Archiv / Odborné články / Saúdská Arábie v Sálové aukci 41

04.11.2013   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 3714

V naší aukci je nabízeno několik mimořádných losů z této destinace, zejména téměř kompletní sbírka z pozůstalosti newyorského obchodníka - od ornamentů království Hejaz, přes přetisky sultanátu Nejd (Nedjd), po doplatní, s mnoha nekatalogizovanými specialitami aj. Z jednotlivých exemplářů nám byla svěřena k prodeji všeobecně proslulá rarita, vydání Hejaz Mi.50C, 1/4 piastr "zelený ornament" se zlatým přetiskem, s nákladem pouze 100ks! Za neopakovatelné lze považovat i přetiskové 1/8 piastre Nejd Mi.20 a 26.

Známky Saúdské Arábie (dříve Spojené království Hejaz a Nejd) jsou dnes uznávány za sběratelsky a tržně atraktivní. Dlouho však nepatřily k vyhledávaným objektům filatelistického zájmu a sama poštovní historie Saúdské Arábie byla považována za nepříliš bohatou. První dochovaný dopis vypravený z arabského poloostrova je až z roku 1834, první poštu v této zemi zřídili Egypťané roku 1865 ve městě Jiddah a poté Turci 1872 v Hijazu. Až do stavby železnice Medina-Damašek (1900-1908) byla poštovní přeprava odkázána na velbloudy. V platnosti byly turecké známky.
Západní oblast Hejaz po povstání proti turecké nadvládě, od r. 1916 jako samostatné království, vydává téhož roku první vlastní známky, tzv. "ornamenty I.", emise pokračují do r. 1925 a po obsazení Hejazu sultanátem Nejd, platí na celém území přetisková vydání "Sultanat Nejd"na známkách Hejazu. V roce 1926 je sultán Abdul Ibn Saud korunován i králem Hejazu a vychází nová emise tzv." ornamenty II". Od r. 1927 titul sjednocen a nyní již jen jako král Ibn Saud vládne Spojenému království Hejaz a Nejd. Vydáno postupně pět přetiskových i definitivních emisí, platných i po r. 1932, kdy je království zváno již Saudskou Arábií. Známky s tímto novým názvem země vycházejí až v r. 1934. Všechna dosavadní vydání 1916-1932, de facto provizoria, zajímavě odrážejí peripetie a konflikty při vzniku království a časem se ukázalo, že některá jsou velmi vzácná, vydaná v minimálním nákladu, se zajímavými zkusmými tisky, s raritními variantami ručních přetisků či vzácnými razítky, a že dnes existuje často jen nepatrný počet dochovaných exemplářů, přepravených zásilek apod.
Studiem Saúdské Arábie, zejména obdobím království Hejaz a sultanátu Nejd, se postupně zabývali prominentní sběratelé a experti jako John M. Wilson, David Graham a zejména egyptský král Farouk či v současnosti baron Jakob von Uexkull (filantrop, politik, zakladatel prestižní nadace Right Livelihood Foundation). Oba posledně jmenovaní vytvořili dosud největší sbírky. Von Uexkull je autorem zásadní monografie "The Early Postal History of Saudi Arabia" a na světové výstavě WIPA 1981 získal Velkou zlatou medaili za svůj exponát se všemi myslitelnými unikáty a raritami, jež tato destinace nabízí (pozn. - sbírku J. von Uexkulla zdobil mj. neuvěřitelný 25-blok našich 1/4-piastrovek se zlatým přetiskem.) Světově nejvyšší možné ocenění definitivně prokázalo zajímavost Saúdské Arábie jako tradičního sběratelského oboru a význam její poštovní historie. Uexkullova sbírka měla v roce 1985 odhadovanou tržní cenu 2.500.000USD, což již značí, že vzácnosti této země patří do nejvyšší filatelistické ligy. Možno však říci, že dosud jsou první emise Saudské Arábie v katalozích vzhledem ke vzácnosti často podhodnocené, ZT a různé přetiskové varianty neuváděné, a že rarity v nákladu 50 či 100 kusů lze koupit stále za výhodnou cenu a stále je tu možnost zajímavých objevů, přínosného studia atd. I my považujeme Saúdskou Arábii za destinaci s velkým potenciálem a jsme zvědavi na její další cenový vývoj.

obr
 obr
 obr obr
 obr
 
 obr  obr  obr  obr obr
 
 


Autor: D.K. (04.11.2013)