Archiv / Odborné články / Ohlédnutí za aukcemi v roce 2007

04.01.2008   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 5161

Vyhodnocení aukčního trhu v České republice za rok 2007 a pohled do zahraničí.

Již 5 let sleduji situaci na našem aukčním trhu a své názory a komentáře publikuji v časopise Merkur-Revue. Takže pro ty z Vás, kteří tento časopis neodebírají, nebudou možná následující řádky úplně nudné čtení.
V roce 2007 osm našich nejvýznamnějších aukčních firem (Alfil, Brnofila-Bláha, Burda Auction, M. Černík, Filatelie-Klim, FOS, J. Majer a Profil) uspořádalo 8 sálových a 11 písemných aukcí, na kterých bylo dohromady nabídnuto 51 852 položek. V sálových aukcích to bylo 14 285 losů, v písemných 37 567 losů. Jsem si plně vědom, že tato čísla nevystihují úplně přesně situaci na našem filatelistickém trhu, neboť další aukce pořádají i jiné firmy, filatelistické kluby nebo soukromé osoby, dokonce i SČF pořádá pravidelně nabídkovou soutěž a stále více filatelistického materiálu se objevuje na internetových aukcích. Přesto si myslím, že jde o solidní reprezentativní vzorek, s dostatečně velkou vypovídající schopností o situaci na našem filatelistickém trhu.

Sálové aukce


Po firmě Brnofila-Bláha, která poslední sálovou aukci uspořádala v roce 2005, se v loňském roce připojila firma Alfil. Na veřejných sálových aukcích se tak podílely pouze 4 firmy - viz tabulka č. 1.
Tabulka č. 1:
Sálové aukce v roce 2007
FirmaDatumPočet losůProdáno
[%]
Neprodáno
losů
PohledniceMince
a bankovky
Jiný materiál
FOS s.r.o.28.4.2007 1 800 62% 687 0 375 0
FOS s.r.o.10.11.2007 1 510 74% 391 0 346 0
KLIM21.4.2007 2 484 53% 1 174 133 0 60
KLIM20.10.2007 2 216 50% 1 106 251 0 14
MAJER17.3.2007 1 672 83% 283 0 0 0
MAJER15.9.2007 1 837 84% 292 0 0 0
MAJER1.12.2007 1 500 86% 216 0 0 0
PROFIL17.11.2007 1 266 99% 9 20 14 9
Celkem:
14 285 71% 4 158 384 721 74


Nabídka byla sice jen o necelých 70 položek menší než v roce 2006, nelze však přehlédnout poměrně dramatický procentuální nárůst nabízených nefilatelistických materiálů. Zatím co v loňském roce to bylo jen 346 losů, v roce 2007 už 1 179 položek, což je téměř 3,5 x více! Největší „zásluhu" na tom má firma FOS s nabídkou více než 720 položek z oboru numismatiky a Filatelie-KLIM s 384 položkami pohlednic. Vzhledem k tomu, že se v roce 2007 žádné jiné významnější sálové aukce nekonaly, poklesla celková nabídka filatelistického zboží téměř na 13 000 losů, což je rozhodně málo. Takový počet položek nabízí např. v Německu každá středně velká firma na jedné aukci.
Nespornou jedničkou na našem trhu je již řadu let Jiří MAJER. V roce 2007 to potvrdil jak mimořádně kvalitní a současně nejrozsáhlejší nabídkou (přes 5 000 položek), tak svým celkovým ročním obratem téměř 23 milionů korun, který byl o 20 % vyšší než v roce 2006! Pozici „dvojky", a to nejen z hlediska celkové nabídky (4 700 položek) drží Filatelie-KLIM. Firmy FOS a PROFIL rozsahem nabídky i výší tržeb za svými konkurenty zaostávají.

Tabulka č. 2:
Sálové aukce 2004-2007
RokPočet
aukcí
Počet
losů
Prodáno
[%]
Neprodáno
losů
2004 13 17 229 70% 5 182
2005 10 15 023 70% 4 459
2006 9 14 354 74% 3 795
2007 8 14 285 71% 4 158

Podíváme-li se pozorněji na tabulku č. 2, je vidět jasný sestupný trend. Důvody proč tomu tak je jsem už částečně popsal v hodnocení aukcí za rok 2006 (viz Merkur-Revue č. 1/2006). Jsou to zejména vysoké finanční náklady spojené s uspořádáním každé sálové aukce, mnohem složitější příprava pokud jde o technické vybavení a velká náročnost na organizační zabezpečení. Navíc u některých firem i nedostatek atraktivního filatelistického materiálu, který by na sálovou aukci přilákal větší počet koupěchtivých zákazníků. Zajímavé je, že celková prodejnost se dlouhodobě pohybuje v rozmezí pouhých 5 %, což nasvědčuje tomu, že trh je dostatečně stabilní.

Základními předpoklady pro úspěšnou aukci, ať sálovou či písemnou, je:
atraktivní nabídka pro nejširší klientelu,
kvalitní servis před aukcí, během aukce o po jejím skončení,
nízké vyvolávací ceny,
transparentní průběh aukce,
využití rozsáhlých možností internetu.
Za každým z těchto bodů se skrývá neskutečně velký objem práce, což mohu na základě vlastních zkušeností jen potvrdit. Pokud se ale pořadatel těmito zásadami řídí, úspěch je skoro zaručen. Osobně bych si přál, aby se počet sálových aukcí u nás zvýšil alespoň na 10 - 12 aukcí ročně, tedy na úroveň let 2004 - 2005. Sehnat 1 000 - 1 500 položek by pro zavedenou aukční firmu neměl být problém, neboť zboží je trhu dost.

 

Písemné aukce

Situace u písemných aukcí je pochopitelně trochu jiná, už tím, že se v tomto segmentu trhu pohybuje více subjektů a nabídka je mnohem pestřejší. Pomyslnou první příčku v loňském roce suverénně ovládla firma BURDA Auction s.r.o, nejen celkovou nabídkou 13 142 losů, ale i ročním obratem 13,1 milionu Kč. Na druhé místo se posunul Ing. Milan Černík, který ve 2 aukcích nabídl 7 620 položek celin a celistvostí, bronzový stupeň připadl firmě ALFIL. Ta sice ve 2 aukcích nabídla 9 137 položek, odečteme-li ale od tohoto čísla více než 3 400 pohlednic a jiný nefilatelistický materiál, dostaneme se na 5 700 losů. Na prvních místech tedy stejné firmy jako v roce 2006, ale v jiném pořadí. Dohromady nabídly 29 900 položek a zvýšily tak svůj celkový podíl na 79,5 %, což je naprosto dominantní postavení. Celkem bylo na 11 aukcích nabídnuto více než 37 500 losů, z toho necelou ¼ tvořil nefilatelistický materiál: téměř 6 500 pohledů, přes 1 000 položek numismatiky a více než 1 300 losů z jiných sběratelských oborů.

Tabulka č. 3:
Písemné aukce v roce 2007
FirmaDatumPočet losůProdáno
[%]
Neprodáno
losů
PohledniceMince
a bankovky
Jiný materiál
ALFIL 20.4.2007 4 702 65% 1 667 1 925 31 0
ALFIL 18.9.2007 4 435 64% 1 596 1 482 0 5
BLÁHA 29.3.2007 2 271 61% 897 142 0 0
BURDA 1.2.2007 4 311 76% 1 044 354 52 237
BURDA 31.5.2007 5 028 64% 1 791 810 0 406
BURDA 2.10.2007 3 803 66% 1 279 462 0 526
ČERNÍK 9.4.2007 3 672 62% 1 389 0 0 0
ČERNÍK 14.10.2007 3 948 67% 1 318 0 0 0
FOS 28.4.2007 1 057 60% 427 0 0 30
FOS 10.11.2007 1 290 52% 617 116 0 0
KLIM 31.5.2007 3 050 51% 1 505 1 170 980 100
Celkem:
37 567 64% 13 530 6 461 1 063 1 304

Menší počet uskutečněných aukcí „mají na svědomí" firma ALFIL, která oproti 4 aukcím v roce 2006 uspořádala v roce 2007 pouze 2 aukce, a firma Brnofila - BLÁHA, která se v loňském roce prezentovala pouze jedinou aukcí. Pozitivum je, že pořadatelé písemných aukcí evidentně zvýšili náročnost na kvalitu přijímaných položek a systematicky omezují počet losů, u kterých je pravděpodobnost jejich prodeje spíše teoretická. Výsledkem toho je docela zajímavý nárůst celkové prodejnosti - viz tabulka č. 4.

Tabulka č. 4:
Písemné aukce 2004-2007
RokPočet
aukcí
Počet
losů
Prodáno
[%]
Neprodáno
losů
2004 12 34 967 59% 14 453
2005 12 37 947 58% 16 090
2006 13 35 986 58% 15 052
2007 11 37 567 64% 13 530

Co říci závěrem? Přestože Češi za posledních 10 let prokazatelně zbohatli, na filatelistický trh to má zatím minimální vliv. Za zcela mimořádné, respektive unikátní položky, je u nás max. 10 - 15 zákazníků ochotno a schopno zaplatit téměř cokoliv, ale současné ceny realizované na aukcích u prokazatelně stejných standardních známkových položek jsou ve většině případů výrazně nižší, než tomu bylo před 5 - 10 lety. Roční obrat na výše uvedených aukcích v ČR se pohybuje mezi 60 - 65 miliony Kč. Je to hodně, nebo málo? Posuďte sami, několika údaji v další části tohoto příspěvku se pokusím přiblížit situaci v zahraničí.

 

Pohled do ciziny


Nejvýznamnější filatelistický trh v Evropě je v Německu. Jeho role je doslova nezastupitelná, nejen proto, že je suverénně největší a má ohromnou finanční sílu, ale též pro jeho korektnost a (někdy až přehnaně) vysoké nároky na kvalitu. Navíc v loňském roce celkovou situaci ovlivnilo i to, že americký dolar je čím dál slabší, což význam německého trhu ještě posílilo. Aukční položky nabízené třeba v USA jsou nyní pro evropské zákazníky výrazně levnější, což si velice dobře uvědomily zejména velké aukční firmy ze zámoří. Např. známá firma H. R. Harmer z USA přivezla na 6 dnů do Wiesbadenu 3 tuny filatelistického materiálu, aby umožnila svým německým zákazníkům prohlídku aukčních losů a případně získala další nové klienty. Proto rozhodně neuškodí podívat se na skok k našim sousedům.
Musím předeslat, že v Německu je registrováno nejvíce aukčních firem v Evropě, ať už v přepočtu na 1 obyvatele, nebo na 1 čtvereční kilometr. Zcela běžně se tam koná 10 - 20 velkých sálových aukcí měsíčně (!), přičemž na většině z nich se nabízí 8 000 - 15 000 položek, z toho bývá 4 000 - 6000 sbírek, partií a celých pozůstalostí. Samozřejmě jsou i firmy, jejichž nabídka je výrazně nižší (2 500 - 5 000 položek), neboť se zaměřují výhradně na exklusivní položky a naopak jsou firmy, které v jedné aukci nabízejí 20 000, ale třeba i 40 000 aukčních losů. Stále více firem nabízí nejen hodnotné sbírky, ale dokonce celé nepřebrané pozůstalosti po významných sběratelích, kteří své sbírky a exponáty budovali desítky let. Přitom aukční firmy z nich nevybírají špičkové exempláře, které by mohly nabízet jako samostatné položky. Důvod je zcela pragmatický. Příprava a popis jednotlivých aukčních losů je práce náročná na čas a navíc vyžaduje kvalitní personál, což výrazně zvyšuje režijní náklady. Takže se už nabízejí i položky, které je obtížné si vůbec představit. Jako příklad bych uvedl 2 losy které na své 4. aukci v září 2007 (16 000 položek) m.j. nabídla teprve nedávno vzniklá firma Christoph Gärtner GmbH. Unikátní sbírka o poštovní historii Indie (od roku 1685), v rozsahu 200 alb + 40 krabic celistvostí, byla nabídnuta za 550 000 € a ještě obsáhlejší byla na téže aukci sbírka známek celého světa (původem z USA), umístěná v 35 velkých skříních a 350 kartonech, celková váha 12 tun materiálu, nabízená za 600 000 €. To jsou samozřejmě extrémní položky, které firmám dělají nejen reklamu, ale i jméno. Tržba na středně velkých aukcích v Německu se běžně pohybuje mezi 1 - 2 miliony €, roční obrat těchto firem bývá 5 - 8 milionů € (= cca 200 milionů Kč), to vše při obvyklém počtu 4 - 6 spolupracovníků nebo zaměstnanců. To jsou samozřejmě čísla, na která se naše aukční firmy nikdy nedostanou.
Další, z hlediska filatelistického obchodu významnou zemí v Evropě, je Švýcarsko. Tamnímu trhu vévodí tak věhlasné firmy jako David Feldman (přes 40 let na trhu), Corinphila (nejstarší firma, založena v r. 1925, v prosinci 2007 již 150. aukce), nebo Peter Rapp, existuje ale samozřejmě řada dalších, jako např. Rölli Schär AG, Investphila SA, Chiani-Auktion, atd. O mezinárodní aukci švýcarské firmy Peter Rapp AG, která proběhla v květnu 2007, přinesl zprávu již časopis Filatelie v č. 6/2007. Informoval ale jen o prodeji jedné partie čs. známek v katalogové (i prodejní ?) ceně přes 2 miliony Kč, obsahující m.j. i padělky některých známek z emise PČ 1919. Politiku velice nízkých vyvolávacích cen, zejména u sbírek a partií, v současné době praktikuje celá řada aukčních firem (u nás např. PROFIL) a tak na této jubilejní aukci významné švýcarské firmy byly za mimořádně nízké vyvolávací ceny nabízeny i sbírky a partie nejen středoevropských a východoevropských států, ale i dalších známkových zemí. Inkriminovanou partii čs. známek nabídnutou za pouhých 1 000 CHF dražili výhradně sběratelé a obchodníci z ČR, dosažená cena 44 000 švýcarských franků (s poplatky přes 800 000 Kč) je podle mého názoru přiměřená. Za mnohem zajímavější považuji na této aukci celková čísla. Majitel firmy Peter Rapp ještě před zahájením aukce odhadoval, že součet příklepových cen bude vyšší než 15 milionů CHF, dosažený výsledek byl ještě o hodně lepší. Nabídnuto bylo celkem 2 927 losů a tržba činila 18,25 milionu švýcarských franků (asi 300 milionů Kč), což byla i rekordní částka v historii firmy. Tak významná aukční firma si samozřejmě pro své aukce vybírá jen mimořádně zajímavé a velice lukrativní položky, takže ani nepřekvapuje, že zboží pocházelo od 685 dodavatelů (!) doslova z celého světa, přičemž velké množství položek přebíral majitel firmy od svých zákazníků osobně, samozřejmě v místě jejich bydliště.
Záměrně jsem pro tento článek vybral zahraniční aukce, na kterých se nejen nabízejí, ale i skutečně prodávají položky, jejichž cena je nad možnosti naprosté většiny z nás. Chci tím poukázat na to, že zejména na zahraničním filatelistickém trhu se stále točí velké peníze, takže soumrak, či dokonce zánik filatelie v nejbližší době určitě nehrozí. Skutečností však je, že stále více solventních zákazníků, schopných do svých sbírek investovat nemalé částky, nemá trvalé bydliště v Evropě, ale např. v Jižní Americe, jihovýchodní Asii, USA, nebo na Dálném východě. Zejména díky internetu je aukční trh čím dál tím více mezinárodnější, dokonce i naše aukční firmy zaznamenaly v roce 2007 stoupající podíl zahraničních zákazníků. Roční celosvětový obrat na filatelistických aukcích se odhaduje na 2 miliardy Euro. Není proto žádným tajemstvím, že vzájemný konkurenční boj mezi velkými aukčními firmami, které se pochopitelně snaží z tohoto koláče ukousnout největší sousto, se přiostřuje. Některé věhlasné firmy už zanikly (např. nejstarší rodinná aukční firma v Německu, Rudolf STELZER) a naopak zcela nové, třeba SCHLEGEL, Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH, nebo Berlin - Brandenburger Auktionshaus vznikly a v loňském roce uspořádaly své 1. aukce.. Zahraniční marketingoví odborníci očekávají, že počet významných aukčních firem v Evropě během příštích 5 let poklesne o 30 - 40 %. Osobně toto číslo považuji za příliš veliké, neboť aukční firmy jsou většinou dostatečně silné na to, aby přežily jeden nebo dva hubenější roky. Ale rád se nechám překvapit. Bude-li tomu skutečně tak, mělo by se to projevit na evropském aukčním trhu již v letech 2008 - 2009.

 Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (04.01.2008)