Archiv / Odborné články / Zásilky vyplacené výstřižky známek z celin za protektorátu

23.10.2013   Autor: Michal Příkazský; Počet zobrazení: 4452Je všeobecně známo, že výplatné zásilek, které bylo uhrazeno pomocí výstřižků z celin s obrazem natištěných známek, pošta neuznávala již za I. ČSR. Po 15.3.1939 tato praxe pokračovala dle ustanovení Poštovního řádu z roku 1937, §115, (1) ve znění: "Za neplatné se pokládají: a) poštovní známky vystřižené z poštovních celin". Zásilky s takovým závadným výplatným byly za nevyplacené považovány také později za protektorátu dle ustanovení VSP Protektorátní pošty Čech a Moravy z roku 1941, §11 Zkoušení poštovních známek a výplatních otisků, II: „Neplatné známky jsou které, ... e) vytištěné známky vystřižené z dopisnic, pokud jsou takové zásilky podané v Protektorátě a na říšském poštovním území". Je zajímavé, že v německém textu je za slovem „dopisnic" ještě slovo „atd.", což ustanovení o neplatnosti rozšiřuje na výstřižky z všech druhů celin. Lze ale předpokládat, že v českém textu došlo k tomuto opomenutí v důsledku chyby tisku nebo překladu, a že závazné bylo německé znění (pokud by se měla platnost výplatného posuzovat jen úzce podle doslovného českého znění, tak by neplatné byly jen "vytištěné známky vystřižené z dopisnic", nikoliv však známky vystřižené ze zálepek (viz obr.6), nebo i jiných celin). Zásilky frankované výstřižky z celin byly zatěžovány doplatným nejprve ve výši dvojnásobku scházejícího výplatného podle předpisů převzatých z I.ČSR, později od 1.10.1940 už jen 1,5 násobkem scházejícího výplatného. Zásilky, na jejichž výplatné byly použity výstřižky z celin, se proto vyskytují řídce a jsou tedy zajímavým zpestřením každé sbírky celin a to jak ty, zatížené doplatným pro svoji dekorativnost a dokumentační schopnost, tak hlavně ty, jejichž závadné výplatné poštovní úředníci přehlédli, výplatné bylo omylem uznáno a znehodnoceno otiskem poštovního razítka, řádně prošly poštovním provozem a jako správně vyplacené tyto zásilky pošta doručila adresátům bez zatížení doplatným. (Psáno pro www.burda-auction.com a zpravodaj ArGe Böhmen und Mähren).
 
obr
  obr
Výplatné zásilky uhrazené výstřižkem z předběžné dopisnice s obrazem známky 50h střední státní znak podací pošta ve Studené dne 22.12.1939 neuznala a zásilku zatížila doplatným ve výši dvojnásobku scházejícího výplatného 1 K, které při jejím doručení vybrala pošta Praha 1 dne 24.12.39 doplatní známkou 1 K.  Výplatné zásilky uhrazené výstřižkem z dopisnice s obrazem známky 60h lipové listy podací pošta Hradec Králové 2 znehodnotila dne 30.1.1941 otiskem denního razítka a zásilku dopravila bez zatížení doplatným.
 
obr
  obr
Výplatné zásilky 50h v místě, uhrazené výstřižkem z dopisnice s obrazem známky 60h fialová s portrétem AH jako pro dopisnici v další dopravě, podací pošta Chlumec nad Cidlinou dne 18.11.43 neuznala a zásilku podle neuznaného výplatného zatížila doplatným ve výši 90h, ačkoli 1,5 násobek scházejícího výplatného v místě 50h správně činil jen 75h (po zaokrouhlení 80h). Podle předpisu také přijímací úředník na zásilce poznamenal zjištěné jméno podavatele.  Výplatné zásilky uhrazené výstřižkem z dopisnice s obrazem známky 60h fialová s portrétem AH, podací pošta Hronov znehodnotila dne 26.4.43 otiskem denního razítka a zásilku dopravila bez zatížení doplatným.
 
obr
  obr
Výplatné dopisu 1,2K uhrazené dvěma výstřižky z dopisnice s obrazem známky 60h fialová s portrétem AH, vlaková pošta Plzeň - Budějovice znehodnotila dne 7.1.45 otiskem denního razítka a zásilku dopravila bez zatížení doplatným.  Výplatné dopisu 1,2K uhrazené výstřižky ze zálepky s obrazem známky 1,2K červená s portrétem AH, podací pošta Svojanov znehodnotila dne 6.6.44 otiskem denního razítka a zásilku dopravila bez zatížení doplatným.
Autor: Michal Příkazský (23.10.2013)