Archiv / Odborné články / Listinné a tištěné kolky v Aukci 48 - sbírky Jiřího Kořínka

27.10.2015   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 5172

Následující vybrané položky pocházejí z mimořádné pozůstalosti doyena české fiskální filatelie PhDr. Jiřího Kořínka (1935-2014), které byly svěřeny našemu aukčnímu domu k rozprodeji a jejíž další část nabídneme nyní v listopadové Aukci 48 (losy 1146-1167). Specializované sbírky, rozčleněné dle jednotlivých emisí, zrcadlí celoživotní úsilí Jiřího Kořínka o systematizaci a katalogizaci listinných a tištěných kolků (signetů) používaných na území tehdejší podunajské monarchie s přesahem i do období existence samostatného československého státu. Jiří Kořínek se fiskální filatelii věnoval již od mládí, kdy mu jeho otec, pracující tehdy jako soudní úředník, zpřístupnil k likvidaci určené přílohy soudních spisů. Na nich poznal svět fiskální filatelie, který v něm vzbudil touhu dozvědět se více o kolcích a signetech. Protože tehdy tento obor stál zcela mimo zájem našich sběratelů, opatřil si vlastním úsilím literaturu a kontakty na sběratele v zahraniční a katalogy, které byly více než stručné, si začal sám doplňovat. Stejně tak se plně věnoval historii vzniku fiskálních cenin a velmi usilovně organizoval první sběratele, pro které začal vydávat specializovanou odbornou literaturu. Během své sběratelské činnosti se Jiřímu Kořínkovi podařilo získat do své sbírky řadu vzácných exponátů, se kterými byl oceňován i na prestižních filatelistických výstavách.  POLOŽKA 1153 - 1748-1762 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ - SIGNETY rozsáhlá studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje listiny s tištěnými kolky tereziánského období, emise 1748 - mj. hodnota 2Kr, z toho 2x III. typ; hodnota 15Kr včetně III. typu; 2x listina s kolkem 45Kr !, dále emise 1750, hodnota 3Kr všech typů, dále rovněž 60Kr I. a II. typ vícekrát; rovněž např. listina se smíšeným kolkováním 3Kr emise 1750 a 3Kr emise 1762; listina se smíšeným kolkování 60Kr emise 1750 a 1Fl emise 1762 atd.; celkově výborná kvalita, zcela výjimečná nabídka vzácných tištěných kolků z období vlády Marie Terezie, vše doplněno popisy a komentáři, rozhodně stojí za prohlídku!
  obr
    
POLOŽKA 1154 - 1818-1836 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY mimořádná studijní sbírka tištěných kolků emise František II. 1818 ex. Kořínek, ve 2 velkých zásobnících A3, množství listin, kvitancí, účtů i cirkulářů, jednotné kolky včetně vysokých guldenových hodnot 80G (P) a 100G PRAG, rovněž i listiny s kontrolními kolky, několik blanketů s předtištěnými kolky apod.; vše doplněno popisy a komentáři, velmi zajímavá nabídka!
  obr
    
POLOŽKA 1155 - 1836-1840 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY / ZÁSOBNÍ KOLKY rozsáhlá studijní sbírka ex. Kořínek ve 3 velkých zásobnících A3, obsahuje listiny, kvitance, smlouvy, osvědčení apod. se zásobními kolky emise Ferdinand I. (V.) 1836-1840; mj. vyšší guldenové hodnoty jako 20G a 40G + sestava listin s dodatečnými hodnotami 10Kr - 16G (Sechzehn Gulden), dále blankety s tištěnými kolky, cirkuláře, vzorníky apod.; v tomto rozsahu výjimečné, velmi zajímavé, stojí za prohlídku!
  obr
    
POLOŽKA 1156 - 1836-50 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY / JEDNOTNÉ KOLKY rozsáhlá studijní sbírka ex. Kořínek ve 2 velkých zásobnících A3, obsahuje listiny, kvitance, smlouvy, osvědčení apod. s jednotnými kolky emise Ferdinand I. (V.) 1836-1840; mj. vyšší guldenové hodnoty jako 40G + dodatečné hodnoty 8G a 12G apod. + sestava listin s tištěnými kolky emise František Josef I., zásobní i jednotné kolky včetně vysokých hodnot 14G a 18G; rovněž několik blanketů s tištěnými kolky; vše určeno s popisy, v tomto rozsahu výjimečné, velmi zajímavé, stojí za prohlídku!
  obr
    
POLOŽKA 1157 - 1854 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1854 C.M. zcela mimořádná a unikátní studijní sbírka první emise listinných kolků C.M., ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků včetně vzácných hodnot 1kr, 2kr, 8Fl-20Fl + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 14Fl+1Fl+30kr+15kr+6kr; 20Fl+2x 16Fl + 30kr+10kr; jednonásobná 8Fl a 14Fl; 20Fl+10Fl+6Fl+3x 15kr; 4x 20Fl+10Fl apod.; kat. cca 100.000Kč, vybraná kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve 2 velkých složkách A3 s popisy a komentáři; výjimečná nabídka!
  obr
    
POLOŽKA 1158 - 1860-70 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY sbírka listinných kolků 2. a převážně 3. emise 1866-70 ex. Kořínek, obsahuje množství listin, kvitancí a dluhopisů s různými zajímavými frankaturami, dotisková vydání, typy, tiskové vady apod.; uloženo ve 2 velkých kroužkových složkách A3 + 1x kroužkový zásobník A4; ojedinělá nabídka!  obr
    
POLOŽKA 1159 - 1870-1877 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1870-1877 mimořádná sbírka listinných kolků, obsahuje kompletní řady kolků emisí 1870, 1875 1877, některé hodnoty včetně lepších 7Fl, 12Fl a 15Fl vícekrát, zaměřeno na typy, odstíny, průsvitky apod., doplněno o výstřižky, listiny, účty a kvitance atd.; katalog min. 20.000Kč, vše uloženo v pořadači A4 s texty a komentáři, zcela ojedinělá nabídka!
  obr
    
POLOŽKA 1160 - 1879 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1879 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 7. emise 1879 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 7Fl, 12Fl, 15Fl apod., různé násobné frankatury, kombinace, smíšené frankatury s kolky 1877 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; mimořádná nabídka!
  obr
    
POLOŽKA 1161 - 1879-1893 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY velmi zajímavá sbírka listinných kolků 7-12. emise 1879-1893 ex. Kořínek, obsahuje kompletní 28ks série emisí 1879, 1881,1883, 1885 (bez hodnoty 7Fl), 1888 a 1893, k tomu specializace na typy, barvy, druhy použití, průsvitky apod., množství ústřižků, včetně hodnot 7Fl, 12Fl a 15Fl + několik dokumentů a kvitancí; vše v kroužkovém zásobníku A4, kat. min. 25.000Kč, ojedinělá nabídka!
  obr


Autor: Burda Auction s.r.o. (27.10.2015)