Archiv / Odborné články / Hradčanský kříž 5h + 10h. Nejvzácnější unikát celé emise.

05.05.2017   Autor: Ing. Josef Chudoba, Ph.D.; Počet zobrazení: 4349

V nadcházející květnové Aukci 54 uvedeme na trh II. část Zlaté sbírky československých známek Ludvíka Pytlíčka. Z celé řady nabízených raritních položek vyniká svým významem a vzácností hradčanský kříž z meziarší 5h + 10h.Krátce po ustanovení samostatného Československa, přesněji v půlce prosince roku 1918, se začalo s tiskem známek z emise Hradčany dle původního návrhu Alfonse Muchy a 18. prosince byly vydány vůbec první československé známky - Hradčany 5h a 10h a také novinové Sokol v letu 2h a 10h. Do konce roku následovaly ještě známky v hodnotách 3h, 20h a 25h.
Zásoby starých rakouských a uherských známek se tenčily a zároveň byl ve společnosti „hlad" po čemkoliv českém, proto byla zřetelná snaha o co nejrychlejší rozšíření nových poštovních známek na poštovní úřady a následně mezi lid. Rychlost tisku však omezoval nedostatek základních surovin a také chyběly zkušenosti s tiskem cenin.
Tisková forma, kterou se tyto známky vyráběly, mohla pojmout až 4 tiskové desky. Jedním příklepem formy na papír se vyrobily 4 archy po 100 známkách, ty byly následně rozřezány na jednotlivé archy. Stroj umožňoval tisk dvěma barvami najednou.

Snaha distribuovat známky co nejrychleji po vydání vedla poštu k tomu, že mezi 21. a 25. prosincem byly na poštovní úřady dodávány dvojarchy, které vznikly pouze svislým rozříznutím čtyřarchu. Tím vznikla svislá protisměrná meziarší u známek 3h, 5h, 10h, 20h a 25h, od pozdějších nákladů i u hodnoty 30h. Tato meziarší se stala sběratelsky velmi oblíbenými záhy po jejich vzniku.
 obr
 obr
  obr  
Mezi 21. a 25. prosincem byly používány následující tiskové formy:
1) 5h + 5h + 10h + 10h Hradčany; vodorovná meziarší mohou existovat pouze stejnosměrná
2) 3h + 3h Hradčany + 2h + 2h Novinové; svislá meziarší emise Hradčany jsou protisměrná a novinová stejnosměrná. Z tohoto důvodu mohou existovat vodorovná meziarší jak stejnosměrná, tak protisměrná.
3) 2h + 2h + 10h + 10h Novinové, vodorovná meziarší mohou existovat pouze stejnosměrná.
Od každé tiskové formy se dodnes dochovalo několik vzácných vodorovných meziarší, přičemž autor se dosud setkal pouze s jedním exemplářem od každé tiskové formy, které obsahují jak vodorovné, tak svislé meziarší - tzv. kříže, které se řadí mezi vůbec nejvzácnější československé známky vůbec.
V roce 1933 byla poprvé popsána v časopise Filatelistická Revue existence vodorovného meziarší. To však nebylo vyobrazeno. Protože Filatelistickou Revue vydával J. Lešetický, a zároveň víme o jeho působení na Ministerstvu pošt na rozhraní let 1918 a 1919, lze předpokládat, že majitelem tohoto meziarší byl výše uvedený. V článku byl uveden také postup, jak k jejich vzniku mohlo dojít. První vyobrazení všech tří křížů pochází z Filatelistické Revue 1937/107 a následně byly v prodeji v aukci Ekstein.

obr
obr

Všechny 3 kříže zakoupil O. Pyritz z Loun, což naznačuje text uvedeného článku a tuto skutečnost potvrzuje výstavní katalog Bratislava 1937, kde u popisu exponátu O. Pyritze je uvedeno upozornění: „3 unikáty - středy původních velkých archů s rohovými známkami všech čtyř desek".
O dalších majitelích není nic známo, je však zřejmé, že tyto kříže byly součástí špičkových sbírek československých známek, které vznikaly jak u nás, tak i v zahraničí.
V roce 2008 získal Ludvík Pytlíček nyní nabízený kříž z meziarší do své sbírky jako významnou akvizici v rámci aukčního rozprodeje sbírky J. L. Kleina z Nizozemí.

Hradčanský kříž z meziarší patří mezi nejvzácnější položky celé emise a nepochybně bude ozdobou i těch nejvýznamnějších sbírek.


             obr   obr
Los 445: Pof.3Mp + 5Mp, Kříž z meziarší - soutisk dvou protisměrných a zároveň vodorovných meziarší známek Hradčany 5h světle zelená a 10h červená ze středu tiskového listu (tisková forma 4x 100 známek), bez perforace, na známkovém papíru s lepem; svěží lep s drobnou vrásou v papíru, vyobrazeno mj. v katalogu Pofis 2015, s. 16; atesty Vrba a Kar + zk. Gi, Vrba a značka Ekstein, velmi vzácný výskyt, eluzivní kus Zlaté sbírky Ludvíka Pytlíčka, ozdoba každé špičkové sbírky Hradčan, ex. Klein!

Vyvolávací cena: 500.000Kč / Odhadní cena: 600.000Kč - 800.000Kč

Použité zdroje:

Filatelistická Revue 1937/107
Tribuna filatelistů 1938/442
Československá filatelie 1947/245
Filatelie 1995/11/17
Filatelistická Revue 1933/59, 77.

 

obr
 Ing. Josef Chudoba, Ph.D.
akademický pracovník, matematik, předseda KF 04-01 Liberec, redaktor Zpravodaje Společnosti sběratelů knihtiskových vydání čs. známek.

 Autor: Ing. Josef Chudoba, Ph.D. (05.05.2017)