Archiv / Odborné články / Hodnocení Sálové aukce 46 Vladimírem Dražanem

09.06.2015   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 3067

Mimořádnou jednodenní mezinárodní sálovou aukci připravila firma Richarda Burdy na sobotu 23. května 2015, opět v prostorách svého aukčního domu v Praze 6 - Dejvicích. Nabídnuto bylo přes 2.000 položek v souhrnné vyvolávací ceně 5,8 mil. Kč, přičemž jako obvykle převažoval filatelistický materiál. Celková prodejnost se přiblížila hranici 80% (!) při objemu 5.5 mil. Kč. Značný zájem o většinu položek dokazuje i další údaj: pouze 28% položek se prodalo za základní vyvolávací ceny, všechny ostatní se prodaly za ceny vyšší, často s výrazným navýšením. Nárůst dosažených příklepových cen oproti cenám vyvolávacím činil téměř 1 mil. Kč.  Nejdražší prodanou položkou byla listina s autogramem! Kolkovanou kvitanci z roku 1874 s vlastnoručním podpisem zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela získal zahraniční sběratel za rekordních 84.000Kč, na písemnou nabídku. Za částku 60.000 Kč se vydražila klasická známka Církevního státu z roku 1852, Znak 50 Baj modrá (katalog Sassone č.10) vyobrazená na titulní straně aukčního katalogu, přiklepnutá zákazníkovi dražícím osobně v sále. Celková prodejnost u filatelistického materiálu evropských zemí dosáhla velice solidních 70%, ve finančním objemu 1,1 milionu Kč. Pokud jde o zámoří, přetrvává zájem zejména o klasický materiál, s prodejem položek v cenovém rozpětí 10.000 - 30.000Kč nebyl problém, prodaly se např. všechny položky Britské východní Afriky, včetně zkusmých tisků z let 1910-1912 pocházejících ze světoznámé tiskárny De La Rue. U položek ze Severní Ameriky, Karibiku a Severní, Východní i Západní Afriky byla prodejnost minimálně 80%, u Střední Ameriky, Oceánie a Antarktisu dokonce 100 %. Tržba za filatelistický materiál ze zámoří přesáhla 900.000Kč.

obr
 obr
 obr
Los 48: 62.000Kč
  Los 502: 36.000Kč
 Los 506: 60.000Kč

Zajímavé jsou výsledky u položek československé provenience. Naprostá většina realizovaných cen u ČSR I. se pohybovala v obvyklých relacích, např. oblíbené Vejprtské falzum 100h hnědá (Pof. F20) se vydražilo za 42.000Kč. Prodejnost i tentokrát lehce překonala hranici 90%. Velmi zajímavá byla nabídka Protektorátu ČaM, majitele změnilo 85% nabídnutých losů. Zcela mimořádný zájem vzbudila kompletní nezoubkovaná série Slovenského štátu „Pred ohnivým drakom" v krajových 4-blocích (!), Alb.N115-118, nabídnutá na našem trhu poprvé od roku 1945! Nejdražší položkou ČSR II. byly úředně nevydané 10-bloky XIV. sjezd KSČ, za které nový majitel zaplatil 70.000Kč včetně provizí, tedy o 20.000Kč více, než je katalogová cena!

obr
 obr
 obr
 
Los 1018: 36.000Kč 
 Los 1682: 52.000Kč
 Los 1892: 60.000Kč
 

Z dalších sběratelských oborů stojí za zmínku 80% prodejnost autografů, za které sběratelé zaplatili přes 260.000Kč. Na závěr už jen dodávám, že příští 2-denní sálová aukce se uskuteční v plánovaném termínu v sobotu a v neděli 22. a 23. srpna 2015, opět v sídle firmy Dejvická 9, Praha 6. Autor: Vladimír Dražan (09.06.2015)