Archiv / Odborné články / Královská filatelistická společnost v Londýně

30.01.2014   Autor: Stanislav Výtisk; Počet zobrazení: 3429

Královská filatelistická společnost v Londýně (The Royal Philatelic Society in London) je nejstarší a nejprestižnější filatelistická instituce na světě a je příznačné, že vznikla právě v Anglii, tedy v zemi, která dala světu v roce 1840 svou vůbec první známku.

Její kořeny sahají do roku 1869, tedy do samého počátku systematického sbírání známek a vzniku oboru filatelie jako takového. V tomto roce byla založena její přímá předchůdkyně - Filatelistická společnost v Londýně - jako exkluzivní klub „anglických gentlemanů“. Členem Filatelistické společnosti se záhy stal jeden z „otců filatelie“, obchodník a politik Thomas Tapling. Jeho spektakulární sbírka, která byla ve své době jednou z největších na světě, obsahovala mimo jiné světoznámé a nejžádanější známky světa - modrý a červený Mauritius. Před svou smrtí v roce 1891 ji celou odkázal Britské národní knihovně, kde tyto jeho filatelistické klenoty tvoří nejrozsáhlejší a nejcennější část knihovní sbírky. Tapling v průběhu několika let, coby viceprezident společnosti, zaštiťoval svou nespornou autoritou její činnost a díky mimořádným organizačním schopnostem položil základy k tomu, aby se stala nejvýznamnější filatelistickým společenstvím na světě. Prestižní přívlastek „královská“ byla Filatelistické společnosti udělena anglickým králem Edvardem VII. v roce 1906. Jeho syn, vášnivý filatelista, vévoda z Yorku, pozdější král Jiří V., byl od roku 1896 jejím prezidentem a tuto funkci zastával až do svého nástupu na trůn v roce 1910. Zásluhou osobnosti britského panovníka nesmírným způsobem vzrostla prestiž instituce a rovněž i další monarchové na Britských ostrovech byly patrony Královské filatelistické společnosti v Londýně. Také současná královna Alžběta II. podporuje její fungování a každoročně probíhá v sídle společnosti na Devonshire Place 41 výstava části královské sbírky, která obsahuje mnoho unikátních a nejvzácnějších známek celého světa. Součástí reprezentativních prostor je mj. i rozsáhlá knihovna se stovkami svazků klasické i moderní odborné literatury a katalogů s jedinečnou a nezaměnitelnou atmosférou anglického klubu viktoriánského éry 19. století. V průběhu takřka 150leté nepřetržité činnosti se členy společnosti stalo mnoho významných osobností, včetně několika příslušníků královské rodiny a britské aristokracie. Od roku 1892 je vydáván vlastní odborný časopis „Londýnský filatelista“, do kterého přispívají členové s články o historii filatelie, nových objevech a trendech, výstavách, sběratelských akcích atd. Zároveň v rámci Královské filatelistické společnosti funguje od roku 1894 znalecká komise, která zkoumá kvalitu jednotlivých známek a vydává expertízy o jejich pravosti. Každoročně je vypracováno kolem 3000 znaleckých posudků a do dnešních dnů jich již bylo vypracováno více než 200 000! V současné době má nejstarší filatelistická organizace přes 2000 aktivních členů z celého světa.

obr

     
obr

  
obr
Znak Královské filatelistické společnosti v Londýně
      Knihovna  Pamětní deska se jmény prezidentů společnosti 

Autor: Stanislav Výtisk (30.01.2014)