Archiv / Odborné články / OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚŠNÝM ROKEM 2013

25.02.2014   Autor: exkluzivně pro Burda Auction, s.r.o. Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 3271

V uplynulém roce 2013 uspořádala firma Burda Auction, s.r.o. tři dvoudenní mezinárodní sálové aukce s pořadovými čísly 39., 40. a 41. Jejich podrobné hodnocení najdou případní zájemci na těchto webových stránkách, takže dnes bych už uvedl jen několik souhrnných čísel za celý rok. Celková tržba na aukcích překročila 34 milionů Kč a za dalších 8 milionů Kč se podařilo prodat zboží v internetovém obchodě. Po více než 50 milionových obratech v letech 2011 a 2012 je to sice méně než v předchozích 2 letech, důvodem ale není pokles zájmu o hodnotný a finančně náročnější filatelistický materiál, nebo celková horší prodejnost těchto položek. Právě naopak, stěžejním problémem je kvalitní materiál, zejména z klasického období celosvětové filatelie, sehnat.


obr
 obr
 obr
 obr
 obr


To, že se Richard Burda před více než 5 lety cílevědomě rozhodl orientovat svoji firmu také na klasickou filatelii, se už po prvních dvou letech ukázalo jako prozíravé a strategicky správné rozhodnutí. U nás se tomuto segmentu trhu do té doby žádná aukční firma systematicky nevěnovala, byla to ona pověstná „díra na trhu“, a dnes je to téměř celosvětový trend. Přestože se jedná o trh se sortimentem který je z ekonomického pohledu souhrnně označován jako „zbytné zboží“ (a je lhostejné zda jde o filatelii, trh s uměním či se starožitnostmi), chová se naprosto stejně jako celosvětový trh s luxusním zbožím, který jako jediný nebyl zasažen ekonomickou krizí a naopak zaznamenává trvalý růst cca o 10 % ročně. Jak jsem již uvedl v hodnoceních letošních aukcí firmy Burda Auction, i u nás je v posledních 2 – 3 letech značný zájem o filatelistický materiál dříve přehlížených států z Asie či Severní a Jižní Ameriky. Že se nejedná o okrajovou záležitost, dokazují výsledky celé řady významných zahraničních aukcí. Jako příklad jsem si vybral firmu Corinphila, nejstarší aukční dům ve Švýcarsku, která na svých 3 aukcích v roce 2013 (v únoru, červnu a září) rozprodávala významné sbírky klasických známek Brazilie a Kolumbie (ex Dr. Hugo Goeggel, ex Luis Alemany Indarte a ex Karlheinz Wittig). Výsledek? Během pouhých 6 měsíců utratili zákazníci jen u této firmy za klasické známky Brazilie přes 3,3 milionu švýcarských franků, s provizí cca 4 miliony CHF, tj. v přepočtu více než 80 mil. Kč. Podobných příkladů je celá řada.

         
 obr   obr

Před 100 lety jeden z nejvýznamnějších filatelistů všech dob založil v Berlíně dodnes existující a dobře prosperující aukční firmu, která nyní sídlí ve Wiesbadenu. Jmenoval se Heinrich Köhler (1881-1945) a svoji první aukci uskutečnil 23. dubna 1913! Proč o tom píši? Možná že i mnozí naši sběratelé už zaznamenali, že se v polovině května 2015 uskuteční velká mezinárodní výstava poštovních známek EUROPHILEX LONDON 2015. Již od podzimu 2013 se ve významných zahraničních filatelistických časopisech objevují celostránkové inzeráty oznamující, že právě tato nejstarší německá aukční firma Heinrich Köhler, společně s firmami Corinphila Auktionen AG / Zürich, H. R. Harmer / USA, John Bull Stamp Auctions Ltd. / Hong Kong a Corinphila Veilingen B.V. / Amsterodam, které se sdružily pod názvem „The Global Philatelic Network", připravují zcela mimořádnou aukci filatelistických rarit, která se uskuteční v roce 2015 během této londýnské výstavy. Již nyní hledají pro tuto ojedinělou aukci vhodný filatelistický materiál nejen z Evropy, ale zejména z Asie, Severní-, Střední- a Jižní Ameriky, Commonwealthu a Britských kolonií v Severní Americe!To rozhodně není náhodný výběr teritorií o která mají výše uvedené firmy mimořádný zájem, na to jsou příliš zkušené. Což jen potvrzuje moje přesvědčení, že se firma Burda Auction, s.r.o. vydala správným směrem. Dalším zajímavým aspektem je, že ačkoliv se jedná o světově proslulé firmy, z nichž každá by jistě byla schopna uspořádat u příležitosti velké mezinárodní výstavy poštovních známek v Londýně samostatnou kvalitní aukci, neváhaly spojit své síly i zkušenosti. Je to nepochybně jasný důkaz o postupující globalizaci i ve filatelii.

   obr
     obr  obr

A malá zajímavost nakonec: To, že se firma Burda Auction, s.r.o., osm let po svém vzniku, pomalu dostává do povědomí sběratelů, obchodníků a filatelistických publicistů minimálně ve střední Evropě, o tom svědčí článek otištěný v listopadu 2013 v německém časopise „Philatelie", který vydává Svaz německých filatelistů. Ve 2. pokračování článku o legendárním chybotisku „ZWEI EIN HALB" u první klasické emise Lübecku (katalog Michel č. 3 F) se mezinárodně uznávaný publicista Michael Burzan (AIJP) zabývá i katalogovými záznamy a vývojem tržních cen tohoto chybotisku od roku 1900. Jako poslední cenový údaj uvádí úspěšně prodanou položku nabízenou „...českým aukčním domem Burda za 10 000 korun ...". Následuje doslovně přeložený popis této položky do němčiny převzatý z katalogu Sálové aukce 37 (položka č. 188), navíc je v článku i vyobrazena zadní strana této známky. To je pro firmu Burda Auction s.r.o., a zejména její německé zákazníky, velmi zajímavá a prestižní reference, rozhodně lepší než placená inzerce.

Jsem přesvědčen o tom, že i v roce 2014 naváže společnost Burda Auction, s.r.o. na dobré výsledky předchozích let a udrží vedoucí pozici na našem filatelistickém trhu. 
 
 
 
Použité zdroje: Philatelie, č. 437, listopad 2013.
                         Archiv Burda Auction. s.r.o.


Autor: exkluzivně pro Burda Auction, s.r.o. Vladimír Dražan (25.02.2014)