Archiv / Odborné články / Hodnocení úspěšné Sálové aukce 44 Vladimírem Dražanem

12.12.2014   Autor: Exkluzivně pro Burda Auction Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 6301

Již 44. mezinárodní sálovou aukci připravil Richard Burda s kolektivem svých spolupracovníků na sobotu 29. a neděli 30. listopadu 2014. V letošním roce již třetí dvoudenní aukce se uskutečnila ve zcela nových prostorách aukčního domu BURDA AUCTION s.r.o., na prestižní adrese Dejvická 9, Praha 6. Pro všechny zákazníky kteří osobně dražili v sále byl po oba dny, kromě obvyklého občerstvení, připraven slavnostní přípitek u příležitosti otevření vlastního aukčního sálu, který firmě umožní operativnější rozhodování o termínech příštích aukcí, v závislosti na počtu přijatých aukčních losů od jednotlivých dodavatelů.


Na Sálové aukci 44 bylo nabídnuto téměř 3.000 aukčních položek, v souhrnné vyvolávací ceně 10,8 milionu Kč, z toho filatelistického materiálu bylo za více než 10 milionů. Aukční losy byly i tentokrát rozděleny do dvou dražebních dnů, první den dopoledne se dražil výhradně filatelistický materiál zahraniční provenience, nejprve všechny evropské státy, a po nich země amerického kontinentu, Afriky a Austrálie, odpolední část byla věnována Asii, zemím Blízkého i Dálného východu, Commonwealthu a sbírkám. Na závěr prvního aukčního dne přišly na řadu další sběratelské obory, tj. bankovky, mince, vyznamenání, autografy, historické dokumenty, pohlednice, atd. V neděli ráno se nejprve rozprodávala sbírka „Československá letecká pošta 1920 - 1939" pana Georga Wilhelmse, po které se až do odpoledních hodin dražily položky ČSR I. Následovaly v obvyklém pořadí položky Protektorátu Čechy a Morava, Slovenska z let 1939-1945, Zakarpatské Ukrajiny, ČSR II., České republiky a Slovenska po roce 1993.
A jak to celé dopadlo? S prodejností známek i dopisů většiny evropských států nebyl problém, úroveň realizovaných cen však i tentokrát byla značně rozdílná. U řady zemí se příklepové ceny u neupotřebených známek a aršíků pohybovaly mezi 3 Kč - 5 Kč za 1 € dle katalogu Michel, u některých oblíbených námětů překročily hranici 6 Kč, u zemí Commonwealthu (Kypr, Malta) dokonce 10 Kč / 1 €. Opět se dobře prodala většina položek Itálie včetně staroitalských států, naopak zklamáním jistě i pro pořadatele byl minimální zájem o Chorvatsko a Jugoslávii.

obr
 obr
  obr  obr obr
36: 32.000 Kč  47: 20.000 Kč   84: 12.000 Kč  180: 21.000 Kč  186: 16.000 Kč 
 
Z Německa se prodaly všechny položky z let 1924-1939 (!), z období po roce 1945 potěšil solidní zájem o aršíky okupačních zón, dobře se prodávaly i aršíky bývalé NDR z 50. let. Ze staroněmeckých států se prodala velmi pěkná sbírka Bavorska za 70.000 Kč, prodejnost u leteckých celistvostí Německa, včetně zeppelinové pošty, byla lehce nadprůměrná (56 %). Zájem o korespondenci z nacistických koncentračních táborů a věznic přetrvává - prodaly se všechny nabídnuté losy. To, že polská známka Michel č. 1 je mezi sběrateli velice oblíbená, je všeobecně známá věc. Že se ale nabídnutý exemplář na malém výstřižku místo 10.000 Kč prodá za 66.000 Kč, nečekal určitě nikdo!

obr
 obr
 obr
  obr  obr
222: 16.500 Kč  257: 14.000 Kč  294: 7.000 Kč   314: 66.000 Kč 420: 105.000 Kč 

Značný zájem o rakouské předznámkové dopisy trvá již od roku 2011, což se znovu potvrdilo, prodala se naprostá většina z nabídnutých 57 položek. Prodejnost u rakouských známek I. - VI. emise, včetně novinových, dosáhla 60%, nejdražší položkou byl dnes již zcela ojediněle nabízený „růžový Merkur" (katalog Michel č. 8), přiklepnutý za 105.000 Kč. Za solidní ceny se prodala i většina rakouských celin, s výjimkou dopisnic z období inflace 1918 - 1925. Bosna a Hercegovina zůstává u nás oblíbenou známkovou zemí, z 19 losů se neprodal pouze jeden! Obavy z toho zda zhoršená ekonomická situace v Rusku nebude mít negativní vliv filatelistický trh u nás, se naštěstí zatím nepotvrdily. Zájem o klasické známky Ruska i o emise SSSR ze 30. a 40. let byl prakticky stejný jako v předchozích letech, prodalo se 80 % z nabídnutých 72 položek. Před 3 měsíci, při hodnocení Sálové aukce 43 jsem mj. konstatoval velice nízkou prodejnost u Turecka, která tentokrát byla 100%.

obr
 obr
 obr
  obr  obr obr
557: 5.500 Kč  665: 15.000 Kč  666: 14.500 Kč   671: 65.000 Kč  672: 55.000 Kč  674: 54.000 Kč 

Klasické známky Velké Británie jsou na aukcích Richarda Burdy již dlouhodobě doslova stálicí a listopadová aukce to znovu potvrdila. Populární razítkované černé „Penny Black" (katalog SG č. 2), jsem tentokrát přiklepával v cenovém rozpětí 7.500 - 15.000 Kč / kus, tj. cca 18,- až 37,- Kč za 1 Libru dle posledního vydání katalogu Stanley Gibbons, navíc řada dalších položek se prodala za velmi dobré ceny. K zajímavým cenovým nárůstům došlo i u mnoha sbírek, jako příklad uvádím specializovanou sbírku klasických známek Belgie, která se místo požadovaných 60.000,- prodala za 82.000,- Kč, cena specializované sbírky Velké Británie (1840 - 1997) se z 25.000,- Kč vyšplhala na 78.000,- Kč.
Dopolední část pokračovala nabídkou filatelistického materiálu ze Severní, Střední i Jižní Ameriky, celého afrického kontinentu, Austrálie a Oceánie. Realizované ceny u položek Severní Ameriky lze charakterizovat jako očekávané, prodejnost činila 74 %, největší nárůst ceny (+ 200 %) byl dosažen u 10c známky z roku 1857 s portrétem G. Washingtona. Zájem o státy Střední a Jižní Ameriky byl mnohem větší, prodejnost u zemí Karibiku dosáhla 95 %, u zemí Střední Ameriky dokonce 100 %, často s velmi zajímavými cenovými nárůsty. Za chybotisk s převráceným středem z Panamského průplavového pásma místo 6.500 Kč zaplatil nový majitel 12.000 Kč, výplatní známka 2 c USA (katalog Sc. 84b) s chybným přetiskem „ZONE / CANAL" se místo 5.000 Kč vydražila za 11.000 Kč, zkusmý tisk Grenady pro emisi výplatních známek z r. 1908 stál 20.000 Kč. Podobná situace je i u Jižní Ameriky, ze 17 položek se neprodala pouze 1 známka, nejdražší byla klasická známka Peru (kat. Scott č. 1), vydražená za 36.000 Kč. Zájem trhu je evidentně mnohem větší než nabídka.

 obr obr
 obr
 obr   obr
717: 12.000 Kč   720: 11.000 Kč  736: 20.000 Kč  771: 36.000 Kč  874: 105.000 Kč 

Z afrického kontinentu (68 losů) se dobře prodaly nejen klasické známky s portrétem královny Viktorie, ale i kompletní série s králem Edvardem VII. i s Jiřím V. U fiskálně použité známky Britské Jihoafrické společnosti v hodnotě 5 Liber (katalog SG č. 12) došlo k neobvyklému cenovému nárůstu, z 500 Kč na 9.000 Kč, tj. o 1.700 %, celková prodejnost u afrických států dosáhla 93 %! Nejdražší položkou z nabídnutých 33 losů Austrálie a Oceánie byla 2½ P známka souostroví Nové Hebridy z roku 1924 s převráceným přetiskem „5d." (kat. SG 42a), které byla věnována i titulní strana aukčního katalogu. Nový majitel ji získal za 105.000 Kč.
Odpolední část byla zahájena dražbou filatelistického materiálu z Asie. Nabídka téměř 100 položek z jižní a jihovýchodní Asie a dalších 33 položek z Dálného východu vzbudila pozornost i v zahraničí. Výsledek: 85 % prodejnost a celá řada zajímavých cen. Například razítkovaný 10-blok z roku 1899 z království Sedang se z 5.000 Kč vydražil za 9.500 Kč, cena známky Straits Settlements s nominálem 500 dolarů (katalog SG č. 215) s fiskálním razítkem a ručním znehodnocením se ze 16.000 Kč zvýšila na 33.000 Kč, 12c známka Sarawaku s převráceným přetiskem (SG č. 33a) byla přiklepnuta za 23.000 Kč, zkusmé tisky nepřijatých návrhů pro I. emisi Siamu se prodávaly v rozpětí 14.500 - 16.500 Kč / kus a za firemní R-dopis z Macaa z r. 1911 místo 10.000 Kč zaplatil nový majitel ochotně 26.000 Kč. O filatelistický materiál z Blízkého východu je stále větší zájem, řada investorů totiž považuje Blízký východ, na rozdíl od některých evropských států, za velmi perspektivní destinaci. Dokazují to i cenové nárůsty o 100 až 200 % u mnoha položek na této aukci.

obr
  obr  obr  obr  obr
918: 33.000 Kč  929: 23.000 Kč   971: 16.500 Kč  1004: 26.000 Kč  1038: 10.500 Kč 

Závěr prvního aukčního dne byl věnován ostatním sběratelskými oborům. Nabídka v sekci „Grafika, umění“ (21 položek) byla cíleně zaměřena na Alfonse Muchu, a více jak 50% prodejnost je slušný výsledek. U bankovek je situace jiná, 100% prodejnost nepotřebuje žádný komentář. Největší nabídka byla opět u autogramů a autografů (113 losů), většina podpisů se prodala v rozmezí 300 – 2.000 Kč, téměř 60 % prodejnost v tomto oboru považuji za velmi dobrou. I zde byly některé výsledky zajímavé, např. podpis J. Gagarina se prodal za 5.000 Kč, kolkovaná kvitance s podpisem zakladatele genetiky J. G. Mendela dokonce za 74.000 Kč (!). To je rekordní částka v historii firmy, jaká kdy byla zaplacena za jeden podpis (dosud to bylo 47.000 Kč za stejný podpis). Sběratelé pohlednic si rovněž přišli na své, ze 72 položek se jich prodalo 74 % a to je výborný výsledek. Podstatně hůře dopadly fotografie, jejich 32 % prodejnost stojí za zamyšlení. O sběratelskou literaturu je tradičně zájem (90 % prodejnost), poptávka je mnohem větší než nabídka. V ostatních oborech (mince, akcie, legitimace, plakáty, atd.) byla nabídka malá, proto je nehodnotím.
 
Druhý aukční den byl věnován výhradně položkám československé provenience a zahájen byl dražbou položek z exponátu „Československá letecká pošta 1920-1939" pana Georga Wilhelmse. Zájem byl takový, že nestačila kapacita nového sálu (50 míst), takže někteří zákazníci dražili ve stoje a stovka dalších seděla doma u svých počítačů připravena dražit on-line. Z nabídnutých 138 aukčních losů se jich neprodalo pouze 18, cenové nárůsty o 50 až 200 % nebyly nijak výjimečné. Z I. letecké emise se prodaly všechny známky a jen 4 dopisy nenašly kupce, z toho v 1 případě šlo o zásilku bez průkazné letecké přepravy. Nejdražší vydraženou celistvostí byl R-dopis z 1. letu Praha - Štrasburk, navíc s R-nálepkou č. 1, za který nový majitel zaplatil 46.000 Kč. Ze II. emise se kompletní série s převrácenými přetisky (Pof. L 4 - L 6 Pp) prodala za 12.500 Kč, dosažené ceny u celistvostí byly až na ojedinělé výjimky poměrně střízlivé, řada dopisů se prodala za vyvolávací cenu, výjimkou byly celistvosti se smíšenými frankaturami II. a III. emise. Podle očekávání lepší výsledky byly dosaženy u III. letecké emise, z nabídnutých 30 položek nezbylo vůbec nic! Návrh na leteckou známku 1Kč od K. Seizingera změnil majitele za 18.500 Kč, obě hledané známky s odlišnou perforací, hodnota 5 Kč s ŘZ 12¼ (Pof. L 12a A) a 20 Kč s ŘZ 13¾ : 12¼ (Pof. L 14 C), se prodaly za ceny korespondující s katalogovými záznamy, u celistvostí došlo k cenovým nárůstům o 100 - 600 %. Znovu se tak potvrdilo, že při rozprodeji kvalitní sbírky nebo významného exponátu je optimálním řešením vydat samostatný katalog.

obr
  obr  obr  obr
1409: 12.000 Kč 1414: 46.000 Kč  1438: 12.500 Kč   1505: 5.000 Kč


Poté aukce ihned pokračovala položkami ČSR I. Potvrdila, že zájem o Revoluční přetisky 1918 přetrvává, prodejnost byla opět 100%, např. kompletní série Pražský přetisk I. (Pof. RV 1-21) s několika kusy po nálepce se vydražila za 11.500 Kč. O trvalé oblíbenosti Hradčanské emise není pochyb, z nabídnutých více než 100 položek jich zbylo pouze 6. Ze standardních položek se svěží nezoubkované 20h karmínové známky (Pof. 9 N) prodávaly v rozpětí 2.000 Kč - 4 200 Kč, krajové 30 h světle fialové (Pof. 13 N) byly za 3.800 Kč a 4.200 Kč, tmavě fialová nezoubkovaná (Pof. 13 Na) za 6.000 Kč a razítkovaná zoubkovaná (Pof. 13 Aa) za 5.000 Kč. Nejdražší zkusmý tisk – soutisk 13 ks přijatých a nepřijatých návrhů, se prodal dodatečně po aukci za 20.000 Kč, bankovní cenné psaní s vylepenými 24ks známek 1000h (Pofis č. 26) se vydražilo za 39.000Kč.

obr
  obr  obr  obr
1512: 39.000 Kč 1645: 20.000 Kč  1513: 30.000 Kč 1658: 39.000 Kč

Téměř 100% prodejnost, ale žádné cenové výkyvy, tak lze stručně charakterizovat emisi Legionářské 1919. Snad největším překvapením celé aukce byla 96 % prodejnost u emise PČ 1919! Z nabídnutých 105 položek pouhé 4 losy nenašly kupce, což je výsledek dosažený díky profesionální znalosti našeho trhu a nastavením reálných vyvolávacích cen pořadatelem aukce. Téměř 100 % prodejnost u emise TGM 1920 se už stává pravidlem, neprodal se pouze 1 zkusmý tisk. Realizované ceny u dalších knihtiskových emisí lze charakterizovat jako lehce nadprůměrné, naprostou výjimkou je svislá rohová 3-páska 50h OR s prostřední známkou „bez hlavy" (Pof. 155 TV2), kterou se podařilo vydražit za 80.000 Kč! Z ostatních položek ČSR I. se dobře prodávaly zejména kompletní sestavy známek podle průsvitek, z emise TGM 1925 zaujaly ceny razítkovaných známek 40h neotypie (Pof. 187 B) s vodorovnou průsvitkou P 8 a rytina 2 Kč I. typ (Pof. 191 A I.) s vynechanou perforací na dvo stranách.
obr
  obr  obr  obr  obr
1705: 41.000 Kč  1808: 12.500 Kč   1782: 14.000 Kč 1736: 19.000 Kč 1839: 80.000 Kč

Z Jubilejní série 1928 se hodnota 1Kč s ŘZ 12¼ (Pof. 237 B) prodala za 11.000 Kč, aršíky „Kde domov můj?" (Pof. A 283-284) včetně destiček stály 11 000 Kč. Zkusmé tisky ze 2. poloviny 30. let se prodávaly za 1.400 - 1.700 Kč / kus, nezoubkované série I. letecké emise za 1.100 - 1.500 Kč. Ceny novinových meziarší z roku 1937 oscilovaly kolem katalogových záznamů, většinou 5.000 až 6.000 Kč / kus a kompletní série nezoubkovaných doplatních známek (kat. Pofis DL 55 N - 62 N) se vydražila za 32.000 Kč. Z 92 položek emise „SO 1920" jich 90 % našlo kupce, z nichž svěží nezoubkované známky 10 h (Pof. SO 4) se prodaly za 6.500 Kč, resp. 8.500 Kč a 20 h (Pof. SO 7) za 11.000 Kč, resp. 11.500 Kč. Nejdražší položkou se stala hodnota 500 h TGM s retuší pozadí (Pofis SO 24RT) přiklepnutá za 29.000 Kč, nezoubkovaná známka 1000 h TGM s převráceným přetiskem stála 16.500 Kč. Sbírky a partie ČSR I. se prodaly všechny, některé dokonce s těžko pochopitelnými cenovými nárůsty, např. z 1.200 Kč na 10.000 Kč, nebo z 2.400 Kč na 31.000 Kč.
U celin byla prodejnost 100 %, nedošlo však k žádnému většímu cenovému překvapení, ze záborů čs. území byl největší zájem o celistvosti ze Sudet. Aukce potvrdila, že velmi zajímavým segmentem našeho trhu zůstává Protektorát Čechy a Morava. Z nabídnutých 105 losů vzbudil mimořádnou pozornost za 140.000 Kč nabídnutý Heydrichův aršík (kat. Michel Bl. I, Pofis A 111), vydraženou po telefonu za 220.000 Kč, dobře se prodaly i oba soutisky tří různých variant zkusmých tisků pro výplatní známku s portrétem A. Hitlera, celá řada celistvostí i archovina, dosažená 90% prodejnost rozhodně nebyla náhoda. Kvůli atraktivní nabídce filatelistického materiálu Slovenska z let 1939-45 (69 položek) neváhalo několik slovenských sběratelů i obchodníků přijet na aukci osobně. Prodaly se téměř všechny vícebloky z přetiskové série s posunutými nebo převrácenými přetisky, rohový 4-blok 10 Kč s DČ „1" změnil majitele za 39.000 Kč a za skvělé ceny se prodaly všechny nezoubkované známky. Celková prodejnost u Slovenska 1939-45 přesáhla 92 %! Zcela opačná situace byla u Zakarpatské Ukrajiny, přestože nabídka byla rovněž zajímavá. O známky s Užhorodskými přetisky prakticky nebyl zájem, prodalo se pouze 10 z nabídnutých 51 položek. Tato filatelisticky nesmírně zajímavá oblast evidentně trpí malým počtem sběratelů.

obr
  obr  obr  obr
2339: 45.000 Kč  2345: 220.000 Kč  2448: 39.000 Kč 2458: 25.000 Kč

Mnohem bohatší než obvykle byla nabídka položek ČSR II., 370 položek včetně celin! S revolučními přetisky 1944-45 to bylo stejné jako s revolučními přetisky 1918, prodalo se prakticky všechno. Nabídka Košického vydání jaká se sešla na této aukci se bude asi těžko ještě někdy opakovat. Kromě Košického aršíku s vynechaným tiskem černošedé barvy, tj. bez hodnoty 5 K, byl nabídnut i nevydaný aršík s obloukovitým nápisem a navíc další tento exemplář byl součástí nabízené sbírky! Sbírka za 420.000 Kč se sice neprodala, samotný aršík se ale prodal za 350.000 Kč a aršík bez vytištěné známky 5 K a bez státního znaku se vydražil za 155.000 Kč. Velké kříže (Pof. 354-356 Mx) stály 19.500 Kč, resp. za 18.500 Kč, dobře se prodala i všechna nabízená Košická meziarší. Zajímavých cen se podařilo dosáhnout u většiny méně často se vyskytujícího materiálu, např. kompletní soubor zkusmých tisků Moskevského vydání v originálních barvách stál 90.000 Kč, ceny zkusmých tisků - otisků kompletních rytin jednotlivých známek ve „staré" měně se pohybovaly v rozpětí 1.000 - 3.200 Kč / kus. Z položek po roce 1953 se ještě mnohem lépe prodala celá řada zkusmých tisků, největší zájem byl o sestavy několika fázových otisků a definitivního provedení v originálních barvách. Např. zkusmé tisky aršíku Pof. A 1466 se prodaly za 22.000 Kč, Špálovy „Kytice" z I. Umění (Pof. 1577) za 15.500 Kč, rovněž jednotlivé ZT - otisky rytin se prodávaly přímo skvěle, např. částku 11.500 Kč nabídnutou za zkusmý tisk známky Pofis č. 1285 se sportovním námětem jsem dodnes nepochopil. Za zmínku stojí i nezoubkovaný PL ze série Umění 1976 (Pof. PL 2229 VV), teprve 3. kus v aukcích fy BURDA, tentokrát přiklepnutý za 45.000 Kč. U desetibloků nedošlo k žádnému překvapení, v posledních 2-3 letech se prodávají prakticky na všech aukcích velice dobře. Z příležitostných a výsadních tisků se dosud jediný známý dopis vyplacený výsadním tiskem č. VT 1 vydražil za 98.000 Kč, Růžencová slavnost (Pofis PT 4N) stála 7.000 Kč. Poměrně nízká, pouze 51 %, byla prodejnost u položek České republiky. Většina položek se prodala za vyvolávací ceny nebo maximálně o 1 - 2 příhozy výše, nejdražší prodanou položkou byla sbírka 105 kusů aršíků a PL vydražená za 5.500 Kč, kompletní známkový sešitek „Fifinka" bez průseku (Pof. VZS 01) za 10.000 Kč nenašel kupce. Naopak Sálová aukce 44 plně potvrdila celoevropský trend - vysokou prodejnost sbírek a partií.
 
obr
  obr  obr  obr
2593: 350.000 Kč  2592: 155.000 Kč  2728: 180.000 Kč 2731: 80.000 Kč

Na závěr tohoto hodnocení už jen několik statistických čísel, o kterých se domnívám že budou pro čtenáře zajímavá: Aukce se zúčastnilo 930 dražitelů (!). Celková prodejnost na 44. sálové aukci přesáhla 79% a dosažená tržba činila 11,5 mil. Kč. Aukce se zúčastnilo 930 dražitelů (!), zákazníci dražící přes Web-sál získali 33% položek, klienti osobně přítomní na aukci 33%, zbytek připadá na položky prodané na písemné nabídky nebo vydražené po telefonu. Nárůst realizovaných cen oproti vyvolávacím cenám překročil hranici 2,5 milionu korun, což je částka kterou po odečtení aukční provize obdrží dodavatelé navíc! To je dle mého názoru i nezvratný důkaz toho, že se většinou vyplatí do zajímavého filatelistického materiálu investovat. Nakonec už jen technická poznámka: veškeré v tomto hodnocení uvedené ceny jsou ceny příklepové, bez aukční provize a DPH.

obr
  Vladimír Dražan
soudní znalec, certifikace pro výkon znal. činnosti v EU (EUREX.CERT)

zkušební znalec SČF na pravost v oboru měnové reformy ČSR II.
zkušební znalec SČF na pravost celin ČSR I. + ČSR II.
znalecké posudky a odhady cen ve filatelii

 
 


Autor: Exkluzivně pro Burda Auction Vladimír Dražan (12.12.2014)