Archiv / Odborné články / Mauritius v Aukci 49

23.02.2016   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 4444

První aukční den nabídne hned několik koloniálních a zámořských rarit, které rozhodně stojí za malou poznámku.


Po delší době se na náš trh dostává významná položka Mauritia, a to 2-páska One Penny POST PAID "intermediate impressions" - los č. 1112. Nutno říci, že je dnes i v mezinárodním měřítku malým svátkem, když se cokoli lepšího z Mauritia někde vůbec objeví. Mauritius se svým skvělým historickým "pí ár" z trhu mizí a zůstává takzvaně v "pevných rukou", coby nezbytná součást významných a konzervativně budovaných sbírek. 

obr
 Los 1122

2-pásky jednopencovek se tu a tam vyskytují, jde ale zejména o pozdní tisky "worn" a "latest", z větších nákladů po roce 1857, kdy byly Barnardovy měděné tiskové desky již značně opotřebené. Všechny 2-pásky ze starších tisků tedy i "intermediate" (1854) jsou vzácné. Porto dvě pence bylo sice běžné - určeno pro zásilky v rámci ostrova mimo místní doručovací obvod - ale s dostatkem modrých Two Pence nebylo mnoho důvodů k použití 2-pásek One Penny. Dvoupencové byly tištěny již od května roku 1848, zatímco jednopencové až od června 1853! Náš exemplář vyniká i na "intermediate" poměrně jasným a plným tiskem, který zřejmě zmátl nějakého dřívějšího majitele, jenž jej vzadu označil jako ještě vzácnější "early imp." Vzácnost podtrhuje razítko č. 14 z malého poštovního úřadu v Riviére du Rempart (otevřen 22.9.1848) na severu ostrova. 

V letech 1848-1860 bylo na Mauritiu otevřeno 17 poštovních úřadů používající tato dvoukruhová číslicová razítka:
  1 Mahébourg (Grand Port)
  2 Centre de Flacq (Flacq)
  3 Pamplemousses (Pamplemous)
  4 Souillac (Savanna)
  5 Plaines Wilhelms (Plaines Wilhelm)
  6 Curepipe (Plaines Wilhelm)
  7 Petite Riviére (Black River)[1851]
  8 Ville Bague (Flacq)
  9 Poudre d'Or (Riviere du Remp)
10 Grand Bay (Pamplemous)
11 Moka (Moka)
12 Black River (Black River)
13 Grand River S.E. (Grand Port)
14 Riviére du Rempart (Riviére du Remp)
15 Plaine Magnien (Grand Port)
16 Riviére Seche (Grand Port)
17 Mare d'Albert (Grand Port)

Razítka 7, 9, 10, 13, 15, 17 jsou považována za "velmi vzácná", na emisi Post Paid se takřka nevyskytují, č. 14 je " vzácné" (popis v D. Feldman, Kanai 1993, los 41) a raz. 1, 2, 3, nebo 8 jsou poměrně běžná.
Z dochovaných pramenů víme, že razítka 1-14 vyrobil J. O. Barnard (autor známek Post Office i Post Paid), stejně jako datová místní razítka, jež nalézáme jako "vedlejší" na dopisech, dále také rámečková PAID, němá kruhová a oválná bez čísel a také mřížová, která převládají na starších vydáních a používaly se na hlavní poště v Port Louis. Pro srovnání uveďme, že kolem roku 1840 žilo v celém okresu Rempart kolem 2500 bílých osadníků, tedy potenciálních klientů pošty, zatímco v okresu Port Louis cca 25000. Můžeme předpokládat, že stejný poměr byl zachován i o 10 let později a při jistě intenzivnějším poštovním provozu z přístavu a hlavního města oproti venkovskému okresu je jasné, že razítko 14 je řádově, odhaduji až 20-krát vzácnější, než němá kruhová, oválná a mřížová razítka.
Ve fenomenální sbírce Hiroyuki Kanaie (s oběma čistými Post Office a Bordeaux Cover, prodána u D. Feldmana v roce 1993) se nacházely pouze dvě 2-pásky jednopencovek s raz. 14, a to "early" (za 12.000 SFr) a "worn", tedy žádná "intermediate". Zastoupeny byly i 4 jednotlivé, z nichž "early" (za 5000 SFr) stojí za zmínku, neboť ji do své sbírky zakoupil miliardář W. Gross; další 3 byly již tisky "worn", tj. opět ani jedna "intermediate"! 
obr
       
obr
 ex. Kanai , "early impression", DF 1993 Los 37       ex. Kanai , "early impression", DF 1993 Los 41
 

Emise Post Paid se svými 5 fázemi tisku, s bohatostí papírů, barev a razítek, s možností rekonstrukcí tiskových desek díky jasným markantám 12 známkových polí, je odjakživa sběratelsky velmi oblíbená. Dle L. N. Williamse - ​​Encyclopeadia of Rare and Famous Stamps, se rekonstrukce TD Post Paid stala prvním filatelistickým bádáním a specializací tohoto typu v dějinách filatelie! Vzhledem k takové tradici je jistě významný i los č. 1113, vůbec první u nás nabízená rekonstrukce TD Post Paid.

obr
 Identifikace polí byla popsána již roku 1865. G. Herpin - Le Collectionneur de Timbres- Poste 2. díl, určil znaky 12 typů. Tím se prokázalo, že J. O. Barnard vyrobil desku pouze o 12 polích, a tak byla vyvrácena dobová hypotéza, že proslulé Post Office (objeveny až roku 1864) jsou chybotisky z nějakého pole desky pro Post Paid. Bylo jasné, že Post Office měly vlastní TD. Malá měděná deska pro Post Office s 2 známkovými poli byla tehdy neznámá, nalezena až v roce 1912 ve starých papírech rodiny guvernéra Gomma. K Barnardovým TD pro Post Paid poznamenejme, že byly ryty vcelku, na zadních stranách 2 měděných destiček pro tisk inzerátu Grand Hotelu d´Europe v Port Louis. Prakticky neznámým detailem jest, že deska s textem inzerátu ve francouzštině byla užita pro One Penny a deska s textem inzerátu v angličtině pro Two Pence. 
Los 1113
 

 

 

obr
  Joseph Osmond Barnard (1816-1865), rytec, šperkař, miniaturista a tiskař, autor nejslavnějších známek světa, z jehož rukou vzešly i naše položky č. 1112 a 1113. 
Závěrem dodejme, že přes dostatek známek Post Paid , zejména pozdních tisků, jsou rekonstrukce TD náročnou zábavou a nacházejí se jen v opravdu významných sbírkách.

 

Použitá literatura:
Mauritius, H. Kanai Collection, D. Feldman 1993
L.N. Williams - Encyclopeadia of Rare and Famous Stamps, D. Feldman, Geneva, 1993
Rev. H. H. Heins, The Numerical Cancellations of the British Empire, 2nd ed. (London: Robson Lowe Ltd., 1960)
R.M. Martin, History of the Colonies of the British Empire, 1840
William H. Gross Collection of Important Postage Stamps and Postal History of the British Empire, 2008
mauritiusencyclopedia.com, vintagemauritius.org aj.

 

 Autor: D.K. (23.02.2016)