Archiv / Odborné články / Hodnocení Sálové aukce 42 Vladimírem Dražanem

14.04.2014   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 6678

Na sobotu 29. a neděli 30. března 2014 připravil Richard Burda se svým kolektivem další 2-denní sálovou aukci, opět ve Skleněném paláci - obřadní síni Městské části Praha 6. Na Sálové aukci 42 bylo nabídnuto více než 3 400 položek, v souhrnné vyvolávací ceně přesahující 13 milionů Kč, z toho necelých 3 000 aukčních losů tvořil filatelistický materiál, kterému se budu zejména věnovat.


První aukční den se dražily položky Evropy i zámoří, včetně sbírek a rovněž položky ostatních sběratelských oborů, neděle byla věnována výhradně filatelistickému materiálu z našeho území, tj. ČSR I., protektorátu Čechy a Morava, Slovenska 1939-45, Zakarpatské Ukrajině, ČSR II., ČR a SR, opět včetně celin a sbírek. S prodejností položek většiny evropských států nebyl problém, dosažená úroveň realizovaných cen však byla značně rozdílná. U řady zemí se příklepové ceny u svěžích neupotřebených známek a aršíků pohybovaly mezi 4 Kč - 6 Kč za 1 € dle katalogu Michel (Belgie, Francie, Maďarsko, Portugalsko), často ale jen 2 Kč - 3 Kč za 1 € (Bulharsko, Lucembursko a další, zejména malé státy); u některých zemí jde ale cenové rozpětí přes obě tyto kategorie, tj. 2 Kč - 6 Kč (např. Chorvatsko).

obr
 obr
13 : 94.000 Kč
  31: 9.500 Kč

Pokud jde o Evropu, podařilo se na aukci 42 doprodat všechny klasické položky Dánska, nyní sloučené do 3 sestav, které se na předchozích aukcích neprodaly. Tato aukce opětovně potvrdila přetrvávající zájem zejména o poštovně prošlé celistvosti Pobaltských republik /do roku 1945/, dobře se prodalo i Finsko, Francie byla tentokrát zastoupena slaběji (7 losů).

obr
 obr
 obr
 obr
 obr
45 : 6.500 Kč
  66 : 12.500 Kč
  73 : 17.500 Kč
 75 : 14.000 Kč
 123 : 2.000 Kč

Z nabídnutých 30 položek Itálie se jich nečekaně prodalo 26 (!), dalším velice příjemným překvapením byla vysoká prodejnost u Maďarska (90 %). Zájem o klasické dopisy staroněmeckých států z let 1851-1863 zůstal dosti daleko za očekáváním (prodejnost menší než 50 %) a cenové nárůsty byly většinou minimální, naopak o známky i celistvosti ze zemí obsazených Německem za II. světové války byl zájem doslova enormní.

obr
 obr
 obr
 obr
 
149 : 4.600 Kč
 177 : 2.600 Kč
 206 : 14.500 Kč
  250 : 3.600 Kč
 

Rovněž prodejnost u zeppelínových dopisů byla nečekaně vysoká (75 %), u korespondence z koncentračních táborů a věznic byla dokonce 100 %.
 
obr
 obr
 obr
 obr
 
222 : 12.500 Kč
  231 : 1.600 Kč
  206 : 14.500 Kč
 250 : 3.600 Kč
 

V případě Rakouska už minimálně třetí rok přetrvává solidní zájem o předznámkové dopisy (28 položek, prodejnost 82 %), prodejnost u známek I. - VI. emise včetně Lombardska byla 66 % a dosažené ceny u filatelistického materiálu z meziválečného období lze charakterizovat jako nízké. Poněkud lepší situace je zatím u rakouských celin (prodáno 70 %), otázkou ale je, jak dlouho ještě. Důvodem totiž bezesporu je výrazný přetlak nabídky, a to se netýká jenom Rakouska.
 
obr
 obr
 obr
352 : 47.000 Kč
 359 : 30.000 Kč
  394 : 9.500 Kč

obr
 obr
 obr
378 : 9.000 Kč
  382 : 28.000 Kč
 409 : 4.000 Kč

O položkách Ruska a SSSR bych mohl opsat to co jsem již uvedl v hodnocení předchozích minimálně 5 aukcí. Zájem o toto teritorium je na našem trhu dlouhodobou stálicí a firma Burda Auction s.r.o. se snaží vyjít této poptávce maximálně vstříc. Nabídnuto bylo 129 položek a troufám tvrdit, že s dosaženými cenami byli jak původní majitelé, tak i kupující, spokojeni.
 
obr
 obr
 obr
 obr
 obr
492 : 6.000 Kč
 514 : 9.000 Kč
 526 : 6.500 Kč
 553 : 12.000 Kč
 574 : 3.600 Kč
 
Rovněž 100 % prodejnost u Švýcarska překvapila, cenový nárůst u klasických známek se pohyboval v rozmezí 75 - 190 %, např. aršík Váleční poškozenci (Mi. Bl.11, katalog. cena 220 €) se prodal za 2 200 Kč. U Turecka byly na předchozích aukcích 40 a 41 dosažené ceny i prodejnost vysoce nadprůměrné, což se o aukci 42 rozhodně říci nedá. Prodejnost nedosáhla ani 50 % a většina realizovaných cen byla shodná s cenou vyvolávací, nebo max. o 1 příhoz vyšší. Příjemným překvapením byla 100 % prodejnost u Vatikánu. Zájem o 26 nabídnutých položek Velké Británie byl dosti nerovnoměrný, řada z nich se prodala za dobré ceny a o jiné položky, např. velmi zajímavé vícepásky z roku 1841 (7-páska SG.13 a 9-páska SG.14), nebo Imprimatur SG. 117, neprojevil nikdo zájem.
 
obr
 obr
 obr
  obr  obr  obr
635 : 7.000 Kč
 636 . 7.500 Kč
 643 : 6.500 Kč
 723 : 130.000 Kč
  729 : 17.500 Kč
  731 : 23.000 Kč

Z nabídnutých téměř 400 položek zámoří byl solidní zájem prakticky o všechny kolonie, z jednotlivých kontinentů je na tom nejlépe Asie. Ze Severní Ameriky pořadatele překvapil menší zájem o položky Kanady (prodejnost jen 35 %), za zmínku snad stojí jen 5c známka ostrova Vancouver (SG. 11) přiklepnutá za 18 500 Kč a z Newfoundlandu půlená známka 1 Sh Heraldická růže (SG. 9a) na výstřižku, vydražená za 78 000 Kč. Nabídka USA byla tentokrát malá (pouze 12 losů), ale rozhodně zajímavá. Nejdražší položku v celé aukci, poštmistrovské provizorium MILLBURY (Sc. 7X1; existuje pouze 18 ks, na výstřižku jen 3) zakoupil významný sběratel klasických známek týden po aukci za vyvolávací cenu 1 milion Kč + provize pořadatele! Další poštmistrovské provizorium z města Providence, kompletní 12 ks arch (SG. 10X2a) byl přiklepnutý za 100 000 Kč. (Bližší informace o obou těchto zcela ojedinělých položkách najdou případní zájemci v odborných článcích zde). 
 
obr
 obr
 obr obr
 obr
792 : 78.000 Kč
  794 : 1.000.000 Kč
795 : 100.000 Kč
 846 : 12.500 Kč
  853 : 40.000 Kč
 
Nejdražší jednotlivou známkou ze Střední Ameriky a Karibiku bylo přetiskové provizorium ostrovů Turks Islands (SG. 38) vydražené za 12 500 Kč a z Jižní Ameriky, zcela podle očekávání, 2-páska leteckých známek Bolivie z roku 1930 (kat. Sanabria č. 24d) s jednou známkou s obráceným přetiskem, prodaná za vyvolávací cenu 40 000 Kč. Ze solidně zastoupeného afrického kontinentu (69 losů) se dobře prodaly všechny známky bývalých německých kolonií, vesměs za vyšší ceny než byly ceny vyvolávací. Známku z Kenye a Ugandy s portrétem Jiřího V. (SG. 105) s nejvyšším existujícím nominálem 100 Liber (!) a s fiskálním razítkem získal nový majitel za 50 000 Kč, 10 Librová známka Rhodesie (SG. 93) změnila majitele za rovných 30 000 Kč. Z nabídnutých položek Austrálie a Oceánie se opakovaně dobře prodala všechna přetisková provizoria z období britské okupace Nové Guinee a ostrova Samoa, a to jak na německých koloniálních R-nálepkách, tak i na německých známkách. U položek Asie a Dálného východu byla poptávka dosti nevyvážená a realizované ceny značně rozdílné. Např. klasické známky Číny se prodaly za násobky vyvolávacích cen, v přepočtu za 22 Kč - 28 Kč / Michel €, o klasiku Japonska byl zájem minimální. Přestože čínský trh je doslova nekonečný, ukázalo se, že i ceny známek z hledaného období tzv. Kulturní revoluce mají své limity a nabízené položky v ceně více než 10 Kč / za 1 € dle katalogu Michel zůstaly neprodány! Z dalších zemí stojí za zmínku solidní prodejnost u Persie a Saudské Arábie.
 
obr
 obr
 obr
 obr
 obr
881 : 50.000 Kč
 939 : 30.000 Kč
 954 : 70.000 Kč
 1090 : 200.000 Kč
 1130 : 19:500 Kč
 
Z ostatních sběratelských oborů se zmíním pouze o bankovkách, faleristice, kolcích, autografech a pohlednicích, nabídka v ostatních oborech (mince, mapy, historické dokumenty, akcie, legitimace, plakáty, nálepky, atd.) byla slabá, pouze 1 až 9 položek, takže jejich hodnocení by vzhledem k malému počtu nabízených losů nebylo objektivní. Doslova hitem každé aukce fy BURDA AUCTION s.r.o. jsou bankovky. Tentokrát byla jejich prodejnost 100 % a většina dosažených cen byla opět několikanásobně vyšší než ceny požadované! Např. Československá nevydaná 5 Kč bankovka bez přetisku z roku 1938 (Ba. N2) se místo 2.000 Kč prodala za 9.000 Kč, cena nevydané slovenské bankovky 5 000 Ks z roku 1944 Ba. N5) se z 1.400 Kč vyšplhala na 7.000 Kč, atp. Značný zájem sběratelů o tento sběratelský obor přetrvává a je dlouhodobě mnohonásobně větší než nabídka na našem trhu. Nízkou prodejnost u medailí a vyznamenání (jen 40 %) bezesporu ovlivnila skutečnost, že se z velké části jednalo o doprodej položek z předchozích aukcí. Menší zájem o fiskální ceniny (19 losů, prodejnost necelých 48 %) už nepřekvapil, tento segment trhu již delší dobu doplácí na malou sběratelskou základnu. Přesto se třeba sestava Městských kolků z Ústí nad Labem z roku 1940 místo 1.000 Kč vydražila za 7.000 Kč a sbírka kolků Indických států z let 1870-1950 za 18.000 Kč. Prodejnost větší než 73 % u autogramů a autografů svědčí o tom, že se jedná o rozvíjející se trh s velkým potenciálem, který je navíc dostupný širokému spektru sběratelů, vyvolávací ceny u naprosté většiny z nabídnutých 257 položek se pohybovaly mezi 300 - 800 Kč. Samozřejmě i zde jsou některé podpisy velice hledané a tomu odpovídají i realizované ceny. Např. poslední list partitury „Mše D-dur" s obsáhlým vlastnoručním poděkováním a s podpisem Antonína Dvořáka byl vydražen za 50 000 Kč, kolkovaná listina s podpisem zakladatele genetiky J. G. Mendela za 36.000 Kč což rozhodně není náhoda, neboť podobná listina se stejným podpisem v aukci 41 stála 33.000 Kč a např. dopis s vlastnoručním podpisem polního maršála Alfréda von Windischgrätz místo místo požadovaných 2.400 Kč změnil majitele za částku 17.000 Kč. I tak zkušeného pořadatele aukcí ale doslova šokovala cena za pozvánku na schůzi Průmyslové jednoty české, kterou podepsali pánové K. H. Borovský, F. L. Rieger a J. Pospíšil. Cena za tento dokument z doby českého Národního obrození (který dokonce nebyl ani vyobrazen v aukčním katalogu) se z 2.400 Kč zastavila na částce 46.000 Kč! Celkem 37 pečlivě vybraných položek pohlednic jejich sběratele rozhodně zaujalo, dobře se prodaly nejen všechny od Alfonse Muchy, ale i pohledy s nacistickou či socialistickou propagandou a pochopitelně obě sbírky. Prodejnost u pohlednic přesáhla 75 %, což je neobvykle vysoké číslo a firma Burda Auction s.r.o. bude v tomto trendu pokračovat.
 
obr
 obr
 1182 : 9.000 Kč
 1187 : 7.000 Kč
 
 
 
Druhý aukční den byl věnován výhradně položkám československé provenience. Zájem o položky ČSR I. je v ČR pochopitelně největší, což potvrzuje jejich prodejnost (přes 83 %, z nabídky více než 1 000 losů, včetně celin). Z přechodného období 1918-1919 byl opět největší zájem o kompletní neupotřebené série revolučních přetisků, např. Pražský přetisk I. (RV 1-21) se prodal za 12 000 Kč (na předchozí aukci 41 za 9 000 Kč). Je zcela evidentní, že katalogové záznamy nejen u této emise (6 000 Kč), ale u všech emisí „Revoluční 1918" nevystihují situaci na našem trhu a jejich zvýšení např. o 50 až 100 % v příštím katalogu POFIS se jeví jako nezbytné. O velké oblíbenosti Hradčanské emise u nás (289 položek) svědčí to, že jejich 90 % prodejnost „kazí jen" 72 % prodejnost hradčanských celistvostí. Ze standardních položek se svěží nezoubkované 20 h karmínové známky (Pof. 9N) prodaly za 3 200 Kč, resp. 3 400 Kč, 30 h světle fialová (Pof. 13N) za 3 800 Kč a tmavě fialové kusy (Pof. 13Na) za 4 800 Kč, resp. 5 000 Kč. Z  nabídnutých meziarší se 3 h svěží přeložené krajové 4-známkové (Pof. 2 Ms) prodalo za 15 500 Kč a rovněž přeložené 2-známkové meziarší 30 h (Pof. 12 Mp) po nálepce za 39 000 Kč. Ze zoubkovaných hodnot se svěží známky 15 h cihlově červená Pof. 7 G prodala za 2 200 Kč, stejná hodnota Pof. 7 H za 4 000 Kč a hodnota 25 h se shodným ŘZ 13¾ : 10 ¾ (Pof. 11 H) za 7 000 Kč, což je v obou případech plná katalogová cena. Zkusmý tisk druhé úpravy 2.návrhu E. Karla přišel nového majitele na 14 000 Kč a ZT vodorovného meziarší 5 h + 120 h na našedlém papíru byl jen o 500 Kč levnější.
 
obr
 obr
 obr
 
1647 . 12.000 Kč
 1719 : 8.500 Kč
 1748 . 15.500 Kč
 
 
obr
 obr
  
 
 1757 : 39.000 Kč
 1847 : 14.000 Kč
   
 
O přetiskové emisi Pošta československá 1919 platí to, co jsem již napsal v hodnoceních aukcí 40 i 41 a není třeba na tom textu měnit ani čárku. Z celkové nabídky 219 položek se jich prodalo více než 75 %, což je v dnešní době bezesporu úspěch. Je to o 5 % horší výsledek než v předchozích 3 aukcích, důvodem je větší počet drahých položek které byly do této aukce zařazeny, jejichž prodejnost je dlouhodobě slabá. Konkrétně z nabídnutých 24 losů s vyvolávací cenou nad 20.000 Kč se jich prodala přesně 1/3. Současná situace na našem trhu je bohužel taková, že naději na prodej mají pouze exempláře nabízené maximálně za 50 - 60 % katalogu Pofis. Potvrzuje to bezesporu vzácná známka 2K Znak tmavá široká (Pof. 48 IIa), která se prodala za 58.000 Kč (katalog 100.000 Kč) a 3K Znak tmavá široká (Pof. 49 IIa), která se prodala za 150.000 Kč (katalog 250 000 Kč) v doprodeji po aukci; „úzká Flugposta" (Pof. 52 I) nabízená tentokrát za 340.000 Kč (katalog 400.000 Kč) se opět neprodala. Potěšil naopak zájem o tzv. střední materiál, z 11 kusů rakouských známek 10K Znak (Pof. 51) se jich prodalo 9, svěží rakouské doplatní známky 50 h - malé číslice (Pof. 79) se vydražily za 10.000 Kč, resp. 13.500 Kč a Parlamenty 10K I.typ za 26.000 Kč, II.typ za 23.000 Kč. Z nabídnutých 18 kusů různých doplatních černých čísel se jich prodalo dokonce 11, což se na našem trhu už hodně dlouho nikomu nepovedlo! Dobře se prodaly i téměř všechny úředně nevydané známky této emise a řada položek s obrácenými či převrácenými přetisky. Např. Karel 25 f modrá s převráceným přetiskem (Pof. 121 Pp, katalog 15.000 Kč) se vydražila za 21.000 Kč, což dokazuje, že i některé známky této emise jsou v katalozích dlouhodobě podceněné.
 
obr
  obr obr
 obr
 obr
1983 : 58.000 Kč
 1986 : 22.000 Kč
  1987 : 150.000 Kč
  2040 : 9.500 Kč
 2141 : 21.000 Kč
 
Emise TGM 1920 je již dlouhodobě mezi sběrateli velice oblíbená, z nabídnutých 37 položek se jich prodalo více než 93 %, přičemž zejména řada zkusmých tisků se prodala za velmi zajímavé ceny. U dalších knihtiskových emisí nedošlo k žádným výraznějším cenovým výkyvům, jejich vysoká prodejnost (Holubice 82 %, OR dokonce 91,5 %) pořadatele rozhodně potěšila. Z ostatních položek ČSR I. se nečekaně dobře prodaly kompletní sestavy emisí TGM podle průsvitek (Pof.176-179, 190-193, Slet, Kongres), meziarší Nitra 50 h zelená (Pof. 273Ms) stálo 5 000 Kč, aršíky KDM? se vydražily za 10 500 Kč a luxusní za 14 000 Kč, kompletní sestava zkusmých tisků emise Dětem 1938 včetně kupónu a aršíku změnila majitele za přesvědčivých 17 000 Kč. Standardní letecká nezoubkovaná I. emise (Pof. L 1-3) stála 1 900 Kč svěží a 1 000 Kč po nálepce, hodnota 28 Kč / 1000 h s převráceným přetiskem (Pof. L 3A Pp) se prodala za 5 000 Kč. Dosažené ceny u většiny leteckých celistvostí lze charakterizovat jako přiměřené, zeppelínový dopis s čs. frankaturou z roku 1933 byl vydražen 6 500 Kč. Za zkusmý tisk novinové známky Sokol v letu 5 h zelená ve vodorovném meziarší (ZT NV 2) zaplatil nový majitel 17 000 Kč a za zkusmý tisk přetisku „ČSR / DOPLATIT" v červené barvě na známce Hradčany 50h modrá 5 500 Kč. Za zmínku rozhodně stojí nečekaně vysoká prodejnost přetiskové emise „SO 1920", z nabídnutých 66 položek se jich prodalo 61, tj. 92,5 %! U celin ČSR I. činila prodejnost 71 %, většina realizovaných cen se pohybovala v rozmezí 40 - 60 % katalogu.  
 
obr
 obr
  obr obr
2198 : 10.000 Kč
 2310 : 9.000 Kč
 2453 : 17:000 Kč
  2494 : 9.000 Kč
 
U protektorátních známek a celistvostí nedošlo k žádným výrazným cenovým výkyvům, např. kompletní přetisková emise (Pof. 1-19) stála 650 Kč, dobře se prodaly všechny položky přetiskové emise s kupony a s deskovými čísly. Největší zájem byl o dolní 10-pás doplatních známek 1,20K s DČ 4A-40 ve světle modré barvě, který se místo požadovaných 2.000 Kč prodal za 11 500 Kč, připouštěcí známky Terezín změnily majitele za ceny v rozmezí 3 000 až 3 200 Kč / kus a za velice solidní ceny se rozprodaly všechny celistvosti z ghetta Terezín i dalších věznic a pracovních táborů. Ze Slovenska 1939-45 (106 položek včetně celin) se dobře prodaly všechny ojediněle se vyskytující položky, např. z přetiskové emise vícepásky s vynechaným přetiskem na 1 známce. Hodnota 4 Kč s převráceným přetiskem (Zsf. 20 Pp) stála 7 000 Kč, koncová hodnota 10 Kč v tmavomodré barvě (Zsf. 22a) 5 000 Kč, atp. Prodaly se i všechny dosud prakticky neznámé knihtiskové padělky červené 1 K známky Hlinka (Zsf. 30), včetně celého 200 kusového archu za 200 000 Kč, kompletní nezoubkovaná série Tatranské (Zsf. N 106-110) ve 2-páskách se vydražila za 32 000 Kč, atp. Celková prodejnost u Slovenska byla 82,5 %.
 
obr
 obr
 obr
 2729 : 3.200 Kč
 2784 : 7.000 Kč
 2826 : 32.000 Kč
 
Ještě mnohem bohatší a zajímavější byla nabídka položek ČSR II., včetně celin 439 položek! S prodejem revolučních přetisků 1944-45 již tradičně nebyl problém, většina nabízených položek se prodala za násobky vyvolávacích cen. Z Košického vydání se velké kříže (Pof. 354-356 Mx) podařilo prodat za 19.500 Kč, ceny dalších položek této emise včetně celistvostí nevybočily z obvyklých relací. Velmi zajímavá byla tentokrát nabídka různých hodnot Moskevského vydání s vynechanými perforacemi, většinou ve 4-blocích a specialisty jistě potěšila celá plejáda zkusmých tisků - otisků rytin, jejichž ceny se pohybovaly v intervalu od 800 - do 1.600 Kč za 1 kus. Prodaly se všechny známky a aršíky s odlišnými typy, např. smuteční aršík Zápotocký II. typ za 1.600 Kč, A. Mrštík (Pof. 1175 II.) za 2.400 Kč, nebo L. van Bethoven (Pof. 1813 II.) za 2.200 Kč. Cena oblíbených přepážkových listů Umění I. (PL 1574-1578) se pohybovala mezi 700 - 800 Kč za kompletní sestavu, nejvzácnější čs. známka na odlišném papíru vydaná k 55. výročí KSČ (Pof. 2203 xa) byla novému majiteli přiklepnuta za 12.500 Kč, celý sešítkový list Čs. námořní plavba (Pof. SL 2888/2289) za 1.800 Kč. Až na 1 položku se prodaly všechny 10-bloky, včetně orazítkovaných z ochoty, nejdražším byl F. Lexa bez přesahujících perforačních otvorů (Pof. A 2184B) vydražený za 13.000 Kč. Z leteckých známek se nevydaná 20 Kčs hnědá (Pof. L 22N) prodala za 3.000 Kč, krajová 3-páska Pof. L 30 s výrazně posunutým šikmým přetiskem za 3.200 Kč. Dosažené ceny u položek ČSR II lze podle mého názoru charakterizovat jako střízlivé. Z 80 položek České republiky stojí za zmínku aršík Státní znak s odlišným ořezem (Pof. A 10VV) přiklepnutý za 2.400 Kč, hledaný PL Umění - Braunerová 23 Kč bez středové perforace (Pof. PL 578, katalog 14 000 Kč)) se prodal za 7.000 Kč, kompletní TL vlastní známky časopisu Filatelie (Pof. VZ 1) za 4.600 Kč. Prodejnost u ČR byla velice slušná (70 %), realizované ceny však byly většinou nízké. Sálová aukce 42 opět potvrdila velký zájem o naprostou většinu nabízených sbírek a partií, což je v posledních letech nejen na aukcích Richarda Burdy už téměř běžný jev.
 
obr
 obr
 obr
  obr
 3073 : 1.600 Kč
 3160 : 12.500 Kč
  3220 : 13.000 Kč
  3227 : 3.000 Kč
 
Na závěr tohoto hodnocení už jen několik statistických čísel, o kterých se domnívám že jsou zajímavá: Celková prodejnost na Sálové aukci 42 dosáhla 78% s celkovým obratem 12,3 mil. Kč. Za filatelistický materiál při jeho prodejnosti 79% utratili zákazníci téměř 11,5 mil. Kč, za autogramy a autografy 520.000 Kč. Aukce se zúčastnilo 1 125 dražitelů (!), což je dosud nejvíc v celé historii firmy, nepochybně také díky bezchybně fungujícímu WebSálu. Že aukce firmy Burda Auction s.r.o. jsou skutečně mezinárodní a že se pomalu ale jistě dostávají do povědomí zahraniční klientely jednoznačně dokazuje toto číslo: 230 platících zákazníků z ciziny, bez Slovenska! To je údaj, který na našem aukčním trhu nemá obdoby. Nakonec už jen technická poznámka: veškeré v tomto hodnocení uvedené ceny jsou ceny příklepové, bez aukční provize a DPH.
 


Autor: Vladimír Dražan (14.04.2014)