Archiv / Odborné články / Dumpingové ceny italské klasiky, Light and Liberty, Uganda Cowries stamps - zajímavosti v Sálové aukci 46

19.05.2015   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 4483

Podstatnou část "Evropy" v nadcházející aukci tvoří staroitalské státy. Částečně kdysi původem z pozůstalosti Dr. Bohuslava Riegera (pravnuk Františka Palackého), většina dalších pak ze staré zahraniční sbírky. Atraktivita modenských chybotisků, "čistého" Toskánska, nebo sardinských specialit je objektivní a sběratelskou tradicí prověřená. Tuto atraktivitu jsme se snažili podpořit i velice nízkými vyvolávacími cenami. Vzhledem k setrvale rostoucím katalogovým cenám v Sassone a s tím, že všechny lepší položky jsou doprovázeny atesty, jsou vyvolávací ceny (většinou kolem 1kč-2kč za Euro) vyloženým dumpingem a pro zájemce o italskou klasiku již nelze vymyslet větší komfort. Dle posledních referencí jsme při srovnatelné kvalitě (99% staroitalských známek se dochovalo v kvalitě 1- a 2) hluboko pod italským trhem, a to v cenách pod 7% dle Sassone. To se týká i často nedostupných rarit. Ani Riegerova pozůstalost ovšem není neomezená a materiál ze zmíněné sbírky , svěřené nám k prodeji, vystačí maximálně do podzimu. Poté ceny porostou i u nás, pokud tedy bude podobně solidní materiál vůbec k mání. Předchozí dvě aukce s "vyprodanou" starou Itálií prokázaly racionalitu naší cenotvorby a věříme, že nejinak tomu bude i nyní. Ať už bude zájem jakýkoli, jisté je, že třeba čistou 50 Bajochi s lepem, sardinskou 10C "capovolta", která není novotiskem, či toskánskou nepoužitou "osmdesátku" máme v tuzemsku poprvé a naposled!


obr
 obr
 obr
 Vatikán 50Baj, los 48.
  Toskánsko 80C, los 95.
  Sardínie 10C, los 75.

Nyní zalistujme v katalogu o několik stránek dále. Najdeme např. Karibik s ojedinělými provizorii a chybotisky Nevisu. Pochází ze sbírky předního člena Royal Philatelic Society v Londýně, s titulem "Fellow" of the RPSL, Federica Borromeo (též významný představitel British West- Indies Study Circle). Jeho "zlatá" sbírka Nevisu byla vystavena ve Washingtonu v roce 2006 s příznačným názvem "Nevis (A most difficult country to collect)". Nevisem se zabýval na vynikající úrovni též Peter Jaffé. Sbírání této karibské destinace představuje opravdu velkou filatelistickou výzvu, známky a dopisy Nevisu zkrátka "nejsou", resp. jsou trvale soustředěny v několika málo velkých sbírkách a na trhu chybí.
obr
  obr  
 obr
 Svatý Kryštof a Nevis (1888)
 SG.34a, 1Sh, los 483.
   SG.35a, půlená 1P, los 485. 
 
obr
 SG.35, 8-blok půlených známek 1P, los 484.

Velmi důležitou součástí naší aukční nabídky jsou britské kolonie ve východní Africe. Vedle samozřejmě unikátního zkusmého tisku 500-rupiovky z roku 1912 "after hardening" z East Africa Protectorate, jde zejména o dřívější vydání pro toto území Imperial British East Africa Company a vlastní Ugandu. Britská Východoafrická Společnost byla soukromý subjekt spravující od roku 1888 pro britské impérium území části Východní Afriky, Ugandy a Keni. Jako jediná britská privátní společnost měla povolení provozovat poštovní služby lokálně i do zahraničí a vydávat známky se svým názvem. Byly založeny pošty v Mombase a v Lamu, v květnu 1890 vydány první známky (přetisky na britských), které ovšem rychle došly a vznikla přetisková provizoria na indických známkách. V říjnu 1890 konečně vyšlo definitivní vydání "Light and Liberty" (Bradbury, Wilkinson & Co.) s nominály v annas a rupees, mj. s proslulými vynechanými perforacemi, které patří k oblíbeným koloniálním specialitám. Ty jsme měli možnost nabídnout několikrát v minulosti i nyní (losy 500-502). Poštovní správa musela s tímto vydáním vystačit až do převzetí kolonie britskou státní administrativou v roce 1895 (přetisky British East Africa na "Light and Liberty") a občasný nedostatek, zejména známek nižších nominálů, byl řešen poštmistrovskými přepisy (los 503) "Mombasa Provisionals", z nichž některé dnes patří k velkým koloniálním raritám!
Tyto známky, vzešlé z unikátní soukromé poštovní administrativy, byly již brzy po svém vydání v centru sběratelského zájmu. Od počátku se jimi zabývali a největší rarity vlastnili přední britští dealeři, zejména Charles Whitfield King (v Mombase vykoupil v období 1890-1891 množství tamních provizorií) a Harry Lewis Hayman. Osobnost Ch. W. Kinga (1855-1930) stojí za připomenutí. Svůj filatelistický obchod King & Co. v Ipswichi založil již roku 1869, postupně vybudoval firmu se 17 zaměstnanci a s celosvětovým dosahem a významem. Prodal doslova miliony klasických známek a byl jedním z největších britských obchodníků všech dob (zvaný proto též "Stamp King"). Neúnavně cestoval za známkami po celém světě (a to již od r.1870!) a o filatelii se zasloužil jako málokdo. Proslulý je též jeho "Morpeth House" v Ipswichi, kde měl knihovnu důmyslně vylepenou téměř 50000 starými známkami.
obr
   
obr

    
Britská Východní Afrika (1906)
   Charles Whitfield King (1855-1930)
    
 
Již zmíněný H. L. Hayman (1850-1927) je další prominentní obchodník spjatý s východní Afrikou. Je o něm známo, že již v 90. letech 19. stol. vykoupil prakticky všechny existující perforační speciality "Light and Liberty". Byl v zakládajícím výboru (1920) a jedním z prvních signatářů Roll of Distinguished Philatelists (1921), zakladatel Aerophilately society apod.
obr

 obr
 
SG.7cc, 2-páska 2½ Annas s vynechanou perforací uprostřed, los 502.  SG.31, Provizorium Mombasa ½A / 3A, los 503.
 

Vzácné vynechané perforace "Light and Liberty", úplné, vodorovné či svislé, měly vždy náklad jen 1 až 4 archy po 60 kusech, mohlo tedy vzniknout nejvýš 30-120 daných párů, z nichž ovšem byly některé poštovně použité, rozstřižené apod. Dnes jen těžko představitelné zásoby pánů Kinga a Haymana se rozplynuly a v moderní době se větší množství těchto specialit objevilo pouze ve světově významných sbírkách několika vyvolených - rodová sbírka baronů Vestey, dále G.T. Krieger (14 zlatých a velkých zlatých za Brit. East. Africa a Uganda 1890-1902) a Roy Dunstan (Fellow of RPSL).
 
obr
 obr
William Vestey, first Baron Vestey (1859-1940)  SG.6a, 2-páska 2 Annas, nezoubkovaná, los 501.

Závěrem ještě velmi stručně několik informací k napohled podivným ugandským známkám (losy 517-522). Jde o tzv. misionářské vydání, neméně zvláštní a kuriózní než třeba proslulé misionářské havajské, nebo moderní německé z kolonie Wuga. Území Ugandy bylo do roku 1894 pod správou Britské východoafrické společnosti (dle Anglo-německé smlouvy z července 1890) a 27. 8. 1894 prohlášeno britským protektorátem. Pro lokální poštovní provoz byly až do roku 1898 používány místní provizorní známky, tzv. misionářská vydání. Dopisy zasílané mimo Ugandu se nefrankované přepravovaly do keňské Mombasy a zde se frankovaly nejprve známkami Imperial British East Africa Company a později emisí British East Africa. Známky Ugandy vznikly z iniciativy J. R. Wilson Pigotta (1850-1928), úředníka East Africa Company, jenž požádal reverenda evangelické misie (Church Missionary Society) Ernesta Millara (1868-1917) o jejich výrobu. Misie disponovala jediným psacím (!) strojem v celé kolonii. Na tenkém žebrovaném papíru se v černém a později fialovém tisku "napsaly na stroji" známky s iniciály UG a s hodnotou nominálu. Právě nominál, resp. měna, je na těchto známkách nejzajímavější a v poštovní historii unikátní! Známky stály 5-60 cowries, tedy "ulit" či mušlí, které byly tradičním lokálním domorodým platidlem na březích Indického oceánu v Africe, Indii a na různých ostrovech. Konkrétně se jednalo o druh Cypraea moneta (Carl Linné) zvaný "money cowry". Pro ilustraci, v Ugandě tehdy stálo jedno kuře 25 mušlí, kráva 2500 mušlí, otrok 20.000-50.000 mušlí atd. Když Wilson Pigott 20. 3. 1895 otevřel ve své kanceláři v Kampale první poštovní přepážku s nabídkou podání dopisů pro přepravu do měst Entebbe, Gayaza aj. , lepil na dopisy známku "Uganda Cowry" v hodnotě 10 mušlí. Vůči civilizované měně byl kurs 200 cowries za 1 rupii a 12½ cowries za 1 penny. Poštovní provoz Ugandy byl v letech 1895-1898 více než skromný. I vnitrozemských zásilek v Ugandě (zvána též "království Buganda"), bylo minimum, šlo odhadem řádově jen o stovky dopisů s "Uganda Cowry" z úřední korespondence Východoafrické společnosti a různých evangelických misií. Dopisy adresované do Evropy (nefrankované) se sbíraly celý měsíc, než jejich počet stál za přepravu do Mombasy a celková doba doručení dopisu s evropskou adresou byla 3 měsíce.
"Uganda Cowries" jsou uváděny v každém soupisu světových rarit. Dopisy a ani použité známky (znehodnocené ručním škrtem nebo křížem) se téměř nevyskytují. A i čisté "cowries" jsou vzácné, podle všeho v SG. podceněné, ve 2-pásce (los 518) mírně řečeno nepravděpodobné. A např. o emisi z května 1895 s ručně přepsanými nominály SG.8-16 konstatoval legendární Robson Lowe: "Všechny jsou vzácné, neměli jsme ani jednu za 25 let!" Zde není co dodat. Snad ještě, že se na psacím stroji reverenda Millara psaly nominály podle momentální potřeby. Existují tak raritní smíšené páry různých nominálů a také to znamená, že vysokých nominálů (jen pro dopisy do velmi vzdálených obcí a těžké dopisy - obojího bylo jistě minimum) se natisklo málo! Známky 60 cowry - náš los 517, či 100 cowry SG.43 budou zřejmě velmi, velmi vzácné!
 
obr

   obr
UGANDA SG.34, 60c, los 517.
    jeden ze světových unikátů, dopis se SG.1+1+8 (!)
 
Nechť je tento článek malou ukázkou a inspirací možných exkurzů v souvislosti s některými známkami, nejen v naší nadcházející aukci. Opět se ukazuje, že co klasická známka, to zajímavý a často překvapivý příběh, kontext dějin i slavných osobností filatelie.

Použité prameny:
stamps.org/userfiles/file/MyAPS/Exhibits
pswichstar.co.uk
Robson Lowe, "The Uganda Missionaries", a supplement to The Philatelist (August, 1974), Robson Lowe, London (1974).
Minns, John; Krieger; British East Africa - The Stamps, Postal Stationery and Cancellations, Private Publication of 650, 2006 atd.


 
 
 
 
 
 
 
 


Autor: D.K. (19.05.2015)