Archiv / Odborné články / Devítiblok Magyar Posta po 100 letech poprvé v aukci

27.02.2017   Autor: Ing. Josef Chudoba, Ph.D.; Počet zobrazení: 6624

Jestliže nejvzácnější československá známka je žilkovaná čtyřkoruna s převráceným přetiskem, tak nejvzácnějším blokem je zcela určitě devítiblok 20 filérovky Magyar Posta. Tato původně maďarská známka s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 se mezi sběrateli těší značné oblibě. Ta je dána zejména velmi nízkým nákladem 100ks a s tím spojenou vysokou katalogovou i tržní cenou, a také skutečností, že jako jediná rarita byla prodávána na filatelistické přepážce poštovního úřadu Praha 1 a nebyla dodávána do tzv. ministerských sérií.

 Stokusový arch známek 20 filérů Magyar Posta byl přetisknut společně s ostatními archy uherských známek s odlišným nápisem Magyar Kir. Posta. Způsob, jakým se tento arch dostal mezi ostatní archovinu, nebyl prozatím vysvětlen. Některé úvahy předpokládají, že se tak stalo při převzetí známek z poštovních úřadů při změnách hranic na jižním Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Každopádně nebyl mezi ostatními archy rozpoznán a ušel kontrole nejen zaměstnanců pošt, ale i filatelistů.
První zmínka o této známce pochází až z 15. listopadu 1920, kdy v časopise Český filatelista je na straně 165 uvedeno, že známky „koupil v poslední době u filatelistické přepážky člen našeho klubu (40 kusů) a o jejichž existenci se vůbec nevědělo". Objevem známky se také zabývá i vzpomínkový článek J. Krause Reportáže z počátků naší filatelie, kde se autor snaží vyzpovídat majitele několika jejich exemplářů Z. Kratinu. Kratina říká, že horní část archu (uvádí 50 ks) zakoupil obchodník Ing. C. F. Stoupa, který měl zajít za přednostou filatelistické přepážky Tomanem s žádostí o další exempláře. Toman po zjištění existence známky prohlédl skladové zásoby a našel zbývající část archu. Ověřit tuto teorii již dnes není možné, protože v dobových inzerátech známku nikdo nenabízel.
V roce 1936 se objevil ve zkušebně Tribuny filatelistů nyní nabízený unikátní devítiblok, na jehož základě bylo zjištěno, že arch byl při přetiskování posunut. Sklon přetisku není standardních 55°, ale pouze 53,5°. V důsledku toho má převážná většina známek decentrovaný přetisk. Díky tomu lze podle decentrace přetisku a jeho typu určit původní známková pole. Vlivem decentrace přetisku lze také popsat všechny existující exempláře (obdobně jako u známky „50 na 50" pomocí polohy razítka).

Do dnešního dne se dochoval pouze tento jediný, krajový devítiblok, (ZP 51-53, 61-63, 71-73), který je zároveň nejvzácnějším blokem československých známek vůbec. Z dalších větších celků jsou známy již pouze jen dva čtyřbloky - pravý horní rohový (ZP 9-10, 19-20) a druhý čtyřblok ze ZP 48-49 58-59.

První zmínka o devítibloku proběhla tiskem v Tribuně filatelistů v roce 1936. Následně blok zmizel z veřejného povědomí a nevlastnili jej ani největší sběratelé své doby, například ředitel Berka - vystavující na Bratislavě 1937, M. Mahr prezentující nejvzácnější bloky z emise Pošta Československá 1919 v Monografii (2. díl, 1972) a nebyl ani vystavován na výstavách PRAGA 1955, 1968 a 1978. Znovu byl vyobrazen až v časopise Filatelie v roce 1974. Lze tedy říci, že ačkoliv exemplář je doložen již z doby I. republiky, prvním veřejně známým majitelem byl až Ludvík Pytlíček, který devítiblok získal jako mimořádnou akvizici pro svou fenomenální sbírku od významného pražského obchodníka.
  obr
Takřka po sto letech od svého vydání je nejvzácnější blok československých známek poprvé ve své historii nabízen v aukčním prodeji a nepochybně bude ozdobou nejvýznamnější sbírky či investičního portfólia.  
obr
 obr
 obr
Los 1772: Pof.107a, Ženci - MAGYAR POSTA 20f hnědá, UNIKÁTNÍ KRAJOVÝ 9-BLOK (!), obsahuje všechny 4 typy přetisků ve spojených typech; katalog Pofis 1.800.000Kč, katalog Merkur 2.550.000Kč, v zásadě se jedná o chybotisk s nezpochybnitelným nákladem 100ks - pouze 1 arch!; tento blok vyobrazen např. v publikaci "J. Karásek: Vzácnosti čsl. známek" na str. 63, z dalších celků známy pouze dva kusy 4-bloků a jedna krajová 2-páska, vystaveno a oceněno na "MonacoPhil 2004" a "Washington 2006", nejvzácnější blok emise PČ 1919, jeden ze stěžejních eluzivních kusů sbírky Ludvíka Pytlíčka i celé československé meziválečné filatelie. Vedeno rovněž v zahraničních katalozích: Stanley Gibbons Stamp Catalogue 5/2012 - £126.000++; Scott Standard Catalogue 2017/2 - $90.000++; Michel Mitteleuropa 2016 - 58.500€++.

VYVOLÁVACÍ CENA: 1.500.000Kč / ODHADNÍ CENA: 2.000.000Kč - 3.000.000Kč. Použitá literatura:
1. Lešetický, J. Pošta Československá 1919 - Monografie starorakouských a uherských známek s tímto přetiskem, s katalogem všech vydaných přetisků i odrůd a s autentickými čísly nákladů. Královské Vinohrady : B. Šubrt, 1920.
2. Šula J. A ještě přetisky československé pošty 1919. Český filatelista. 1920, str. 165.
3. Kraus J., Reportáže z počátků naší filatelie. Filatelie. 1974, str. 562-563.
4. Vzácná návštěva ve zkušebně. Tribuna filatelistů. 1936, str. 21-22.
5. Beneš F. Určení TD u některých ojediněle se vyskytujících známek s přetisky PČ 1919. Filatelie. 2005/4, str. 12-15.
6. Karásek J., Michele A., Svoboda B. Monografie československých známek, díl II, Poštovní filatelistická služba, Praha, 1971
7. Karásek J. Vzácnosti a zajímavosti československých poštovních známek, Nakladatelství Merkur-Revue spol. s r.o., Brno 2000.
8. Karásek J., Mareš J. Pošta československá 1919; použití přetiskové desky známky 20 f Magyar Posta. Filatelie 1983, str. 458.
9. www.burda-auction.com
10. www.filaso.cz


Autor: Ing. Josef Chudoba, Ph.D. (27.02.2017)