Archiv / Odborné články / Hodnocení Sálové aukce 47 Vladimírem Dražanem

01.09.2015   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 3509

V letošním roce třetí a v celkovém pořadí již 47. mezinárodní aukci připravil Richard Burda se svým týmem na sobotu 22. a neděli 23. srpna 2015.
Aukce opět proběhla v příjemném prostředí aukčního domu BURDA AUCTION, v Praze 6 - Dejvicích a zákazníci dražící osobně v sále měli, jako obvykle, po oba dny k dispozici občerstvení. 
 


Tentokrát bylo na aukci 47 nabídnuto 3.004 položek, v souhrnné vyvolávací ceně 9,2 mil. Kč. S nabídkou 2.567 losů za 8,5 milionu Kč opět suveréně převažoval filatelistický materiál. Celková prodejnost přesáhla 75 %, zákazníci během 2 aukčních dnů utratili takřka 10 mil. Kč. O většinu položek byl solidní zájem, přičemž téměř 70% prodaných položek bylo vydraženo za ceny vyšší, často s výrazným navýšením. Nárůst dosažených příklepových cen oproti cenám vyvolávacím činil 1,8 mil. Kč. Prakticky všechny drahé položky našly kupce, což svědčí o ochotě sběratelů i investorů v současné době, kdy úrokové sazby na spořících účtech jsou téměř na nule a české státní dluhopisy se na poslední jejich aukci prodaly dokonce se záporným výnosem, nakupovat.
Nejdražší prodanou položkou v celé aukci byl podle očekávání Heydrichův aršík (Pofis A111; Mi.Bl.I) s původní obálkou se shodným číslem "635" a s vylepenou smuteční známkou Heydrich 60h + 440h (Pof.111), s poštovním razítkem PRAHA 10/ 4.VI.43, nabídnutý za 250.000 Kč. Tento zcela jistě unikátní celek nakonec získal po dramatickém souboji 6 zájemců zákazník dražící po telefonu za 480.000 Kč + aukční provize, tj. za 537.000 Kč (!), což je absolutně rekordní částka, jaká kdy byla za Heydrichův aršík zaplacena. U celé řady dalších položek byly realizované ceny často překvapivě vysoké, např. 4-blok hradčanských známek 20 h karmínová (Pof.9N) se spojenými příčkovými typy se podařilo vydražit za 140.000 Kč (katalog Pofis 50.000 Kč).


obr
 obr
  obr obr
 1586 - 140.000 Kč
   2280 - 537.000 Kč  2396 - 152.000 Kč
  2485 - 170.000 Kč


Zkusmý tisk 4-bloku připouštěcích známek na balíky do ghetta Terezín za 93.000 Kč, ze Slovenska 2 spojená nezoubkovaná meziarší Tiso s dolním okrajem archu (kat. Album M125 ) za 152.000 Kč, celý tiskový list známek vydaných k Celostátní výstavě PRAHA 1950 (Pof. TL 558/561) za 170.000 Kč, atd. Mimořádný zájem o filatelistický materiál československé provenience, za který zákazníci utratili 4,5 mil. Kč, dokládají následující čísla o jeho prodejnosti. ČSR I.: 90 %; Čechy a Morava: 86 %; Slovensko 1939-45: 94 %; ČSR II. (308 položek!): 81 % a ČR: 75 %.
Prodejnost u filatelistického materiálu evropských zemí dosáhla solidních 65 %, ve finančním objemu 2,8 milionu Kč. Za zmínku by rozhodně stála celá řada klasických známek a tak alespoň některé z nich - viz obrazová část.
Pokud jde o zámoří, přetrvává zájem o hodnotný, většinou klasický materiál, s prodejem položek v cenovém rozpětí 10.000 - 30.000Kč nebyl problém, prodala se naprostá většina položek ze Severní i Střední Ameriky a Karibiku (prodejnost 83 - 92 %), u Severní, Východní i Západní Afriky byla minimálně 73 %. Celková tržba za filatelistický materiál činila 1,9 mil. Kč.
Příjemným překvapením i pro pořadatele byla prodejnost 80 % u fiskálních cenin, za dobré ceny se podařilo prodat všech 9 studijních sbírek z pozůstalosti po nestorovi české fiskální filatelie panu PhDr. Kořínkovi. Z dalších sběratelských oborů stojí za zmínku 65 % prodejnost u pohlednic, z nabídnutých 151 položek autografů se jich prodalo 55 % a sběratelé za ně zaplatili 135.000 Kč.
Na závěr už jen dodávám, že všechny uvedené ceny jsou ceny s provizí. Příští 2-denní aukce se uskuteční v polovině listopadu 2015, opět v sídle firmy BURDA AUCTION, Dejvická 9, Praha 6. Přesný termín bude včas oznámen.

 
obr
 obr
 obr
 obr
 obr
  
 751 - 42.000 Kč
  752 - 128.000 Kč  759 - 58.000 Kč 903 - 53.000 Kč
 925 - 128.000 Kč
  


Autor: Vladimír Dražan (01.09.2015)