Archiv / Odborné články / Listujeme katalogem, aneb poštovně-historické i tržní informace k některým vzácným známkám v naší aukci.

16.03.2015   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 4335Již v úvodníku k aukci jsme považovali za vhodné zvlášť zmínit například staré havajské známky. Ojedinělou nabídku otevírají 3 exempláře emise Kamehameha III. z r. 1853, nazývané "Boston Engraved", z nichž razítkovaná 13C tmavě červená (Sc.6 1600$), los 847, je dle dostupných pramenů ve skutečnosti podstatně vzácnější, než ve Scottu o něco výše hodnocená 5C (Sc.5 1800$). Vzhledem k tomu, že 13 centů bylo v daném období celé odesílatelem předplacené porto pro dopisy z Havaje až na východní pobřeží USA (5C havajský tarif + 2C lodní poplatek + 6C kontinentální US tarif) a 5 centů havajský tarif všech dopisů mimo Havaj (odesílatelem většinou takto jen částečně vyplaceno a pak třeba v San Francisku přifrankováno americkými známkami), je vzácnost použitých 13C logická a ukazuje se zde kontroverze některých katalogových záznamů.
 
obr
 obr
Honolulu, Bethel street - první havajská pošta byla v 1. patře domu, kde se vydával týdeník "The Polynesian",litografie, 1853.
 první havajský poštmistr H.M. Whitney
 
Následují tzv. Numeral Issues, původně zamýšlené jako přechodné vydání nově zavádějící nominály "Inter Island" 1C pro tiskoviny a 2C pro dopisy v lokálním provozu mezi havajskými ostrovy, dosud přepravované zdarma. Toto "přechodné" vydání se podle potřeby nárazově a provizorně tisklo na ruční tiskárně v redakci novin Pacific Commercial Advertiser a poté ve vládní Printing Office celých 7 let. Poznamenejme, že majitelem zníměných novin byl Henry M. Whitney , první poštmistr na Havaji a autor legendárních "misionářských " známek ! Tisklo se v 50-kusových arších z 5 tiskových desek po 10 známkových polích. V průběhu docházelo k úpravám na ZP, výměnám TD, změnám papírů a barev, a proto se Numeral Issues staly jedním z nejzajímavějších a nejhledanějších klasických vydání vůbec, s mnoha vzácnostmi a specialitami, možností širokého studia a rekonstrukcí. Překvapivý je velmi malý počet dochovaných exemplářů jednotlivých známek tohoto vydání! Dle tzv. Westerbergova cenzu z r. 1970 existuje např. razítkovaných Sc.13 los 850 - jen 126ks, (*) Sc.16 los 854 - 131ks (kat. 1000$ a zjevně podceněno!), (*) Sc.18 los 855- 104ks, (*) Sc.20 los 856 - 175ks, (*) Sc.21 los 857 - 121ks, raz. Sc.22 los 858 a 860 - jen 92ks (kat. 900$ opět velmi podceňuje). Vzácnost tohoto vydání vždy přitahovala pozornost významných sběratelů. Vynikající sbírky staré Havaje i díky této emisi vytvořili zejména G. H. Worthington , Caspary, Lichtenstein, ale také samozřejmě Ferrary, Burrus, či Adm. F. Harris. Naše nabídka hned 13 exemplářů "Numerals" je v uvedeném kontextu jistě zajímavá.
 
obr
  obr  obr
Los 847
  Los 850   Los 860

Další položkou, která jistě zaujme, je jónská 2-páska 1/2 Penny na výstřižku, los 138. Znalec A. Galinos (AIEP) uvádí RRR, což značí velkou raritu a výskyt maximálně desítek obdobných kusů. Pro britský protektorát Ionian Islands (od r. 1815, ostrovy Corfu, Paxos, Lefkas, Cephalonia, Ithaca, Zante, Kythera ) byly roku 1859 vydány 3 známky s portrétem královny Viktorie. Tiskem byla pověřena proslulá firma Perkins - Bacon, rytinu a TD zhotovil její přední rytec Henry Jeens podle kresby H. Corboulda (slavný autor první skicy pro Penny Black). Ačkoli Percins - Bacon již od roku 1854 vydávala známky zoubkované, pro Jónské ostrovy vyšly bez perforace a také bez nominálu. Oranžová byla 1/2 pennyová, modrá omylem deklarovaná jako 1 penny a červená jako 2 pence. Oproti zavedené emisní praxi tedy došlo k záměně barev, dosud vždy (až na Penny Black) byla od Perkins - Bacon červená jednopenny a modrá dvoupennyovka. Protože na ostrovech platila lokální měna obol, známky při prodeji vlastně stály 1 obol - lokální tarif a noviny, 2 oboly - meziostrovní tarif a 4 oboly. Oranžové jsou na papíru bez průsvitky, modré (1P) s průsvitkou "2" a červené (2P) s průsvitkou "1". Papír s průsvitkou byl původně určen pro známky Nového Jižního Walesu. Jak vidno, jen tři známky a hned tolik omylů a zajímavostí. Jisté kontroverze při výrobě a uvedení do provozu jakoby provázely tyto známky i v poštovním použití. Na ostrovech o ně vůbec nebyl zájem, snad že portrétem královny příliš symbolizovaly britskou nadvládu. Až do konce platnosti v roce 1864 (převzetí ostrovů Řeckem) bylo použito jen mizivé množství kusů, dle našich poznatků zejména modré. Poté se již neplatné a nepotřebné známky vrátily do Londýna, kde byly po čase rozprodány obchodníkům. Trh s těmito čistými známkami byl tehdy samozřejmě přesycen a E. J. Nankivell ve své knize "Stamp Collecting as a Pastime" z r. 1902 dokonce zmiňuje dealera, jenž si v r. 1870 svými Ionian Islands vytapetoval obchod. Poštovně použité jsou ovšem vzácné, na dopisech pak vyloženě raritní. Dopisů jsou dnes řádově pouze desítky a na aukcích stojí mnoho tisíc eur. A ještě několik indicií ohledně vzácnosti naší dvoupásky: většina poštovně použitých iónských známek má jen ruční znehodnocení, modré oválné raz. FRANCA je pouze z ostrova Zante (existuje jeden takový dopis, také s dvoupáskou 1/2P), celkově je nám známo jen několik párů půlpennyovek a jedna čtyřpáska, všechny vodorovné. V našem případě svislé dvoupásky může jít i o unikát!
 
obr
  obr
Los 138
  dopis Zante, převzato z aukčního katalogu Karamitsos
 
Z Evropy dále zmiňme ještě los č. 100 - Parma 80c, která, byť v jakémkoli stavu, chybí i ve starých a hodnotných sbírkách. Původní náklad činil jen 2400ks a odhaduje se, že se dodnes zachovalo maximálně 10% z nich. (Pozn. : průměrný cenzus klasických vydání obecně se ovšem obvykle uvádí ve výši 3% nákladu) Pro filatelisty, kteří sbírají pouze poštovně použité klasické známky dodáváme, že se ražené parmské osmdesátky jen tak nedočkají, neboť této existuje 7 kusů a Sassone ji cení na 425.000EUR. Na téže stránce v našem katalogu najdeme i los č. 104, toskánského lva s rakouským (!) raz. polní pošty. Rakousko okupovalo severní Itálii po vítězné válce proti Sardinii a povstání v Lombardsku-Benátsku. V letech 1849-1854, tedy zhruba od slavné Radeckého bitvy u Novary, se 3 rakouské regimenty nacházely i mimo Lombardsko-Benátsko, a to na části území Církevního státu (Emilia Romagna) a Toskánska. Zřízeny byly 3 úřady polní pošty ve městech Bologna, Florencie a Ancona. Kruhové razítko Feldpost No 2 se od roku 1850 používalo ve Florencii a dle dostupných pramenů je známo jen na toskánských známkách! Filatelistickou záhadou je, že E. Müller ve svém katalogu razítek uvádí výskyt FELDPOST No 2 i na rakouské první emisi, s oceněním 750 bodů. Pokud by se skutečně podařilo doložit rakouskou známku s tímto razítkem, její cena by byla jistě řádově vyšší, než by odpovídalo tomuto bodovému ohodnocení.

obr
 obr
  obr obr
 Los 100 obvyklé použití na rakouských známkách - FP1 - Bologna   FP2 - Florencie, los 104  Los 465

O tom, že na skutečné rarity ve filatelii narazíme i tam, kde je nejméně čekáme, vypovídá los 465. Na první pohled jde pouze o jeden z novotisků, což je vesměs opomíjená a nezajímavá část klasického Rakouska. Na druhý pohled je to ovšem skvělý doklad existence zkusmých tisků "Einzeproben" z originálních štočků původních známek před výrobou novotiskové desky . (Tyto nové TD byly sestaveny z 25 nových štočků a tiskly se z nich 100ks archy novotisků- 4 x otištěná TD). "Einzelproben" byly evidentně zhotoveny jen pro novotisková vydání 1870. A především, od novinové 1863 je nám tento zkusmý tisk znám pouze ve dvou exemplářích! O moc více jich zřejmě nebude, neboť o nich neexistují žádné původní písemné zprávy či úřední dokumenty, nezmiňují se zdroje ze Staatsdruckerei, ani staré filatelistické prameny, jejich existence je známa až v moderní době jen z prostého faktu jejich náhodného výskytu.
 
Vzácnost mnoha dalších položek, zejména z Velké Británie, kolonií, či Blízkého Východu je zřejmá a všeobecně známá, nicméně zvláštní poznámku navíc si jistě zaslouží např. chybotisk přetiskového provizoria Sv. Vincentu - los č. 913 a Mafia Island - los č. 974-977.
Svatý Vincent se připojil v r. 1881 k UPU (Světová poštovní unie zal. r. 1874 v Bernu ) a sjednocením tarifů vznikla v poštovním provozu potřeba nových nominálů, mj. 1/2-pencových známek. Než byly dodány nové půlpence z Londýna od Perkins-Bacon, přistoupilo se v Kingstownu k provizornímu přetištění 6-pencových zelených Viktorií z r. 1880 červeným přetiskem "d 1/2". Vždy po dvou přetiscích na každé známce, aby se získal dvojnásobný počet provizorních známek. Známky byly po přetištění opatřeny svislou perforací 12 pro oddělování polovin. Okolnosti tohoto vydání, náklad a uspořádání a rekonstrukce přetisků byly dlouho záhadou, a to zejména díky minimálnímu množství dochovaných celků, byť třeba jen 2-pásek. Nyní se má za to, že bylo přetištěno 12 archů po 60 známkách, to znamená náklad 1440 provizorií. Pro přetisk byly použity TD 1 6x6, na okraj archu šestipencovek (10. sloupec) pak TD 2 2x6. Vzácně se vyskytují chybotisky přetisku "rovná jednička" a zejména raritní "vynechaná zlomková čára". Není úplně přesně jasné, kde na TD 1 se tyto vady nacházely. Odborný konsensus je ale takový, že "zlomková čára" chybí na 3. místě v 6. řadě a nikde jinde. Tj. na 36 přetisků jeden tento chybotisk a tedy z 1296ks z TD 1 (zbylých 144 přetisků bylo z TD 2) máme 36 chybotisků. Dosud zachovaných pak je jistě méně než 36. O vzácnosti chybotisku ve 2-pásce s normální známkou, natož s doloženým vedlejším párem, jistě není třeba dále hovořit...(Pro přesnost uveďme, že u našeho losu 913 jde o dvě k sobě patřící 2-pásky a ne o 4-pásku, jak bylo omylem uvedeno v tištěném katalogu.)
 
 obr
Los 913

Závěrem ještě krátké pojednání k výše uvedeným "Mafiím" - provizorním britským okupačním známkám pro ostrov Mafia, jenž byl původně součástí Německé Východní Afriky. Na počátku ledna 1915 byl tento ostrov ležící jižně od Zanzibaru obsazen britskými jednotkami. Britské lodě odtud mj. blokovaly a poté zničily německý křižník Königsberg (nejsilnější německá loď v Indickém oceánu, potopena v červnu 1915), jenž se skrýval v deltě tanzánské řeky Rufiji naproti ostrovu.
V lednu 1915 Britové obnovili poštovní spojení z ostrova a pošta byla zasílána přes Zanzibar. Zásilky polní pošty se nefrankovaly a pro potřeby civilní pošty bylo z rozhodnutí vojenských autorit nejprve lokálně a poté na poštovním úřadu na Zanzibaru přetištěno malé množství původních známek německé Ostafriky (jachty). Náklady přetisků byly nepatrné.
Dle dostupných pramenů vznikla v lednu 1915, ještě před prvním lokálním přetiskem G.R. MAFIA , dokonce i ručně psaná provizoria na několika německých známkách - celkem 10-15 ks s přepisem "G R Mafia JDM" vydaná guvernérem Macklayem (Governor Lt. Colonel J.D. Macklay). Tyto raritní známky S. Gibbons ani neuvádí a jsou vedeny pouze v katalogu Scott. Již zmíněný tištěný přetisk G.R. MAFIA (stále leden 1915) měl na 7 různých haléřových hodnotách náklad cca 50ks od každé (v přesném počtu kusů se různé zdroje liší) a na známkách 1, 2 a 3 Rupie pouze "několik" od každé.

obr
 obr
 raritní přepis -J.D. Macklay  přetisk z ledna 1915,  Los 905 ze Sálové aukce 42

V květnu 1915 vyšel na stejných nominálech nový 4-řádkový přetisk G.R. POST 6CENTS MAFIA v nákladu 50ks od haléřových hodnot a v pouhých 6 kusech na 1 Rupii, 4 na 2 Rupiích a 4 na 3Rupiích. Po vypotřebování květnového vydání a ještě před příchodem nových známek pro přetisk- indické IEF, byly v září 1915 pro poštovní užití přetištěny německé fiskální (!) známky novým ručním kruhovým přetiskem O.H.B.M.S. MAFIA (On Her Britannic Majesty´s Service) a také dalším, nyní 3-řádkovým přetiskem G.R. POST MAFIA. Nám známé prameny zde hovoří jen o nepatrném nákladu přetištěných kolků: "numbers unknown but minimal". Protože vzápětí na ostrov dorazily indické známky IEF s tímtéž 3-řádkovým přetiskem, je jasné, že vydání na kolcích bylo zcela přechodné a logicky postačoval jen velmi omezený náklad, maximálně v desítkách kusů od každé hodnoty.

obr
  obr  obr
kruhový přetisk O.H.B.M.S. - los 976   Los 977
  indická 1Rp IEF s přetiskem Mafia, Sálová Aukce 43, los 908

Po září 1915 došlo k vystřídání velení i jednotek na ostrově a zřejmě i k příchodu větší jednotky Indického expedičního sboru. Byly vydány postupně 2 emise (výšeuv. vydání 1915 a také v r. 1917) s dvěma různými 3-řádkovými přetisky G.R. POST MAFIA a ve vyšším nákladu. Mezi nimi, v období červenec 1916-duben 1917 se používaly indické známky IEF (Indian Exp. Force) bez přetisků. Přetiskové vydání z r. 1917 bylo platné do srpna 1918, kdy byl ostrov Mafia přičleněn ke kolonii Tanganyika a tím skončil i jako známková země.

Za Búrské války 1900-1902 vznikala z pověření britských velitelů na okupovaných územích či v obsazených městech taktéž přetisková provizoria na zabavených známkách a kolcích. Když se přetisky z ostrova Mafia dostaly ve 20. letech do rukou sběratelů, všichni již měli zkušenost s Oranžskem, Transvaalem, Rustenburgem či Volmaranstadtem , s provizorii vyšlými často ve značném nákladu. Převládal tedy názor, že i těchto "nových" přetisků bude dostatek. A najednou se ukázalo, že zejména vydání před známkami IEF jsou extrémně vzácná a pro většinu zájemců navždy nedostupná... 

Věříme, že listování aukčním katalogem bude pro všechny naše klienty inspirující a objevné. Některé zajímavosti se ukazují hned, jiné na druhý či třetí pohled. V naší nabídce je mnoho dalších malých a velkých vzácností na jejichž prezentaci zde již není prostor. Přejeme každému , aby našel ty "své".
 
 
použitá literatura a publikace:
R. Siegel Galleries, The Honolulu Advertiser collection,1995
J. Fred Westerberg, Plating the Hawaiian Numerals, 1968
E. J. Nankivell , "Stamp Collecting as a Pastime", Stanley Gibbons Philatelic Handbooks, 1902
www.sandafayre.com/philatelicarticles/, www.stampmagazine.co.uk/
kat. Ferchenbauer 2008 a S. Gibbons 2015Autor: Burda Auction s.r.o. (16.03.2015)