Archiv / Odborné články / St. Louiský medvěd 5c v Sálové aukci 41

08.11.2013   Autor: Stanislav Výtisk; Počet zobrazení: 3235

Americká poštmistrovská provizoria patří mezi nejstarší známky světa. Byla vydávána v různých městech od roku 1845, kdy bylo v celých tehdejších Spojených státech zavedeno jednotné poštovné, až do roku 1847, kdy byly vydány centrálním poštovním úřadem U.S. Post Office první známky se všeobecnou platností (tzv. general issues). Celkem jedenáct amerických měst, mj. Alexandria, Baltimore, New York, Providence, New Haven atd., vydalo v tomto mezidobí své vlastní známky, které se v mnoha případech staly později pro svou vzácnost světovými raritami. Mezi tuto raritní skupinu patří také poštmistrovská provizoria města St. Louis, hlavního centra státu Missouri a celého jihozápadu Spojených států.


V listopadu roku 1845, tedy krátce po vyhlášení poštovní reformy v USA, stanovující jednotnou sazbu poštovného na 5 centů za zásilku doručenou do vzdálenosti 300 mil (500km) a 10 centů ve vzdálenosti 300 - 3000 mil, byly vydány st. louiským poštmistrem a později také starostou Johnem M. Wimerem známky s hodnotami 5c a 10c. Tato poštmistrovská provizoria byla v letech 1845-1847 postupně vydána ve třech nákladech, které se od sebe lišily typem známkového papíru, kresbou a také rozdílnými nominálními hodnotami. Známky byly tištěny z měděné desky, která nejdříve obsahovala vždy 3 známky hodnot 5c a 10c ve dvou sloupcích. Vyhotovením byl pověřen místní rytec J. M. Kershaw a návrhem se mu stal velký znak státu Missouri. Samotné grafické zpracování patří k nejzdařilejším a nejpropracovanějším, jaké lze u amerických poštmistrovských provizorií nalézt. Dva stojící medvědi, symbolizující sílu a odvahu, drží znak státu Missouri s anglicky a latinsky psanými devízami „United we stand, divided we fall" a „Salus populi suprema lex esto" („Dobro lidí nechť je nejvyšším zákonem").
                     obr
 
                     St. Louiský medvěd 5c z tzv. druhého nákladu
 
 
První náklad byl tištěn na nazelenalém papíru a za jeden dolar dostal zájemce vždy buď 18 5-centových, anebo 9 10-centových známek. Vniklý rozdíl měl sloužit k pokrytí nákladů spojených s tiskem. Vzhledem ke značné geografické vzdálenosti města St. Louis od východního, progresivně se rozvíjejícího pobřeží USA, bylo často nutné frankovat jednotlivé zásilky vyšším poštovným. V roce 1846 proto bylo rozhodnuto nahradit dvě horní hodnoty 5c novou hodnotou 20 centů. Jako u jediné ze všech 11 poštmistrovských provizorií tak byly v St. Louis tištěny známky s nominální hodnotou vyšší než 10 centů. Došlo tak ke změně tiskové desky a rovněž známkového papíru, a nadále byli tištěni tito „St. Louiští medvědi" ve stejných 6 kusových blocích se 2 hodnotami 20c, pouze jednou (!) hodnotou 5c a třemi hodnotami 10c na šedofialovém papíru. Známky hodnoty 5c na šedofialovém papíru, které pocházejí z tzv. druhého nákladu, tudíž představují vzácné rarity, neboť existovala pouze jedna známka v 6-bloku s touto hodnotou. Tato úprava se však ukázala jako nefunkční a deska byla záhy opět změněna zpět na původní variantu tří známek 5c a 10c tištěných tentokrát na namodralém papíru s nepatrně pozměněnou kresbou. Emise těchto provizorií byla ukončena již v první polovině roku 1847, kdy na základě rozhodnutí Kongresu došlo k vydání prvních známek Franklin 5c a Washington 10c se všeobecnou celonárodní platností.

 Přehled tří tiskových nákladů
obr
 obr
 obr
(foto viz Siegel Auction galleries)Autor: Stanislav Výtisk (08.11.2013)