Archiv / Odborné články / Zajímavé položky v Aukci 47.

17.08.2015   Autor: Burda Auction s.r.o. a DK.; Počet zobrazení: 4491

V předaukčním období se na nás obrací mnoho našich klientů s dotazy a s ohlasy k aukčním losům. Tyto se týkají zejména klasických známek, z nichž některé se na našem trhu dosud nikdy nenabízely a jež se i ve velkých světových aukcích vyskytují jen ojediněle. Takové známky jsou téměř vždy zajímavé svým původem a historickým kontextem a stojí za to, říci k nim pár slov. Pozornost po zásluze budí například návrhy pro první známku světa tzv. "Charles Whiting´s essays" z roku 1839 (losy č. 749-751). Jak víme, v roce 1839 byla poštovní reforma Rowlanda Hilla na základě jeho návrhu "Post Office Reform: Its Importance and Practicability", (předloženo 1837) posvěcena sněmovnou a ministerstvem financí a vedla přímo k zavedení Uniform Penny Post (výnosem Královské pošty ze 7.1.1840). Krátce po schválení reformy byla započata příprava výroby cenin, jež měly býti dokladem zaplacení poštovného. Tehdy existoval z reformy vycházející pojem "stamp", ale tím byly míněny zároveň obálky se symbolem ceniny, dopisní archy s nějakým ceninovým označením a také "adhesive labels" - nalepovací štítky a podobné věci. Neexistovaly známky a byla jen nejasná představa o co půjde a co se nejlépe prosadí v širokém konsensu a v praxi, v souladu s nároky na nefalšování, reprezentativnost, ekonomičnost výroby atd.
V polovině roku 1839 byla britským ministerstvem financí vypsána veřejná soutěž "Treasury Competition" na návrhy těchto cenin. Jako celé provedení reformy od roku 1839, tak i tato soutěž byla v agendě R. Hilla. Vítězný autor měl obdržet £200 liber, druhý pak £100. Sešlo se cca 2600 více či méně podařených návrhů, některé zajímavé, většinou ale implikující drahou a časově náročnou výrobu. Návrhy byly často jen písemně popsány; grafických nebo již tištěných hotových essays byla menšina. Po posouzení všech návrhů mj. samým R. Hillem, byly nakonec vyhlášeni 4 vítězové, pánové Benjamin Cheverton, James Bogardus, Francis Coffin a Charles Whiting a každý dostal svou výhru, a to ve výši £100. Whitingovy dvoubarevné známky "adhesives" v sofistikovaném kombinovaném tisku relief/knihtisk ze dvou desek považujeme za nejzajímavější a nejzdařilejší. Jsou navrženy ve dvou designech: základní - losy 749, 750 (tyto jsou známy ještě v barvě rámu černé a červené); a mírně odlišný - los 751 (rám černý). Po skončení soutěže v říjnu 1839 se ukázalo, že R. Hill má svou vlastní představu, a to zřejmě již z doby předložení návrhu reformy v roce 1837, kdy jej inspirovala pamětní medaile W. Wyona (vydaná též 1837). Svoji představu - "stamp" s krásným portrétem královny Viktorie, také, ke štěstí celé budoucí světové filatelie, prosadil.
 
 obr obr
 obr
 
los 749
  los 750 los 751
 

Nicméně Whitingovy návrhy byly již ve své době shledány natolik zajímavými, že z nich byly zhotovovány reprinty (1847), a to na silném papíru. Naše losy 749-751 jsou ovšem originály a je jistě zajímavá představa, že právě tyto kusy mohl mít v rukou sám sir Rowland Hill!
Dodejme, že největší část dochovaných Treasury Competition essays zdobí Royal Philatelic Collection a jejich krásnou sbírku vlastnil také jeden z "otců filatelie" F.A. Philbrick (1835-1912), zakladatel Philatelic Society London - později Royal Philatelic Society, jejímž byl v letech 1872-1892 prezidentem. Posmrtně zapsán v Roll of Distinguished Philatelists a to na první straně, známé jako "Fathers of Philately".

 obr obr
 Rowland Hill
  F.A. Philbrick

Když už jsme zmínili první známku světa, jistě stojí za povšimnutí i známka "druhá", resp. světově teprve druhé vydání - brazilské "Bullseyes" nebo také "Ox Eyes" neboli "Volské oči" - z něhož se nám podařilo získat skutečně vzácný a reprezentativní exemplář - čistou "devadesátku", los 898. (Pozn.: První brazilská emise vyšla 1.8. 1843 a jistě můžeme namítnout, že Zurich 4Rp a 6Rp byly dřív - 1.3.1843, ale to je de facto lokální vydání, bez mezinárodního statutu.)
Obrazovou předlohou pro tyto první brazilské - 30 Reis, 60 Reis, 90 Reis byly cifry na bankovkách vydaných Císařskou bankou v Brazílii v roce 1842. Bankovky byly tištěny v Londýně u Perkins, Bacon, a tak se dlouho mělo zato, že i "Volské oči" jsou tamní provenience. Dr. José Kloke ve své knize "Bullseyes" (1938) však dokládá, že se známky tiskly ve státní mincovně v Rio de Janeiru na tiskařském a razícím stroji, jenž byl roku 1841 zabaven brazilskými celníky jistému Pedru Ludwigovi a který sloužil jak k výrobě rytých měděných tiskových desek, tak i k papírovému tisku.
Tisklo se z několika desek, dvě byly "základní" po 54 známkových polí (3-dílné TD, od každé hodnoty jedna část po 18ks) a protože bylo zapotřebí více 30R a 60R známek, tiskly se tyto z dalších desek již bez známek 90 Reis. Z prvních desek pocházejí spojené páry 30R+60R a 60R+90R, které se řadí mezi největší světové rarity. (Tzv. Pack Strip - 3-páska 30+30+60R byla prodána v roce 2008 za 2.185.000 USD!)
Vytištěno bylo 1.148.994 ks 30R, 1.502.142 ks 60R a 349.182 ks 90R známek s tím, že 30. 3. 1846 byl nepoužitý zbytek nákladu (466.711 ks) spálen na dvoře mincovny v Riu. Tato událost a také skutečnost, že se známky při použití často lepily na dopisy jako zálepky zadních chlopní a při otevření tedy došlo k jejich zničení, znamenají, že všechny dochované a kvalitní "Bullseyes" jsou vzácné. Vysoké nominály jako je 90 Reis byly při zakoupení v naprosté většině ihned upotřebeny. Ty nepoužité, když víme, že všechny na pošty nedodané byly spáleny, musí být logicky velmi vzácné a pocházejí pouze ze starých náhodných nálezů skromných "neodevzdaných" zásob na poštovních úřadech. Takto byl v roce 1943 nalezen fenomenální kompletní 18ks arch "devadesátek", prodán naposled v roce 2008 za 300.000 USD.

obr
 obr
 los 898
 

stará mincovna v Riu de Janeiru, kolem roku 1850

 

Brazilská první emise patří ke stěžejním známkám světové klasiky, speciálně zajímala i nejstarší obchodníky, publicisty a sběratele - Moens, Napier, Ferrary, nověji pak Charles Lathrop Pack, A. Lima, Everaldo Santos a Dr. Hugo Goeggel (Roll of Distinguished Philatelists a asi největší sbírka všech dob, prodáno 2013).

Další nepominutelnou položkou Aukce 47 je los 965, 2-páska Oranžského státu (nezávislá búrská republika 1854-1902) "Drie Pence" z roku 1900 s jednou vynechaným přetiskem "V.R.I. 3d".
Původní výplatní známky Oranje Vrij Staat vycházely od roku 1868 a byly pro tuto de facto holandskou kolonii tištěny firmou De La Rue v Londýně. Nejprve měly nominál 1P, 6P, 1Sh a později se emise rozšířila na 8 hodnot, vždy se symbolickým vyobrazením pomerančovníku s 3 vojenskými trubkami pod ním. Známky byly až do roku 1881 určeny jen pro lokální poštovní provoz, zásilky do ciziny se dofrankovávaly známkami tranzitních území a jsou tedy známy např. dopisy se smíšenými frankaturami Oranžsko + Mys Dobré Naděje. V 80. letech často docházelo k zpoždění dodávek nových známek, a tak se zbylé zejména vyšší nominály přetiskovaly podle potřeby lokálními přetisky (Bloemfontain) na nižší hodnoty. Vzniklo tak velké množství provizorií s různými specialitami a chybotisky přetisků, takřka od svého vydání patřících k nejoblíbenějšímu segmentu "jihoafrické" koloniální filatelie. Mnoho otázek kolem vzniku, nákladu a vzácnosti jednotlivých typů přetisků přetrvává dodnes a stále je tu prostor pro zajímavé objevy.
Búrská republika byla samozřejmě trnem v oku Britského impéria (stejně jako již předtím Transvaal) a neshody, jak známo, vedly k tzv. Druhé búrské válce, která navzdory počátečním úspěchům nedopadla pro Búry dobře. Oranžsko bylo od roku 1900 okupováno a 28.5. 1900 přejmenováno na Orange River Colony. (Válka pak pokračovala partyzánským bojem Búrů až do uzavření míru ve Vereeningenu 31.5.1902.) Oranžské známky byly na počátku roku 1900 opatřeny britským "okupačním" přetiskem V.R.I. - Victoria Regina Imperatrix, ve 4 typech a s novými nominály (vše tisk v Bloemfontain). Definitivní známky Orange River Colony vyšly 10.8. 1900 v podobě přetisků ORANGE RIVER COLONY na Oranje´s známkách, poté roku 1902 s přetiskem E.R.I. - Edward Rex Imperator a od roku 1903 s portrétem Edvarda VII. (De La Rue).
V.R.I. byla skutečná nouzová provizoria s mnoha vzácnými a dnes vysoko hodnocenými odchylkami, jež byly dány výrobními chybami. K nejvýznamnějším z nich patří vynechání jednoho celého přetiskového štočku V.R.I. 3d. v přetiskové desce pro přetisk na ultramarínové "Drie Pence". Vnikl výrazný chybotisk, který byl jistě záhy odhalen, opraven a náklad (počet archů z TD bez štočku) tak bude jen minimální. O další úroveň vzácnosti výše stojí jistě výskyt dochovaného spojeného páru 3P známky s přetiskem a bez přetisku. Význam chybotisku obecně a losu 965 konkrétně podtrhuje fakt, že kdysi náležel do legendární sbírky "Dale-Lichtenstein collection". 

obr
 los 965
Alfred F. Lichtenstein (1876-1947) a jeho dcera Louise Boyd Dale (1913-1967) vytvořili fenomenální sbírku, jednu z největších všech dob - na úrovni T. Taplinga, A. Rotschilda, Ferraryho, Hinda, Burruse, Casparyho aj. Tato sbírka byla prodána v aukci H.R. Harmer v letech 1968-1971, 1989-1992 a 1997. Oba dosáhli nejvyšších sběratelských a odborných ocenění. A. Lichtenstein v Roll of Distinguished Philatelists od 1927, je obecně uznán za nevýznamnějšího amerického sběratele 1. pol. 20. století, je po něm pojmenováno jedno z nejvyšších světových filatelistických ocenění - Lichtenstein Medal (Alfred F. Lichtenstein Memorial Award for Distinguished Service to Philately) apod.; Louise jako první žena vůbec v Roll of Distinguished Philatelists (1956), oba v Hall Of Fame APS atd.
Těžištěm sbírky A. Liechtensteina byly kolonie v Severní Americe, Mauricius, Mys Dobré Naděje, Ceylon, Švýcarsko, Argentina a Uruguay. Zřejmě přímo v kontextu s jeho Mysem Dobré Naděje získal i naši 2-pásku VRI. Jeho dcera sbírku obohatila zejména o USA a kolonie v Asii a Africe. Že byl chybotisk VRI v opravdu té nejlepší společnosti dokládá mj. fakt, že v "Dale-Lichtenstein collection" se nacházel i dopis s dvěma mauricii Post Office 1 Penny tzv. "Jerrom letter"a také, dnes ztracený, legendární "druhý" téte - béche pár Buenos Aires "Barquitos" ex. Ferrary!

 obr obr
Alfred F. Lichtenstein  Louise Boyd Dale 
Trvalým úsilím naší firmy je získávat pro aukce i superprestižní položky, původem z největších sbírek vše dob. Los č. 965 je jednou z nich.

Závěrem se ještě zastavme u vzácnosti východoafrických kolonií - u známky £100 z Britské Východní Afriky (Kenya and Uganda) s přetiskem SPECIMEN, los 925. Tato známka je zajímavá krom nejvyššího koloniálního nominálu vůbec i tím, že ze všech známek Britského impéria zaznamenává poslední dobou snad nejrychlejší katalogový a tržní růst (katalog je na 382% vůči roku 2006). Na stránkách Smithsonian National Postal Museum (viz odkaz níže) jsme si také povšimli, že v britské Royal Collection je obsažen celý 4-blok 100-librovek bez přetisku (katalog každé je 140.000 GBP !), ale jen jedna £100 specimen (katalog 3.250 GBP). Nabízí se otázka, kolik specimenů bylo vlastně vydáno a proč do královské sbírky v roce 1925 automaticky nešla třeba 2-páska, nebo také 4-blok specimenů, ale jen 1 kus.


obr
 los 925
Panuje obecný konsensus, že prvním specimenem byla známka Velké Británie 1Sh zelená 1847 SG.54 s červeným přetiskem, rozesílaná hlavním poštám v zemi jako vzorec nové ceniny. Přetisk pak znemožňoval její zneužití. Po založení UPU v roce 1874 (22 členů) následoval II. kongres UPU v Paříži roku 1878, kde se v zájmu přehledu o platných emisích užitých na frankování dopisů v mezinárodním provozu usneslo mj. to, že specimeny v počtu 70ks od každé hodnoty každého vydání (známky a celiny) všech členských zemí budou zasílány svými emitenty do International Bureau UPU v Bernu a odtud distribuovány poštovním administrativám (generálním poštovním ředitelstvím apod.) jednotlivých členů pro komparativní a informační účely a několik vždy ponecháno v Bernu. (UPU Congress Treaty, Paris 1878 - článek XXIX, odstavec 2). Svět byl tedy od roku 1878 o nových známkách informován přes UPU jejich fyzickým zasíláním. Z Bernu se každé členské zemi posílala minimálně jedna známka specimen od každé hodnoty (vždy v sestavách více známek došlých do Bernu za určité období i od dalších členů), někdy více týchž kusů pro větší počet důležitých administrací, podle požadavků cílových zemí. Do Bernu chodily celé bloky či archy známek a zde byly roztrhány na jednotlivé nebo na pásky. Výskyt třeba 4- a více bloků jakýchkoli specimenů je velmi vzácný! Bylo-li v roce 1878 potřeba 70 specimenů pro UPU, a asi některé navíc pro domácí autority, kolik jich bylo v roce 1925, kdy vyšla uvedená stolibrovka? V době psaní tohoto textu nemáme informaci o počtu členů UPU v roce 1925, ale i když vezmeme v úvahu navýšení z několika desítek členů v roce 1878 o další po I. sv. válce a předpokládáme jistý počet kusů této mimořádné známky navíc jak pro Bern, tak coby třeba ministerské dary významným členům britského establishmentu (zde ale šlo spíše o známky nepřetištěné se "skutečnou" ohromující hodnotou £100), tak se dostaneme plus mínus k 100-150 kusům £100 specimen opouštějících 1.10. 1925 londýnskou tiskárnu De La Rue! To není špatné, i když by náš odhad byl o něco nižší než skutečnost, zase odpadají kusy poškozené, bez lepu či různě ztracené a také dosud ležící v archivech poštovních správ. Z výše uvedeného jistě plyne, že známku Kenya and Uganda £100 specimen čeká světlá budoucnost a její současná tržní "kariéra" to jen potvrzuje.
V otázce počtu vydaných specimenů této známky a dalších vysokých librovek Kenya and Uganda uvítáme jakýkoli podnět či informaci. Považujeme za nutné ještě připojit, že někteří britští badatelé označují za první specimen nikoli zmíněnou 1Sh z roku 1847 s explicitním přetiskem, ale 2 Pence modrou bez písmen SG.Spec DP43, 1841, považovanou dosud za zkusmý tisk z "trial plate". Shodou okolností najdeme takto zajímavý exemplář, coby los 759, v právě nadcházející aukci!


obr
 los 759
Opět se ukazuje, kolik nových témat, filatelistických příběhů a záhad s sebou "lepší" známky vždy nesou. Budeme se snažit, jak jen to naše časové možnosti dovolí, i nadále vycházet vstříc poptávce po informacích a kontextech spjatých s význačnými známkami v našich aukcích.Použité prameny:
postalmuseum.si.edu/queen's/ a zde k nahlédnutí mj. Whitingovy návrhy a známka £100 Uganda SPECIMEN z Royal Philatelic Collection
Willimas, L.N.: Encyclopaedia of Rare and Famous Stamps (vydal D. Feldman, Geneve).
//www.philatelicfoundation.org atd.

pozn.: rozsáhlé pojednání o Whiting essays též v: Salmon, M.: The Life and Work of Charles Whiting and the Beaufort House Press, A Treasury Competition Winner, The London Philatelist, January/February 2007.

 

 

 

 Autor: Burda Auction s.r.o. a DK. (17.08.2015)