Archiv / Odborné články / Odhalené padělky ve sbírce československých známek Ludvíka Pytlíčka

02.03.2017   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 6728

Prakticky ve všech sběratelských oborech se tu ve větší či v menší míře vyskytují padělky a platí to pochopitelně i pro filatelii. Ve velkých sbírkách budovaných desítky let, či dokonce po několik generací, je výskyt padělků přirozený. Při následném rozprodeji takovýchto sbírek je proto vždy nutné spolupracovat s odborníky a znalci na dané obory, kteří disponují novými poznatky a využívají nejnovější metody při odhalování případných falz.Aukční dům Burda Auction dlouhodobě spolupracuje se členy Komise znalců SČF, zejména pak se znalcem pro obor Československo 1918-1939 Markem Vrbou. V případech, že je aukční firmě Richarda Burdy nabídnuta k rozprodeji významná sbírka nebo větší pozůstalost, je s jejím majitelem uzavírána dohoda, že při zjištění padělků budou takovéto známky či celistvosti označeny jako „falza", aby se tak v budoucnu zabránilo jejich dalšímu šíření mezi sběrateli. Stejné podmínky byly nastaveny i v případě rozprodeje sbírky československých známek Ludvíka Pytlíčka. Jelikož jsem se spolupodílel na zpracování a popisech některých losů z této významné sbírky pro aukční katalogy, hodlám uveřejnit získané poznatky k odhaleným padělkům.
 

Z doposud předložených a zpracovaných položek pana Ludvíka Pytlíčka se jedná o známku Znak 2K tmavě modrou v úzkém formátu s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919, katalog Pofis č. 48aI. Tato známka má padělaný přetisk a jedná se tak o padělek ke škodě sběratelů. Zajímavostí je vyhotovený atest Karásek 1991 či značka Mahr na zadní straně této známky. Znalec SČF Marek Vrba vyhotovil k této známce znalecký posudek a na zadní stranu známky otisk značku "Padělek".

 

obr
 obr
 obr
 obr

Z dalších položek se jedná o 4-blok neupotřebených známek I. letecké emise z roku 1920, hodnota 28Kč/1000h fialová, s řádkovým zoubkováním 13 ¾, katalog Pofis L3A. V tomto případě se jedná o „celkový" padělek! Padělané jsou jak hradčanské známky 1000h a jejich řádkové zoubkování, tak i knihtiskový přetisk 28 Kč v zelené barvě! Čtyřblok je mimo jiné vyobrazen v publikaci „Nejvzácnější československé poštovní známky ve sbírce Ludvíka Pytlíčka" na straně 146. Znalec Marek Vrba otiskl na zadní stranu všech 4 kusů těchto známek značku „Padělek".
 
obr
 obr
 obr

Mezi dalšími firmě Burda Auction předloženými položkami byl jako padělek identifikován dopis adresovaný do Louňovic, vyplacený nezoubkovanou známkou Hradčany 30h světle fialová, katalog Pofis 13N, s otiskem razítka JANSKÉ LÁZNĚ / JOHANNISBAD s neúplným datem „23 --- 20.", Dopis je padělek ke škodě filatelistů! Na obálce jsou pod UV-lampou viditelné stopy po odstraněném původním razítku, přes které byla nalepena pravá 30h známka Hradčany. Při prosvícení je na zadní straně této známky dobře viditelná majetnická značka (!) a razítko JANSKÉ LÁZNĚ je padělané. Dopis s touto zcela ojediněle se vyskytující frankaturou je ve výše uvedené publikaci L. Pytlíčka vyobrazen na straně 18 a Marek Vrba jej označil značkami „Padělek".
 
 obr 
   obr
      
Výše popsaný padělaný dopis byl zhotoven stejným postupem, který už popsal František Beneš v článku „Další padělek ústřižku poukázky z Janských Lázní" ve Filatelii č. 3 / 2008 a má shodné i vedlejší znaky: téměř luxusní střih 30 h známky Hradčany a slabý, rovnoměrný otisk razítka! Tyto padělky pocházejí ze stejné dílny, jediný rozdíl je pouze v tom, že na padělaném ústřižku poštovní poukázky s odstraněnou původní fankaturou a vylepenou nezoubkovanou známkou 30 h Hradčany je v razítku Janské Lázně dobře čitelné celé datum 21.VI.20. (Pozn.: Na dalším, téměř identickém padělku dalšího ústřižku poštovní poukázky se stejnou známkou i razítkem, který popsal A. Tekel´ ve Filatelii č. 4 / 2007, je na otisku padělaného razítka Janské Lázně datum 28.VI.20.)  obr
 obr

Na obě uvedené položky ze sbírky Ludvíka Pytlíčka vypracoval Marek Vrba také písemné znalecké posudky.
V příštím pokračování na toto téma ukážeme a popíšeme několik odhalených falz ze sbírky Ing. Břetislava Poura, kterou aukční dům Burda Auction úspěšně rozprodával ve dvou aukcích v uplynulém roce 2016. 


Autor: Vladimír Dražan (02.03.2017)