Archiv / Odborné články / Co se nevešlo do popisu, aneb pár poznámek navíc.

05.03.2018   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 2318

Obecně platí, že ke každé významnější známce britských kolonií lze dohledat zajímavý příběh či jedinečný znak. Tyto přidané významy jsou hlavním důvodem, proč je takřka o všechny koloniální destinace globální a trvalý zájem. Jejich „vyprávěcí" potenciál je mezi ostatním filatelistickým materiálem zkrátka největší.„Trefoil"

Tajemná fialová značka na 2-pásce Mauritiů (los. č. 816) je ornament zvaný „trefoil", či „tréfle", nebo jednoduše „clover" pro podobnost s trojlístkem. Je to majetnická značka hraběte Ferraryho (1850-1917), který si tak označoval některé ze svých významných známek.
Porovnáním mně známých kusů ex. Ferrary, u kterých lze dohledat čas jejich zakoupení, se ukazuje, že jsou takto označeny rarity, které získal v první polovině svého sbírání cca do roku 1885.
První opravdu velkou sbírku koupil až roku 1877 od D. Coopera prezidenta Philatelic Society v Londýně, za 3000£. (Je doložen Cooperův údiv, že Ferrary koupil celou sbírku kvůli několika Mauritiům.) Dalším nákupem v tomto období je slavná sestava Britské Guyany Thomase Ridhpatha, včetně 1C Magenta, získaná roku 1878 (odtud i mnoho cotton reels s Ferraryho značkou), či supersbírka F.A. Philbricka z roku 1881 za £8.000

 Naše dvoupáska i nejdražší známka světa trefoil mají.
obr
 obr
 obr
 obr
Los 816
    One Cent Magenta  

Naproti tomu vím zcela jistě, že Modrý Mauritius, jsoucí od roku 2016 v české sbírce, trefoil nemá (ex. A. Rothschild 1893), stejně tak jako třeba Lady McLeod prodaná v aukci Burda Auction. Takových příkladů je možno uvést více.

Rarity z nákupů z 90.let od Gibbonse, Friedla, Scotta, Rothschilda a mnoha dalších jsou poměrně známé, a bylo jich tolik, že Ferrary, zdá se, upustil od dalšího označování*. Tím ovšem dodal předešlým, jím osobně signovaným kusům, zvláštní význam!

Podle mého názoru máme před sebou exemplář z raného Ferraryho období, možná jednu z jeho prvních rarit. Původ je nejasný, snad ex. Daniel Cooper, či okruh Ferraryho prvních dodavatelů a přátel - pravých "Fathers of Philately" - Pierre Mahé, Arthur Maury, Jean-Baptiste Moens. Dodejme ještě, že trefoil je křesťanský symbol používaný v gotické architektuře. Znamená Svatou Trojici a přeneseně Dokonalost.


„Cotton Reel"


Roku 1850 byla na Britské Guyaně vydána emise čtyř hodnot - 2C, 4C, 8C a 12C v různých barvách. Toto vydání vzniklo, obdobně jako POST OFFICE na Mauritiu, v lokálních a velmi improvizovaných podmínkách. Jednalo se urgentní zakázku ze strany šéfa poštovního úřadu E. T. E. Daltona pro tiskárnu novin Royal Gazette v Georgetownu. Tiskly se kruhové známky pomocí mosazné destičky stočené do tvaru trubky (!) s naletovanými tiskárenskými novinovými "typy", tj. s písmeny a číslicemi tvořícími nápis BRITISH GUIANA a nominální hodnotu. Tištěno ručně obyčejnou tiskařskou barvou na různě barevné papíry, písmena poskládaná nepravidelně. Takto velmi neumělé první vydání této kolonie bylo brzy po zrodu filatelie seznáno vzácným a od počátku patřilo k prestižním součástem slavných sbírek.

Mezi sběratelskou elitou se ujala humorná přezdívka "Cotton Reel", neboť známky nejvíce připomínaly tehdejší ozdobné etikety na koncích špulek s bavlněnými nitěmi. Není známo, kdo s tímto nápadem přišel první. Víme, že to nebyl jeden z prvních "otců zakladatelů" major E. B. Evans (2. pol. 19.stol.), známý lovec mauritiů (skutečně objevil jeden červený POST OFFICE během pobytu na ostrově) a tvůrce známých přezdívek známek jako jsou "Volské oči" u Brazílie, "Parníčky" u Buenos Aires , "Trojúhelníkový mys", "Pohled na Sydney" atd. Major Evans nazýval první Guyany neoriginálně "kruhové známky 1850". Nicméně přezdívka je stará, neboť v roce 1921 v "The Rarities and Early Issues of British Guiana. The Romance of Their Discovery and Rise in Value" píše A. D. Ferguson (R.P.S.L.), že název "Cottonreels" se užívá již desítky let. Pro vzácnost tohoto vydání mluví nejlépe rok 1893 a nalezený účet z roku 1851 podepsaný poštmistrem Daltonem - udává počet kusů vytištěných v Royal Gazette: 656ks modrých 12C známek, 1200 zelených 8C, 1752 žlutých 4C. Nejvzácnější 2C růžové (dnes 10 známých exemplářů) zde vedeny nejsou. Připomeňme, že náklad Mauritiů POST OFFICE byl celkem 1.000 kusů.
Nejvíce Cotton Reels vlastnil Ferrary a to celkem několik desítek kusů různých hodnot. V British Royal Collection se nachází 20ks, včetně neuvěřitelné 2-pásky dvoucentovek. V legendární Taplingově sbírce (uložena v British Library) je 15ks. V další sbírce světové úrovně Alfreda H. Casparyho se nacházely tři 4C, jen jedna (!) 8C a čtyři 12C známky. V první polovině 20. století bylo v proslulém exponátu Guyany W. J. Webstera zaznamenáno osm 12C, tři 8C a pět 4C. Konkrétně k 8-centovým existuje zajímavý odkaz, a to v Journal of the Philatelic Literature Society, č. 11/1912 v článku "Reminiscences Written in 1868″ - vzpomínka významného britského filatelisty a badatele P. J. Andersona na 60. léta 19. stol., kdy od svého strýce z Guyany dostal jednu kruhovou 8C zelenou a neuváženě ji prodal a již nikdy žádný další exemplář nesehnal!

obr
   obr
Los 740: "Cotton Reel" 8C
   Georgetown - centrum s křižovatkou High Street a West Street s budovou pošty - dům s věží zvaný Post Tower, vlevo na Higs Street byla též tiskárna Royal Gazette, kde se tiskly "cotton reels" 1850 a provizoria 1856.  

"Cotton Reels" jsou jedny z nejhledanějších klasických známek a za určitých okolnosti se jejich ceny na trhu dokážou pěkně „utrhnout". Viz. např. 2 milionové 8 centovky v aukci DF Geneve v roce 2014 **; jednalo se ovšem o sbírku amerického miliardáře du Ponta a kupujícím byl katarský šejk Ali al-Thani!
„The King George V. - Silver Jubilee"

Poslední poznámku bych rád věnoval unikátnímu souboru více než 60 losů - tiskových specialit emise vydané u příležitosti 25 let vlády krále Jiřího V. z roku 1935. Je to první všeobecné vydání pro kolonie. Iniciované samotným králem Jiřím, jenž osobně dohlížel na celý proces návrhů a výroby. Pro 44 kolonií vyšlo celkem 176 známek v tzv. „Common Design" - Windsorský zámek v ozdobném rámu s portrétem krále. Základní rytinu zhotovil Hugo Fleury (1893-1983), výtvarník a rytec u firmy Waterlow and Son, autor různých bankovek, mj. československých po roce 1945 a zejména významných známkových emisí - po Silver Jubilee např. také UPU 49 aj.

obr
 obr
 obr
  obr
Los 827: DOT BY FLAGSTAFF
 Windsor Castle
 H. Fleury (1893-1983)
 československá bankovka 20Kčs, 1945

Královská emise byla tak státotvorně významná, že se na její produkci podílely všechny 3 hlavní britské tiskárny cenin, vedle Waterlow and Son i De La Rue a Bradbury Wilkinson. Tiskly toto emisi po řadě pro 15, 14 a 15 kolonií. Král pro tisk osobně vybral sedm 2-barevných kombinací. Každá z firem zhotovila TD z „master dies" od Watelow. Vznikly malé deskové vady, a ty se tak dělí do 3 skupin. Je popsáno 39 základních DV, 16 z TD od BW, 10 od DLR a 13 od WaS. Ty nejvýraznější jsou dlouhodobě velmi oblíbené, vedené v Stanley Gibbons a na trhu dosahují vysokých cen. Silver Jubilee je považováno za nejpůsobivější a nejestetičtější koloniální vydání 20. století!
Jeho specialitám se věnuje snad každý zájemce o Commonwealth, což zaručuje vysokou poptávku a růst cen. Zkompletování alespoň základních DV (např. v celých sériích pro dané kolonie) je velmi náročnou a prestižní výzvou pro největší sběratele. Je navíc téměř jisté, že se časem do SG dostanou i další markantní speciality z oněch 39, jakož i nově popsané menší deskové vady. Studium této emise není u konce a můžeme se dočkat zajímavých objevů. Všem zájemcům o tyto krásné známky doporučuji monumentální 500- stránkovou internetovou monografii www.philatel2.com, která je dílem proslulého experta na období Jiřího V., pana Neila Donena, FRPSL. 


* Ferrary se také v této době definitivně rozhodl sbírku nikomu neukazovat, nikdy nevystavovat, neprodávat a ani s nikým neměnit. Toto rozhodnutí pak do konce života až na několik vyjímek dodržel, a navíc sbírka neměla býti prodána ani po jeho smrti. Takže nemělo smysl označovat známky, aby je odlišil od jiných.

** https://www.davidfeldman.com/auctions/browse-lots/aucP/185-geneva-june-27th-2014/item/254532/ ...a další položky tamtéž.


Autor: D.K. (05.03.2018)