Archiv / Odborné články / Nevydané známky k XXIII. LOH v Los Angeles

03.03.2008   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 10396

Komentář Vladimíra Dražana reagující na článek v německém časopise DBZ č. 24/2007 ohledně skutečných počtů úředně nevydaných známek k OH v Los Angeles.

V německém časopise Deutsche Briefmarken-Zeitung (DBZ) č. 24 / 2007 uveřejnil známý publicista p. Gerd H. Hövelmann, který pro DBZ už dlouhá léta komentuje výsledky všech významných německých i zahraničních situací a glosuje situaci na německém filatelistickém trhu, článek „CSSR – Olympiaboykott- Marke auf Brief“, ve kterém čtenářům avizoval aukci fy Cherrystone v New Yorku, na které byl kromě jedné známky Pof. 2663 N nabízen i dopis s touto frankaturou. Autor článku se dále podrobněji zabýval výskytem této československé nevydané známky k XXIII. LOH v Los Angeles na zahraničních aukcích a uvádí, že dosud zaregistroval 17 nebo 18 kusů těchto známek.

Vzhledem k tomu, že tento publikovaný údaj (17 – 18 kusů) vůbec neodpovídá skutečnosti, poslal jsem e-mailem do redakce DBZ jako ohlas čtenáře krátký příspěvek, ve které jsem upozornil na to, že skutečný počet exemplářů které se dosud vyskytly na trhu je mnohonásobně vyšší a uvedl jsem i konkrétní čísla z let 1992 – 2006, která jsou mě známa. Jelikož na tento můj podnět nikdo z redakce DBZ nereagoval, rozhodl jsem se o skutečném počtu těchto známek informovat alespoň naši sběratelskou veřejnost.

V letech 1990 – 2005 jsem působil jako aukcionátor v pražské firmě PROFIL. První exempláře těchto úředně nevydaných známek v hodnotě 1 Kčs, s původním textem „HRY XXIII. OLYMPIÁDY / LOS ANGELES / 1984“, se ve firmě objevily na přelomu ledna a února 1992. Od té doby jsem měl v rukou a postupně vydražil 13 kusů, první exemplář na 5. aukci v květnu 1992, poslední z nich na 27. aukci v roce 2003. Další, v pořadí již 14. kus, byl vydražen na 33. aukci této firmy v roce 2006. Kromě toho dalších minimálně 6 kusů prodala firma Profil v letech 1993-4 svým stálým zákazníkům přes pult, takže pouze touto jedinou firmou prošlo nejméně 20 kusů těchto známek. Všechny byly pochopitelně bez lepu, z toho 3 kusy ve výrazně horší jakosti a 3 kusy s poměrně velkými posuny vodorovné perforace. Shodou okolností opět 3 kusy byly naopak mimořádně pěkné, dokonce s dolními okraji archu.

obr
obr
Obr. 1:
Nevydaná známka v hodnotě 1 Kčs, Pof. 2663N.
Obr. 1a:
Zkusmý tisk nevydané známky v hodnotě 1 Kčs, Pof. 2663N.

Podle mé evidence další aukční firmy v ČR ve stejném období prodaly více než 10 kusů těchto známek (např. J. MAJER 5 ks, J. KLIM 4 ks, R. BURDA 2 ks), čímž se už dostáváme na číslo přesahující 30 kusů. Zdaleka největší množství těchto známek, cca 60 kusů, měl ve svém skladu další významný obchodník a zřejmě z tohoto zdroje pochází i některé exempláře, které byly nabízeny na aukcích v zahraničí. Existuje též menší množství razítkovaných známek (vesměs s razítky z ochoty), většina z těch které jsem měl možnost vidět však vykazovala větší či menší stupeň poškození. Přesný počet razítkovaných exemplářů mi není znám, odhaduji jej minimálně na 10 kusů. Na trhu se též občas vyskytují, oceňuje je i katalog POFIS 2006. Celistvosti s touto úředně nevydanou známkou jsou vesměs dodatečné výrobky, neboť ve své době se tyto známky nemohly dostat do poštovního provozu. Z hlediska celkového počtu těchto známek je počet celistvostí rozhodně zanedbatelný, zatím jsem viděl pouze 2 dopisy a jeden z nich jsem přiklepával na 13. aukci Profilu (los č. 745) v roce 1996. Z výše uvedených údajů je zřejmé, že údaj publikovaný v německém odborném časopise DBZ je zavádějící. Autor článku sám uvedl, že sleduje pouze západoevropský a americký trh. V podobných případech jako je tento je však nezbytně nutné se přesvědčit, jaká je situace na trhu zejména v zemi původu těchto známek. Osobně odhaduji, že celkový počet nevydaných známek k XXIII. letním olympijským hrám v Los Angeles v hodnotě 1 Kčs, které se dostaly na filatelistický trh, bude minimálně 100 –120 kusů. Zdaleka ne všechny známky totiž prošly rukama obchodníků.

Cena nevydaných známek k OH Los Angeles nebyla na našem trhu nikdy nijak závratná. V letech 1992 – 2006 se pohybovala v rozmezí 6 000 Kč – 28 000 Kč za kus, v prvních 3 letech tohoto období dokonce do 10 000 Kč. Uvedené cenové rozpětí se na první pohled může zdát poměrně velké, je třeba si však uvědomit, že jednou z příčin tohoto stavu je skutečnost, že kvalita této známky značně kolísá, takže objektivní vzájemné cenové srovnání je poměrně obtížné. Za nejvyšší částky se tyto známky prodávaly v letech 1999 – 2003, v poslední době jejich cena mírně klesá. Na 33. aukci fy PROFIL v roce 2006 (los č. 535) byla přiklepnuta za 12 500 Kč, tedy přesně za stejnou částku jako podobný exemplář v roce 1994 (10. aukce, los č. 638). Za nesrovnatelně větší peníze se ale tyto známky obchodují v zahraničí, kde o ně projevují zájem nejen sběratelé Československa, ale též sběratelé USA (Los Angeles) a zejména námětů Sport, resp. Olympijské hry. Jen pro informaci: v roce 1994 na aukci fy Cherrystone v New Yorku byla tato známka přiklepnuta za 5 000 USD, což v té době bylo 150 000 Kč.

Existence původní známky v nominální hodnotě 2 Kčs, rovněž připravené k vydání u příležitosti XXIII. LOH v Los Angeles, je v zahraničí prakticky neznámá. Naše odborná veřejnost ale měla možnost se s touto známkou seznámit, v katalogu POFIS je uváděna pod č. 2664 N, sám jsem dražil ale pouze jeden exemplář (22. aukce, los č. 531), bohužel v horší kvalitě, což je na první pohled zřejmé i z vyobrazení převzatého z aukčního katalogu – viz obr. 2.

obr
Obr. 2:
Nevydaná známka v hodnotě 2 Kčs, Pof. 2664N.

Vzhledem k tomu, že rozdíl v četnosti výskytu nevydaných známek v hodnotě 1 Kčs a 2 Kčs je obrovský, považuji cenový záznam v katalogu POFIS 2006 u známky Pof. 2664 N ve výši 25.000 Kč vůči 17.000 Kč u hodnoty 1 Kčs za nepřiměřeně nízký (přesto že je vyjádřen kurzívou), v tomto konkrétním případě to vůbec není podstatné. Jakákoliv katalogová cena u známky Pof. 2664 N je čistě teoretická, jelikož tato nevydaná známka se na trhu vůbec nevyskytuje.Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (03.03.2008)