Archiv / Odborné články / Nepoužitá Keňa a Uganda Jiří V. £50 - významná koloniální rarita v Aukci 56

06.03.2018   Autor: Stanislav Výtisk; Počet zobrazení: 2304

V pestré nabídce řady koloniálních rarit a vzácných specialit vyniká neupotřebená známka velmi vysokého nominálu Keňa a Uganda Jiří V. £50; los 801 s katalogovou cenou Stanley Gibbons £50.000!


Ikonická emise známek s portrétem krále Jiřího V. s hodnotami 1c - £100 byla vydána ve dvacátých letech minulého století v tiskárně De La Rue v Londýně. Známky byly při dolním okraji opatřeny nápisem „KENYA AND UGANDA", které signalizovalo opětovnou změnu v administrativním uspořádání území na východě afrického kontinentu náležící pod britskou imperiální správu. Poměrně komplikovaný a válečnými konflikty ovlivněný geopolitický vývoj oblasti Velkých jezer se odrážel rovněž v jeho mimořádně zajímavé poštovní historii. 

Britský koloniální obchod s východní Afrikou se výrazněji rozvíjel od 40. let 19. století. Na konci 80. let se podařilo nově vzniklé soukromé Britské východoafrické společnosti v čele se sirem Williamem Mckinonnem dojednat se zanzibarským sultánem „pronájem" pobřežního území kolem Mombasy, nad kterým sultán formálně držel patronát. V roce 1890 pak obdržela Britská východoafrická společnost královské privilegium udělující obchodní výsady a administrativní a soudní pravomoci nad územím nově vzniklé Britské Východní Afriky. V témže roce byly společností vydány nejdříve provizorní přetiskové známky (přetisky na známkách Velké Británie) a poté např. dnes sběratelsky oblíbená emise „Light and Liberty" s nápisem „IMPERIAL BRITISH EAST AFRICA COMPANY". Zároveň byla na sklonku roku 1890 včleněna pod její správu rovněž i sousední Uganda.  
obr

 
obr

  BEA, SG.7cc, kat. £1.400, v Aukci 46 vydraženo za 42.000Kč jako los č. 502.

V roce 1895 se Britská východoafrická společnost ocitla na pokraji bankrotu, když ji zcela vyčerpalo finančně náročné vydržování nájemných vojenských jednotek v oblasti. Veškerá dříve udělená privilegia byla zpětně převzata vládou Spojeného království a nad územím Britské Východní Afriky a také Ugandy (již v roce 1894) byly vyhlášeny protektoráty. V letech 1895-1902 vycházely pro oblast protektorátu Britské Východní Afriky provizorní přetiskové emise, později i definitivní vydání Viktorie s nápisy „BRITISH EAST AFRICA PROTECTORATE". Podobná situace nastala i v Ugandě, kde vznikly například nám známá vzácná provizoria tzv. Cowries, od roku 1898 pak definitivní vydání Viktorie „UGANDA PROTECTORATE".  V roce 1901 došlo ke sjednocení poštovní správy a k vytvoření poštovní unie mezi oběma protektorátními územími a o dva roky později byly vydány první známky emise Edvard VII. „EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES".

obr
 
obr

 obr
 
 Legendární provizorium Uganda Protectorate SG.34, 60 Cowry, kat. £2.400, v Aukci 46 vydraženo za 35.000Kč jako los č. 517.
 ZT pro SG.43, Edvard VII. 6C červená, v Aukci 46 prodáno za 17.500Kč
 
První světová válka znamenala zánik německých kolonií v Africe a zapříčinila s tím spojené rozsáhlé územní změny. Mj. na větší části původní Německé východní Afriky bylo vytvořeno britské mandátní území Tanganika. V roce 1920 byla Britská Východní Afrika přejmenována na Keňu a začleněna do impéria jako korunní kolonie. Poštovní unie mezi Ugandou a „novou" Keňou pokračovala a v letech 1922-1927 byla vydávána již námi zmíněná emise Jiří V. „KENYA AND UGANDA" v nových centových, šilinkových a librových hodnotách. Známky byly určeny jak pro poštovní, tak i pro fiskální použití - což platilo zejména pro vysoké librové nominály. Poté co došlo v roce 1935 k připojení Tanganiky k poštovní unii Keni a Ugandy, byla ukončena platnost této emise a byla vydána nová emise známek Jiří V. s nápisem „KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA".

obr
 

Prakticky celý náklad známek „Kenya and Uganda" včetně vysokých nominálů byl v letech 1922-1935 vypotřebován. Na trhu se vyskytuje poměrně značná nabídka fiskálně znehodnocených známek, včetně i těch nejvyšších hodnot. Rovněž v katalogu SG jsou samostatně uváděny ceny za takto upotřebené známky (u naší SG.103 - 650 liber).
Jinak je tomu u známek vyšších nominálu, fiskálně nepoužitých. Základní známky vysokých nominálních hodnot (od £3-£5) tvoří často highlighty předních světových aukcí, 10 a 20 librovky jsou nabízeny jen výjimečně a nejvyšší hodnoty £25 - £100 se na trhu objevují prakticky pouze v rámci rozprodeje zcela mimořádných sbírek světového významu (v posledním desetiletí např. Vestey Collection nebo Aat de Peijper Collection).

Vysoké hodnoty této emise patří k extratřídě světové filatelie, což potvrzují dosahované a stále rostoucí tržní ceny, a tuto skutečnost také průběžně reflektují katalogy Stanley Gibbons (mj. tyto známky se pravidelně objevují na titulních stranách nejrozšířenějšího katalogu SG Commonwealth and British Empire Stamps).

Jsme proto potěšeni, že nám byl svěřen k prodeji bezvadný neupotřebený exemplář hodnoty £50 s původním lepem, signován Bolaffi a Diena, los č. 801, který se řadí mezi vůbec nejvzácnější koloniální známky, které jsme měli možnost v našich aukcích nabídnout!  

        
   obr
   obr
Los 801, SG.103, Jiří V £50; kat. £50.000, vyvolávací cena 1.000.000 Kč. 

 

Cenový vývoj vybraných hodnot nepoužitých známek v katalogu Stanley Gibbons

Kat. č.
hodnota
 SG 2013 SG 2018
  
100
£10 1100014000
  
103
£50
 35000
50000
  
105
£100
 110000
160000
  


POUŽITÉ ZDROJE:

archiv Burda Auction
www.stampworldhistory.com
Minns, John; Krieger; British East Africa - The Stamps, Postal Stationery and Cancellations, 2006 atd.Autor: Stanislav Výtisk (06.03.2018)