Archiv / Odborné články / Významná rarita Britské Guiany

07.05.2014   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 4035

Poštovní provoz v oblasti dříve holandské a pak britské kolonie s novým názvem Britská Guiana existoval od konce 18. století. V roce 1850 bylo na základě velké poptávky obchodníků a majitelů plantáží po pravidelných poštovních službách zejména v pobřežní oblasti Demerara přistoupeno k vydání prvních známek Britské Guiany , tzv. "cotton reels". Vydání inicioval vrchní poštmistr E.T.E. Dalton v hlavním městě Georgetown a guvernér sir Henry Barkly (ve funkci 1849-1853). Známky měly nominál 4C až 12C pro různá doručovací pásma v kolonii a r. 1851 vyšla ještě 2-centová pro lokální provoz v Georgetownu.


obr
   obr
 mapa z r. 1851, oblast severoguinejské Demerary s hl. městem Georgetown   sir Henry Barkly
 
Potíže s určováním tarifů a vybíráním porta v různé výši vedly v roce 1851 k rozhodnutí o vydání nových známek pro jednotné tarify - 1C červená (magenta) pro novinové zásilky a 4C modrá pro dopisy do váhy 1/2 unce přepravované v kolonii bez rozdílu vzdálenosti. Známky zvané "Tall ships", platné od 1.1. 1852, byly obdélníkové s obrázkem plachetnice, s názvem kolonie a nápisem "Damus Patimus Que Vicissim". Tištěné narychlo v londýnské tiskárně Waterlow, coby jednoduchý kamenotisk na tzv. "surfaced paper" (křídová obarvená vrstva nanesená na svrchní stranu papíru), s typickou lámavostí a abrazemi barvy. Již po roce musely být nahrazeny dokonalejšími tisky z Waterlow SG.11-20. "Tall ships" byly distribuovány z hlavní pošty v Georgetownu (viz obr.), jež do r. 1862 používala podací razítka se jménem celé oblasti - Demerara.
 
 obr      obr
Georgetown - centrum s křižovatkou High Street a West Street s budovou pošty - dům s věží zvaný Post Tower, vlevo na Higs Street byla též tiskárna Royal Gazette, kde se tiskly "cotton reels" 1850 a provizoria 1856.        
 
Naše dvoupáska modrých 4-centovek z této emise, je podle všeho jedním z pouhých čtyř dodnes dochovaných párů a jedná se tedy o mimořádnou vzácnost! Celkově byl náklad obou hodnot této emise velmi malý (obdobný vydání cotton reels 1850) a díky nekvalitnímu papíru a barvě pak bylo mnoho kusů zničeno při jejich poštovním použití, či následném odlepení. Vzácnost dvoupásky 4C vyplývá i z toho, že znamená frankaturu 8C pro 2x těžší dopis, kterých se přepravilo řádově méně, než obyčejných půluncových dopisů. Proto jsou zachovány zejména samostatné 4C známky a od 1C je známo i několik 4-pásek.
Od počátků filatelie se obě známky "Tall ships" 1852 řadí k hledaným koloniálním raritám a již koncem 19. století zdobily slavné sbírky. Několik exemplářů získal hrabě Ferrary či v Londýně Thomas Tapling a jsou i v Royal Collection. Nejskvělejší sestavu ale představuje fenomenální exponát miliardáře Johna E. du Ponta (1938-2010), kde se nacházejí nejen všechny rarity Britské Guiany ex. Ferrary, ale také od M. Burruse, A. Hinda, Casparyho, W. Webstera, A. Lichtensteina aj. legend. Právě v exponátu J. E. du Ponta jest též jedna dvoupáska modrých 4-centovek (vlastnická linie Ferrary, Caspary , Burrus).  
I dvoupáska, kterou právě nabízíme, měla velmi zajímavý osud. Na její zadní straně je prastará signatura "F. de C.", iniciály prvního majitele tohoto páru Francise de Coppeta (1830-1914). Byl to známý bankéř a podnikatel (De Coppet Company) z New Yorku, zároveň filatelista, badatel, znalec, objevitel mnoha koloniálních rarit. V 90. letech zastával funkci prezidenta The Philatelic Society New York. V letech 1860-1890 vytvořil jednu z největších tehdejších generálních sbírek světa, jejíž těžiště tvořila mj. právě Britská Guiana (měl i unikátní "cotton reel" 2 cents ). "Americkou" část své generální sbírky prodal v 8-denní aukci firmy T.W. Scott Company N.Y. v dubnu 1893(!). O aukci obšírně, již 20. 1. 1893, referovaly New York Times.
obr
 
V této aukci se nacházela právě naše dvoupáska a možná i onen zmíněný kus J. E. du Ponta, neboť je známo, že na aukci měl svého agenta i Ferrary. Poznamenejme, že tato aukce je v dějinách filatelie významná tím, že se jednalo o světově první veřejný aukční prodej takto velké generální sbírky! (dle The Philatelic Journal of America, May 1893, Vol.5). Část Guiany zde koupil i další významný filatelista z vedení Philatelic Society New York - W.F. Hunter, takže právě on mohl být novým vlastníkem naší položky. Každopádně se dvoupáska časem dostala do proslulé sbírky Angličana W. J. Webstera (1880-1944), neboť se nachází v katalogu aukce firmy Harmer, Rooke & Co. v New Yorku z února 1942, kde Webster prodal svou sbírku a výtěžek věnoval Britskému fondu pro úhradu válečného dluhu. 
obr

 
 
 


Autor: D.K. (07.05.2014)