Archiv / Odborné články / Obecně k filatelii, pohled na trh a malý exkurs do cen

07.08.2015   Autor: Mgr. David Kopřiva, soudní znalec; Počet zobrazení: 5285

Všichni víme, že filatelistický trh je nesen nejen sběratelskou vášní, ale i investiční racionalitou. Bez ní by podléhal příliš velkým výkyvům a nebyl by čitelný, předvídatelný a důvěryhodný.

Filatelie dávno překonala své "naivní" období a lze říci, že dnes vykazuje tři základní znaky - fenomén sběratelské intence, dále historické public relations a také zájem investiční / kapitálově tržní. To vše dnes umožňuje a odůvodňuje filatelii samou a také de facto existenci předmětů s nimiž zachází. Uvedené znaky jsou více či méně přítomné a "zřetelné" v každém filatelistickém předmětu (známka, dopis, filatelistické teritorium, období, námět apod.), a to tak, že "čím více , tím lépe", přičemž investiční a tržní aspekt nabývá, dle mého názoru, na stále větší důležitosti.

Filatelie je z podstaty konzervativní a i v otázce "co a jak a za kolik sbírat" je namístě konzervativní přístup. Následovat "otce zakladatele", znát dějiny filatelie a učit se z nich, studovat perspektivní trendy a důsledně oddělovat zrno od plev.

Ve smyslu výše uvedených tří znaků: Je jisté, i když na našem trhu mnohými dosud nepochopené, že jen známky (i filatelistické obory obecně) na základě širokého konsenzu objektivně filatelisticky zajímavé; pokud možno s příběhem, s prestiží a s původem; a navíc zjevně investičně poptávané na globálním trhu, jsou tím pravým, spolehlivým a smysluplným a vždy budou dodávat filatelii její velikost a cenový růst. Naopak známky marginálních oborů a teritorií, známky bez tradic a "minulosti" a o něž není zájem na "Velkých trzích", jsou poměrně rizikové a mohou sběratelům přinést deziluzi a finanční újmu.

Velkými trhy se obecně rozumí trh librový, dolarový a dále ještě trh švýcarský. Celá eurozóna je dnes trošku mimo. Rusko a Čína jsou sice i trhem dolarovým, ale až na výjimky, díky výpadku domácí poptávky, ceny klesly. Různá tato rozdělení jsou dána aktuálními vlivy politickými a ekonomickými, jde zde o závislost na vývoji kurzů měn a úrokových sazeb, na situaci trhu alternativních investic obecně apod. Vliv politického a ekonomického dění je často velmi jasný a přímý, roli hrají i různá očekávání a psychologie trhu. Známky vykazují, na rozdíl od jiných investičních alternativ jako jsou starožitnosti, numismatika, výtvarné umění či autografy, i rysy "marketable securities" a komoditní vlastnosti. To samozřejmě znamená, že je nutné více než jinde studovat a znát cenové trendy a jejich podmínky, aby se prostředky investovaly včas a správným směrem.

Další konsekvence vyplývající z výše uvedeného, které dokazuje i globální jarní aukční sezóna 2015 : Např. známky obchodovatelné jen v eurech, bez velkého zájmu v librové či dolarové oblasti, např. známky německé (kromě kolonií a obsazených území), či skandinávské, žádný dobrý vývoj nečeká - euro kurzovou budoucnost nemá, nelze tedy smysluplně ukládat do materiálu prodejného jen za eura, když zároveň poptávka v nejlepším případě stagnuje a je pouze lokální. Z kontinentální Evropy má dobrá očekávání např. stará Itálie s optimistickou katalogovou cenotvorbou a také se silnou spekulativní tradicí a která se zároveň dnes obchoduje velmi levně, často v řádu několika procent katalogu. Malé oživení vidíme po krátkém poklesu u známek španělských a francouzských hlavně díky jejich koloniálnímu přesahu a konečně i staré Rakousko (ale bez Bosny) se odlepuje od svého cca 15-letého minima díky nárůstu domácí poptávky. Švýcarsko je též cenově výše, silný frank a tamní filatelie, jako součást národní kultury a identity, nenechá nikdy ceny příliš klesnout. Celá jihovýchodní Evropa s výjimkou Turecka a celá východní Evropa jsou takřka passé, krom výjimečných položek Polska, Pobaltí a Ruska, které dnes jakž takž ještě drží americká klientela. Toto štěstí ovšem nemá ČSR s dnes nulovým zájmem v zahraničí a s klesajícím kreditem doma...

Mimo kontinent je jako obor stálicí samozřejmě Velká Británie se svými koloniemi, dokládající konzervativní podstatu filatelie. Zde vládne od "otců zakladatelů", tedy již od 2. poloviny 19. století, silná poptávka a růst cen; jiné jsou jen metody tvorby sbírek a důraz na specializaci s dostatkem i moderních rarit. Zmíněný znak - historické "pí ár" je u známek GB a většiny British Empire jednoznačně největší. Navazuje se na tradici dynastických sbírek v high society, na historickou prestiž britské filatelie jako noblesní součásti západní kultury, a to za účasti mnoha "velkých hráčů" - velmi movitých sběratelů a investorů po celém světě. Daný materiál je objektivně a ve všech ohledech nejzajímavější z celého filatelistického spektra a dokonale expertně a publikačně pokrytý. Toto vše, podpořeno výhledem na posilování libry, znamená do budoucna další růst. Dosavadní, řekněme 10-letý cenový vývoj přinesl většinou zhodnocení o mnoho desítek procent (někdy dokonce o stovky procent) jak ukážeme na aukčních položkách ve srovnání níže, dle obecně velmi korektního a někdy až příliš konzervativního S. Gibbonse. Platí také, že růst některých katalogových i tržních cen zrychlil cca od r. 2010 a poslední dobou se místy obchoduje nejen dle vyššího katalogu, ale někdy i za vyšší procenta vůči němu! Čili tyto tržní ceny jsou ještě více potencovány a katalog naopak někdy vůbec neodráží vzácnost daných známek a skutečné dosahované ceny - namátkou Britská Guyana v bezvadné kvalitě, nebo anglické známky použité jako "předběžné" v koloniích, vysoké koloniální nominály, či některá vydání z Jižní Afriky a Austrálie a lze uvést mnoho dalších příkladů, zejména v oblasti chybotisků a různých specialit, které jsou katalogově "drženy" nízko, snad vlivem obchodní lobby. Dodejme ještě, že samotná Jižní Afrika, Austrálie a také JV Asie koloniálního i postkoloniálního období zřejmě také solidně porostou; díky novým penězům na trhu, silné domácí poptávce a díky novým odborným informacím motivujícím ke sbírání. Naopak stagnující výjimkou z celého Commonwealthu se zdají být v katalogové i reálné rovině známky Hong-Kongu, a to díky obecné "únavě" z Číny.

Ostatnímu zámoří dominují známky USA, o které je v očekávání růstu dolaru globální zájem a mají i domácí obrovský trh se smyslem pro vše perspektivní, zejména při čím dál rozšířenějším uplatnění kvalitativních "centering grade-standards" a s novými trendy ve sbírání US poštovní historie a US "possessions". Za perspektivní nutno považovat Kubu a Irán, mj. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že žádné embargo netrvá věčně. Zejména Irán disponuje významnými raritami a silnou expertní podporou a díky emigraci patří na dolarový trh a již začíná být "drahý". Blízký Východ a arabský svět mají též velký potenciál. Opět sekulární Egypt a se silnou sběratelskou tradicí je aktuálně ve výrazném růstu, rychle mizí z trhu, ceny jsou často dvojnásobné oproti roku 2012/2013, kdy, mj. díky špatným politickým, ekonomickým a kulturním očekáváním za vlády islamistů, zůstávaly na velkých světových aukcích "ležet" i významné egyptské vzácnosti. Egyptský vývoj tržně prospívá celé arabské oblasti, zvedá tedy například i známky britského Súdánu a Somálska, i když zde je vliv i obecného zájmu o kolonie ve východní Africe.

Takto je možno, obecně i do detailů dál a dál procházet trhem, od celých oborů a teritorií až na úroveň jednotlivých známek či celistvostí a nalézat souvislosti a trendy a jejich možné cenové extrapolace. Existuje pro to dostatečné množství dat. Podklady lze nalézt při sledování světových aukcí, v publikacích předních expertů a teritoriálních studijních skupin a na filatelistické scéně na úrovni mezinárodních a světových výstav.

Závěrem, pro zajímavost, zmiňované srovnání.

 

Některé položky Aukce 47 a jejich zhodnocení od r. 2006:

obr
obr
obr
obr
 obr obrobr
los 76los 756
los 924
los 889
 los 911
 los 1002 los 935

 

los č..............................................cena v SG..2006 / 2012 / 2015

76, Gibraltar SG.64..............................................550 / 650 / 700 GBP

752, GB SG.2, Penny Black *, TD5........................5500 / 10000 / 12500 GBP

756, GB SG.2 Penny Black *, TD9.........................8000 / 16000 / 21000 GBP

760, GB. SG.14 s modrým raz...............................600 / 700 / 1000 GBP

770, GB SG.121, 2Sh............................................2500 / 3500 / 4200 GBP

859, Grenada SG.36a ..........................................1600/ 2250 / 2250 GBP

924, Kenya a Uganda SG.101s, 20£ specimen......450 / 800/ 1100 GBP

695, Kenya a Uganda SG.105s, 100£ specimen....850 / 1600 / 3250 GBP

879, Leeward Isl. SG.112ba "Broken E"................650 / 1100 / 1200 GBP

889, Turks Isl. SG.11b...........................................1100 / 1400 / 1500 GBP

911, BEA SG.5aa "Light and Liberty".....................700 / 850 / 1000 GBP

935, Tanganyika SG.88a 1£...................................160 / 275 / 350 GBP

950, Ascension SG.45ca "Davit flaw".....................750 / 1300 / 1400 GBP

961 Mys Dobré Naděje * SG.18-21........................890 / 1225 / 1575 GBP

1002 Rajastan SG.11a...........................................250 / 375 / 475 GBP

Poznámka pro inspiraci: průměrný kurz CZK za GBP v roce 2006 / 2012 / 2015 je 41.57 / 31.01 / 37.57, takže výnos eventuální korunové investice z r. 2012 do těchto a obdobných známek, za předpokladu stejného procenta dosažené tržní ceny v GBP vůči katalogu (přičemž zde jistě nutno počítat s možnými malými korekcemi (odečet) na straně procent z 2015), jest ve výši koeficientu nárůstu SG x 1,21 kurzové změny minus základ. Tj. např. u GB SG.2 TD5...1,25 x 1,21=1,51 tj. 51% výnos za 3 roky; Kenya a Uganda SG.105s...2,03 x 1,21=2,45 tj. 145% výnos za 3 roky, atd. Někde více, někde méně a i když započteme uvedenou nutnou korekci (u rychle rostoucího katalogu dočasné snížení tržní ceny o několik málo katalogových procent a naopak u pomalu rostoucího možná i zvýšení tržní ceny o několik katalogových procent), zhodnocení eventuální investice z roku 2012 je skvělé, v jiných oborech investic jen těžko dosažitelné. A co je hlavní, tržní ceny tohoto sortimentu i nadále porostou!


Autor: Mgr. David Kopřiva, soudní znalec (07.08.2015)