Archiv / Odborné články / Nenápadné rarity v podzimní Aukci 55.

22.09.2017   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 4271

Vedle Mauritiů, Penny Black v páskách, nevydaných Viktorií z Indie či Straits Settlements, nemluvě o impozantních arších ZT Bosny a jiných raritách, se v naší aukci nachází mnoho skvělých známek, které jsou na první pohled jakoby „jasné" co do významu, vzácnosti a tedy i ceny. Na několika příkladech bych rád ukázal, že je vždy „co dodat" a již při malém úsilí o získání dalších informací se dané známky ukazují ještě o mnoho zajímavějšími a tedy i hodnotnějšími.

 Z nabídky Evropy jistě nelze neupozornit namátkou na sekvenci rakouských výstřižků a dopisů „ex. Capellaro". Jde o 19 losů se vzácnými razítky z druhé největší sbírky starého Rakouska všech dob (po Dr. A. Jergerovi), kterou vytvořil fenonemální sběratel Dipl. Ing. Emil Capellaro (1915-2007). Měl jsem tu čest jej osobně poznat, na počátku 90. let, kdy nejen na německých aukcích stále nekompromisně nakupoval rakouské rarity. S respektem byl nazýván „Baumeister" nejen proto, že vlastnil velkou stavební firmu, ale i proto, jakým skvělým způsobem „vystavěl" a strukturoval svou sbírku. Vášnivým sběratelem byl od dětství. Jeho akcent na rakouská razítka, tarify a poštovní historii byl příkladný a ovlivnil několik generací sběratelů. Capellarovy exponáty, ověnčené mnoha Grand Prix z mezinárodních výstav, vždy vystihovaly jen to podstatné, bez balastu. Jeho frankatury 1. emise byly takřka vždy unikátní (co do velikosti a barevnosti), razítka měl zcela kompletní, když se zaměřil na poštovní historii, tak vybudoval rovnou exponát tématicky nejtěžší - DDSG - Dunajská paroplavba, vlastnil největší sbírku Lombardska - Benátska na světě atd. atd. Jeho nejlepší kusy v oboru razítek jsou navždy dokumentovány v krásné knize „Die Sammlung Capellaro" vydané S. Deiderem v Mnichově. V našem výběru losů ex. Capellaro jsou pak hned 4 uvedené právě v této prestižní monografii - losy č. 244, 252, 253 a 271.

obr
 obr
 obr
 obr
Los 244
 Los 252
 Los 253
  Los 271

       
obr

 
obr

 obr
  obr

O pár stránek dále za „Capellarem" narazíme v aukčním katalogu mj. na britské zkusmé tisky „Rainbow Trials", losy 499-501. Tyto podivuhodné známky byly tištěné ze 2 desek vyrobených z tiskových forem pro Penny Black v březnu, resp. květnu 1840. První měla 3 známková pole a její tisky jsou světovými raritami, druhá měla polí 12 a na různých papírech s různou strukturou a gramáží z ní byly tištěny zkusmé tisky ve 4 fázích, nejpozději do srpna 1840. Byl určeny pro experimenty s barvami tisku, s barvami razítek a jejich chemického složení a pro nalezení nové definitivní tiskové barvy namísto dosavadní černé a modré pro emisi 1841. Jest dochována korespondence již z května 1840 mezi Rowlandem Hillem a tiskárnou Perkins, Bacon & Co směřující k výběru barvy, kdy se 31.8. 1840 rozhodlo právě na základě těchto „Rainbow´s" o červenohnědé barvě pro One Penny vydávané od února 1841. U „Rainbow Trials" samozřejmě odlišujeme barvy přijaté - modrá a červenohnědá (v Hillových poznámkách vedená jako „Trial 16G" a nepřijaté, jako je příklad losu č. 499 - olivová. Zdá se, že na trhu jsou nepřijaté barvy velmi hledané, rozhodně dosahují vyšších cen! Zajímavé je, že se tyto ZT dostaly na trh již kolem r. 1860 a termín „The Rainbow Trials" byl rozšířen mezi sběrateli již před rokem 1863. Patří tedy do samých počátků filatelie a každá taková známka má nutně zajímavý životopis a přední místo ve specializovaných sbírkách.

 obr
 obr
 Los 499
 Ukázka tiskové desky z National Postal Museum, Londýn

A zůstaňme ještě u Anglie, resp. u superzajímavého provizorního vydání britské armády na obsazeném tureckém ostrově Chustan (dnes Uzun-Ada v Izmirském zálivu), Brity zvaném Long Island - losy č. 523-524.
 

 obr
  obr
 Los 523
  Los 524

Existují doklady, že během první světové války se král Jiří V. jako vášnivý sběratel intenzivně zajímal o různá válečná provizoria, mj. o přetisky LEVANT na britských známkách s jeho portrétem určené pro oblast Athos v severním Řecku. Tuto emisi inicioval a designoval Henry Pirie-Gordon, nadporučík Royal Navy nasazený v Soluni. (Oproti původním plánům bylo zakázáno používání těchto známek tamní civilní poštou a ojediněle se jimi mohlo frankovat jen na britské polní poště Soluň). Jiří V. dostal darem od královny Marie dopis s celou serií LEVANT a zprávy o jeho nadšení z této nové emise se dostaly i k nadporučíku Gordonovi. Velmi jej těšilo, že jeho práce zaujala nejvyšší místa a když byl v dubnu 1916 převelen na obsazený Long Island, opět usiloval o vydání lokálních známek. Jeho rukou vznikla strojopisná provizoria nejprve na tureckých známkách a pak na obyčejném, či pruhovaném papíru, vše s jeho signaturou a v mizivých nákladech, většinou pod 100ks od každé hodnoty. Gordon zaslal ještě v květnu v osobním dopise královskému sekretáři Jiřího V. nejvzácnější známky ze své 36-kusové emise a tyto dodnes zdobí Royal Collection. Až poté, de facto od krále, se o Long Islandu dozvěděli filatelisté a není tedy možné hovořit o tomto vydání jako o apriori „filatelistickém", jak činí někteří autoři, ale spíše jako o „královském". Snahou Gordona, který neměl s filatelií nic společného, bylo zaujmout jen ty nejvýše postavené. Dle mého se jedná o jediný případ v celé poštovní historii, kdy osobní ctižádost jednoho muže spojená s nejvyšší loyalitou dala vzniknout regulérnímu (!) poštovnímu vydání. Britské prameny označují tyto známky „British Empire´s strangest stamps", coby „nejpodivnější" a také „intriguing", na což čestina nestačí a blíží se tomu snad přívlastek "tajemný". Silný kontext s královským majestátem Britové vždy uchopí do silných slov. Pro nás je též důležité, že známky byly i poštovně používány (pouze 7.5-26.5.1916) a že se velká část z nepatrných nákladů nedochovala a také, že první Gordonovy přetisky na tureckých známkách inspirovaly v roce 1917 britskou polní poštu při vydání „Baghdad in British Occupation".

Unikátní historii má i nenápadná „dvacetišilinkovka" Gold Coast zeleno-karmínová, los 710.
 obr
 
Patří do emise 1889, ale byla vydaná až v roce 1893. Její vysoký nominál, v přepočtu celá libra, zlákal nikdy neodhaleného zloděje a 1440 kusů (12 archů) bylo ukradeno z pošty v Cape Coast ihned po dodání. Tak velká škoda zapříčinila stažení a úřední zničení celého ostatního nákladu (jakož i 950 později nalezených kusů z krádeže). Vzácnost je evidentní. Sám král filatelistů hrabě von Ferrary měl jen jeden exemplář (los 240, 6. pařížská aukce), prastará Billigova monografie hodnotí zelenou „dvacítku" na 100 Liber (čistá Penny Black zde má 30 Liber), Stanley Gibbons v roce 1978 uvádí 1.700 Liber atd. Osobně se domnívám, že v tuzemsku máme nejvýš 2 tyto známky a že jsou katalogově podceněné!
 
 Los 710
 

Nakonec bych rád upozornil na zvláštní význam známky Scinde Dawk (v překladu „Pošta Sindhu"), los 841. Jen 12 let po vydání prvních Penny Black se v Indii jako v 10. zemi světa objevují výplatní známky. Překvapivě ne v mocenském koloniální centru, jakým byla třeba Kalkata, ale v malé západní provincii Scind (Sindh, dnes Pákistán). Zde byl v roce 1850 do funkce nejvyššího zástupce Východoindické Společnosti a zároveň královny jmenován vysoký úředník Společnosti Sir Bartle Frere. Od počátku usiloval o modernizaci svěřeného území, mj. o rozvinutí poštovní přepravy a sítě úřadů (v roce 1850 připadaly jen 4 pošty - Sukkur, Shikarpur, Hyderabad a Karachi na 2,5 milionů obyvatel), nahrazení domorodých běžců jezdci na koních a povozy, navázání rychlého a levného spojení s ostatní Indií, do Bombaye, Madrasu atd. Po vzoru Rowlanda Hilla prosadil reformu tarifů a vydání vlastních známek s nominálem ½ Anna v bíle, modré a červené barvě. Spolu s poštmistrem v Karáčí (Karachi) E.L. Coffeyem navrhl reliéfní design známky. Raznice objednal v Londýně u De la Rue, ale tisk (kromě modré známky) byl prováděn v Sindhu na lokálně vyráběný bílý papír a na tenký papír s vrstvou pečetního vosku v případě červené známky.
 
 obr
 obr
 Relief známek je pozoruhodný a tajuplný. Odkazuje na Východoindickou Společnost a ani náznakem na Britské Impérium. Kulatý pás s nápisem Scinde District Dawk obepíná starý znak „Merchant's mark", jaký známe například z mincí ražených Společností v 18. století. Znak je srdcový s iniciály Společnosti E.I.C., spojený s mystickým symbolem "Sign of Four".(1)
Bylo vydáno několik tisíc „Scinde‘s", dochováno jest mizivé procento. Červených doslova jen několik. V Sindhu platily až do roku 1854, kdy byly nahrazeny všeobecným indickým vydáním s portrétem Viktorie. Za extrémně vzácné byly považovány v 2. polovině 19. století i bílé známky, do dvou nálezů většího množství kusů v roce 1890 v Karáčí. Dnes jsou uznávány jako velmi vzácné.
Máme tu tedy známku s ojedinělým původem, nabitou významy. Zároveň je to první známka celé Asie ! Což je triviální a kupodivu takřka nikým nevyřčený fakt. Vzhledem k růstu indického a obecně asijského filatelistického trhu ovšem s významným cenotvorným účinkem. 
 Los 841
 Mapa poštovního spojeni v Sindhu.  

Při prvním listování aukčním katalogem lze některé z uvedených známek i přehlédnout. Při druhém jsou již snadno k objevení a při třetím se ukazuje, že bychom zde podobných vzácných známek se skrytými příběhy a významy našli desítky!

Pod dojmem těchto kontextů si nelze nevzpomenout na památnou větu J. B. Moense (1833-1908): „Na vzácných známkách je dobré to, že jsou čím dál vzácnější".
Tato prorocká slova můžeme totiž zjevně číst nejen jako předpověď čím dál většího počtu o rarity soupeřících kupců, ale také jako obecnou zkušenost, že postupné studium a odhalovaní nových informací a souvislostí ke vzácným známkám, nutně činí konkrétní kusy ještě více osobitějšími, smyslu-plnými a tím výlučnými mezi jinými!

 

------------------------------

(1) Starověký symbol z křesťanské, římské a egyptské tradice. Znamená povolání Boží ochrany proti nebezpečí a zlým silám na moři. V křesťanské tradici je „Znamení Čtyř"
v podobě číslice 4 zjednodušeným zápisem řeckých písmen XP coby prvních dvou hlásek Kristova jména - CH a R)


Použitá literatura:

S. Deider, Die Sammlung Capellaro, Munchen 2008.
R. Lowe, The British Stamp of the 19th century, National Postal Museum, London 1979.
Billig´s Philatelic Handbook, The Empire in Europe, Asia, Africa, Vol. 34, 36, 39, 40.
Catalogue des Timbres Poste, Ferrari, Paris 1923.
DF Auction, Zurich 1979.
Internetové prameny.

 Autor: D.K. (22.09.2017)