která se - byť reparovaná, místo 8.000 Kč prodala za 21.000 Kč. Africký kontinent byl zastoupen 50 položkami a zájem byl zejména o ojediněle nabízené položky. Za zmínku stojí cena 10.000 Kč dosažená za známku 1P z ostrova Mauritius (SG.16), cenové nárůsty u R-dopisů ze Zanzibaru z let 1932-34 byly 60% a neupotřebená známka 4P z Mysu dobré naděje (SG.14d, bez lepu) se z 45.000 Kč vydražila za 105.000 Kč. Pokud jde o Asii a Dálný východ, i zde u celé řady položek realizované ceny předčily všechna očekávání. Např. R-dopisy z Bruneje z roku 1895 se prodávaly od 22.000 do 26.000 Kč, nečekaně vysoké ceny prakticky u všech položek z období japonské okupace Malajských států během II. světové války překvapily i pořadatele. Prodaly se téměř všechny položky Číny, u kompletních emisí neupotřebených známek ze 60. let se realizované ceny pohybovaly mezi 8 - 14Kč za 1€ dle katalogu Michel.

obr
obr
obr
781 : 105.000Kč
832 : 20:000Kč
843 : 21.000Kč 

Odpolední část 1. aukčního dne byla věnována dalším sběratelským oborům, zájem o ně však byl poněkud nevyvážený. U papírových platidel je již několik let poptávka mnohem větší než nabídka, což je zřetelně odráží nejen na cenových nárůstech jednotlivých položek, ale i na jejich prodejnosti. Příklepové ceny o 200, 300, ale i 600% vyšší nebyly nijak výjimečné, přičemž ze 78 nabídnutých aukčních losů se neprodaly pouze dvě poněkud neobvykle koncipované tematické sbírky! Nejdražší bankovkou prodanou na této aukci byla 200Kč České republiky z roku 1993 s proužkem „Republique du Zaire" (kat. Ba.6c), která nového majitele přišla na 72.000 Kč, československá bankovka 50 Kč z roku 1919 (Ba.11b) se prodala za 36.000 Kč, atd. Naopak o mince byl zájem výrazně menší, možná i v důsledku slabší nabídky.

obr
obr
914 : 36.000Kč
958 : 72.000Kč

Zcela ojedinělá byla naopak nabídka 389 faleristických položek! Tak velké zastoupení našich i zahraničních řádů, medailí, vyznamenání a odznaků na jedné aukci bylo poprvé v historii firmy, takže jejich celkovou prodejnost větší než 50% lze považovat za úspěch. Nejdražší položkou byl podle očekávání Řád 25. února /1. třída/, prodaný za 22.000 Kč, stříbrná medaile Jana Evangelisty Purkyně se místo požadovaných 10.000 Kč vydražila za 17.500 Kč, ze zahraniční provenience byl Řád rumunské hvězdy s meči přiklepnut za 9.000 Kč.

obr
obr
 obr
1070 : 22.000Kč
1074 : 17.500Kč
1367 : 9.000Kč

 

Nečekaně dobře se prodala většina nabídnutých autografů a autogramů, přičemž řada dosažených cen byla mnohdy velice překvapivá. Např. lístek s podpisem české „zimní královny" Alžběty Falcké z roku 1644 jsem místo požadovaných 1.000 Kč přiklepával za 15.000 Kč, vlastnoručně psaný dopis s podpisem arcivévody rakouského a mexického císaře Maxmiliána napsaný v Mexiku v roce 1866 stál 15.000 Kč, tištěný daňový výnos z roku 1790 s podpisem římského císaře a českého i uherského krále Leopolda II. změnil majitele za 20.000 Kč. Dopis s podpisem M. R. Štefánika se prodal za 14.500 Kč, kolkovaná kvitance s podpisem Johanna Gregora Mendela dokonce za 28.000 Kč a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat. O oblíbenosti tohoto oboru svědčí skutečnost, že z nabídnutých 110 položek se jich prodalo 81% a spolu s bankovkami zcela jednoznačně dominovaly odpolední aukci. Opačná je bohužel situace u fiskálních cenin, prodejnost kolkovaných listin (celkem 63 položek) nedosáhla ani 30%, bezesporu v důsledku úzkého okruhu zájemců o tento kdysi oblíbený sběratelský obor. Rovněž zájem o pohlednice je v současné době mnohem menší než tomu bylo před 4-5 lety, dražily se jen výjimečné pohledy nebo celé sbírky, největší z nich, sbírka více než 1.000ks převážně poštovně prošlých pohlednic z celého světa, se místo požadovaných 7.000 Kč prodala za 74.000 Kč! Podíl ostatních sběratelských oborů na celkové nabídce byl velmi malý, takže výsledek aukce nemohl nijak ovlivnit, proto je nehodnotím. Přesto se zmíním alespoň o unikátním albu legionářskýc fotografií, které se vydražilo za 54.000 Kč.

Druhý aukční den přišel na řadu filatelistický materiál československé provenience. U celistvostí vyplacených předběžnými nebo souběžně platnými známkami nedošlo k žádným cenovým překvapením, největší zájem byl o firemní lístek vyplacený neuznanou půlenou známkou 20h Karel, zatížený doplatným které bylo následně zrušeno, za který nový majitel ochotně vynaložil 2.200 Kč. Z revolučních přetisků 1918 se např. Budějovické vydání (RV85 - 103) prodalo za 4.600 Kč, Skalický přetisk (RV119 - 132) za 4.800 Kč a R-dopis adresovaný do Německa vyplacený známkami s Pražským přetiskem I. za 7.500 Kč. Z nezoubkovaných známek oblíbené hradčanské emise se 20h karmínová (Pof. 9N) s II. typem spirály a II. typem příčky prodala za 10.500 Kč, luxusní výstřižek s 30h fialovou (Pof. 13N) ve 2-pásce na malém výstřižku s razítkem Jánské lázně byl vydražen za 28.000 Kč a hodnota 30h žlutá v protisměrném meziarší (Pof.12Mp) stála 56.000 Kč. Ze zoubkovaných variant byl největší zájem o cihlově červenou známku 15h s I.typem spirály a ŘZ 13¾:10¾ (Pof. 7H) přiklepnutou za 9.500 Kč, krajová 2-páska 25h fialová (Pof.11A STp) se spojenými příčkovými typy a navíc s obloukovým typem se prodala 18.000 Kč, za doporučený dopis do Vídně z 1. dne vydání hradčanských známek zaplatil nový majitel 45.000 Kč, největším překvapením ale byla cena 27.000 Kč dosažená za šekovou poukázku s fiskálním poplatkem uhrazeným hradčanskou známkou 1000h (Pof.26).

obr
obr
obr
 1698 : 2.200Kč
 1712 : 7.500Kč
 1911 : 27.000Kč

 

obr
obr
obr
1729 : 10.500Kč 1737 : 28.000Kč
1760 : 56.000Kč

 

Vysoká prodejnost a střízlivé ceny, tak lze stručně charakterizovat emisi Legionářské 1919. U přetiskové emise Pošta Československá 1919 (110 položek) dosažená prodejnost úspěšně atakovala hranici 80%, což je v současné době velice lichotivý výsledek! Bohužel se i na této aukci znovu potvrdilo, že největším problémem této emise je mizivý zájem o položky s cenou nad 20.000 Kč. Nabídka standardních známek v této cenové kategorii mnohonásobně převyšuje poptávku, což má zcela jednoznačně negativní dopad na jejich reálnou cenu a je proto otázka, jakou cenovou hladinu jejich majitelé budou ještě ochotni akceptovat, budou-li chtít tyto známky skutečně prodat. Přes tuto již několik let trvající situaci se podařilo dosáhnou celé řady potěšujících výsledků. Letecká provizoria (Pof. 52 - 54) se stopou po nálepce se prodávala v rozpětí 12.000 Kč - 13.500 Kč, novinové známky 10h Merkur vpravo (Pof.59) se vydražily za 38.000 Kč (svěží), resp. 21.000 Kč (po nálepce), novinová 2f (Pof.125y) s průsvitkou Py za 10.000 Kč.

obr
obr
obr
1971 : 13.500Kč
1988 : 38.000Kč
2026 : 10.000Kč

Nejočekávanější položkou 2. aukčního dne byla dražba 5h spěšné trojúhelníkové známky s 5-ti kupóny, katalog Pof.56 (4K+1KN). Nabídka této kupónové varianty budila mimořádnou pozornost již dlouho před aukcí a tak ani nepřekvapilo, že se jí aktivně zúčastnilo 11 zájemců, dražících v sále, přes internet i po telefonu. To, že uváděná katalogová cena 250.000 Kč vzhledem k teoreticky možnému počet existujících kusů je silně podceněná bylo všeobecně známo, přesto dosažená cena 520.000 Kč za kterou jsem tuto známku přiklepával byla příjemným překvapením, a to nejen pro původního majitele! Přitom nešlo o jediný výsledek, kdy realizovaná cena násobně překonala cenu katalogovou, třeba 5h spěšná známka obdélník (Pof.58 Aa) se zelenočerným přetiskem s katalogovým záznamem1.800 Kč se prodala za 4.600 Kč. Považuji proto za nezbytné v příštím vydání katalogu POFIS, zejména u emise PČ 1919, provést cenové úpravy a změny, a to jak směrem nahoru, tak i dolů, aby uváděné katalogové ceny objektivněji odrážely situaci na filatelistickém trhu.

obr
1973 : 520.000Kč

Vzrůstající oblibu emise TGM 1920 potvrdila 100% prodejnost nabídnutých 28 položek. Z dalších knihtiskových emisí se např. krajové kusy Holubice 10h zelené s ŘZ 13¾ (Pof.145 B) prodaly za 9.000 Kč, resp. za 7.000 Kč, mnohem více však zaujala 90% prodejnost u všech těchto emisí (Holubice, Osvobozená republika, Hospodářství a věda).

obr
obr
2218 : 6.500Kč
2235 : 14.500Kč

Z ostatních položek ČSR I. se až na 1 výjimku prodaly všechny položky emise Praha - Tatry, krajové meziarší Nitra 50h (Pof. 273 M) stálo 4.400 Kč, aršíky Kde domov můj? (Pof. A 283-284) se prodaly v cenovém rozmezí 11.500 - 18.500 Kč v závislosti na jejich kvalitě a ojediněle nabízený Krnovský padělek 50h známek s portrétem Bedřicha Smetany, přestože nebyl zcela bezvadný, byl přiklepnut za 9.000 Kč (katalog Pofis 5.000 Kč). Rozhodně příjemným překvapením byla téměř 100 % leteckých známek i celistvostí, s celou řadou zajímavých cen. Např. známka s dvojitým přetiskem 28Kč na hodnotě 1000h (Pof. L3 Pd) se prodala za 6.500 Kč (katalog 4.000 Kč) a za stejnou částku i zoubkovaná hodnota 14Kč/200h (Pof. L1B) ve svěžím stavu, rovněž nad katalog. Ze III. letecké emise stojí za zmínku 20 Kč šedomodrá s ŘZ 13 ¾ : 12 ¼ přiklepnutá za 14.500 Kč. Ceny u položek se spěšnými a novinovými známkami nevybočily z obvyklých relací, z přetiskové emise „SO 1920" se svěží 10h známku Pof. SO 4 podařilo prodat za 7.000 Kč, červené 20h (Pof. SO7) stály 9.000 Kč (svěží), resp. 7.000 Kč. Vzácný výskyt některých celistvostí vyplacených touto emisí potvrdily vysoké nárůsty jejich cen, nejdražší z nich firemní R-dopis vyplacený 3 kusy známek Pof. SO 9 se místo 1.300 Kč vydražil za 11.000 Kč.
U celin ČSR I. činila prodejnost 73%, tj. 10% nárůst oproti předchozí aukci, rovněž vysoké nárůsty cen prakticky u všem položek ze Sudet (prodejnost 100%) se rozhodně nečekaly. Totéž, včetně 100% prodeje, platí o tzv. exilových vydáních a čs. polní poště v Anglii i ve Francii. Dosažené ceny u protektorátních známek, celistvostí i celin se pohybovaly v obvyklých relacích, nejdražší položkou byla sbírka krajových 20ti-pásů s kupóny a deskovými značkami, vydražená za 17.500 Kč, připouštěcí známka Terezín (Pof. PR1A) se prodala za 4.600 Kč
.

obr
obr
obr
2589 : 4.600Kč
2663 : 4800Kč2620 : 8.500Kč

S mimořádně kvalitní nabídkou položek Slovenska z let 1939- 1945 (celkem 106 položek) dobře korespondovaly i dosažené ceny. Rohový 4-blok 60h známek Štefánik (Zsf.1) se prodal za 4.800 Kč, kompletní sestava 9 existujících kombinací smíšeného zoubkování u známky 10h Hlinka (Zsf.26 C) změnila majitele za 31.000 Kč, z přetiskové emise „Slovenský štát / 1939" rohové miniatury vysokých hodnot 4Kč (Zsf.20) s DZ 1 a 1A, a 5Kč (Zsf.21) stály 21.000 Kč, resp. 28.000 Kč, letecký dopis z roku 1939 do Argentiny se smíšenou frankaturou čs. leteckých známek Pof.L 9, 12, 13 a slovenské známky 60h Štefánik s přetiskem „Slovenský štát / 1939" (Zsf.9) se místo požadovaných 1.300 Kč vydražil za 8.500 Kč. Celková prodejnost u Slovenska byla rekordní a přesáhla 94%!

Neobvykle rozsáhlá byla i nabídka položek ČSR II., téměř 350 položek včetně celin. Již tradičně se dobře prodávaly všechny revoluční přetisky 1944-45, naopak u Košického vydání překvapivě velké kříže (Pof. 354-356Mx) za 20.000 Kč nenašly kupce. Dobře se prodaly ejména ojediněle se vyskytující položky, např. známka vydaná ke Dni čs. armády (Pof. 618 VV) s výrazným nedotiskem v dolním okraji stála 4.000 Kč, 4-blok hodnoty 2 Kčs ze série Socialistické zemědělství (Pof. 649) s DZ v okraji archu za 6.500 Kč. Realizované ceny u různých sestav aršíků dlouhodobě stagnují a u standardních položek byly tentokrát většinou nižší než v letech minulých. Za zmínku stojí horní rohový 8-blok známek 60 h Mrštík (Pof. 1175 ST) s kombinacemi spojených typů ve svislých i vodorovných řadách prodaný za 10.000 Kč, podobný 10-blok za 12.000 Kč se už neprodal.

obr
obr
obr
2850 : 6500Kč
2889 : 10.000Kč
2988 : 14.000Kč

Zkusmý tisk aršíku Tizian (Pof. A 2334/2335) v černé barvě na ručním papíru s podpisem autora byl vydražený za 24.000 Kč. Ceny v rozmezí 21.000 až 32.000 Kč dosažené na 39. aukci za rytiny „Motýli" od J. Schmidta dle návrhů M. Švabinského použité v roce 1961 pro známky Pof. 1219, 1220 nebo 1224 se již neopakovaly. Nyní se pohybovaly jen od 3200 Kč - do 6500 Kč. Z desetibloků se letecké Lázně (Pof. L 33-36PL) prodaly za 15.500 Kč (svěží), s denními razítky Praha 1 za 1.600 Kč a nerozřezaný TL se známkou 10Kčs (Pof. L34TL) za 14.000 Kč. Mezi sběrateli v současné době oblíbené známkové sešitky (30 losů) se prodaly bezezbytku, z příležitostných a výsadních tisků se Kolumbus (PT 25) prodal za 2.200 Kč, výsadní tisk Gottwald bez podpisu (VT1a) za 19.000 Kč, druhý kus za 18.500 Kč. Nejdražší položkou z České republiky byl přepážkový list Umění - Braunerová 23Kč bez „kupónů" v ceně 12.000 Kč, většina dalších položek se rovněž prodala za vyvolávací ceny, nebo maximálně o 1 - 2 příhozy výše.

obr
obr
3066 : 19.000Kč 3160 : 12.000Kč

Na závěr už jen poznámka, že veškeré uvedené ceny jsou ceny příklepové, bez aukční provize a DPH. Prodejnost na jubilejní Sálové aukci 40 přesáhla 74% a celková tržba činila 13 milionů Kč, filatelistického materiálu se prodalo za 11 milionů Kč.Autor: Exkluzivně pro Burda auction s.r.o. Vladimír Dražan (29.08.2013)