Archiv / Odborné články / Hodnocení Aukce 65 Vladimírem Dražanem

07.04.2021   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 1356

První letošní dvoudenní aukce firmy Burda Auction s.r.o. proběhla o víkendu 27. a 28. března 2021, kvůli pokračující epidemii COVID-19 opět bez přítomnosti veřejnosti v sále. Nabídka více než 3.250 položek, z toho minimálně 2.000 losů filatelistického materiálu československé provenience, vyvolala značný zájem nejen našich, ale i zahraničních sběratelů a investorů. Díky spolehlivě fungujícímu software burda|LIVE BIDDING se v pořadí již 65. aukce zúčastnilo online více než 500 aktivních dražitelů, 480 dalších klientů poslalo své nabídky předem elektronicky či písemně, řada klientů dražila prostřednictvím telefonu. V aukci bylo prodáno šest položek za více jak 100.000 Kč, 18 losů pak s extrémním nárůstem 1000 - 2000 %. S celkovou prodejností 85 % a obratem 15,6 milionů Kč se tak řadí mezi velmi úspěšné aukce posledních 10 let. 

 obr
 Dosažená prodejnost u evropských a mimoevropských teritorií vykazuje dlouhodobě stabilní trend; v Aukci 65 se pohybovala v rozmezí od 70 % v případě Evropy a Asie, do 80 % u Ameriky a Karibiku. Mimořádně vysoká, takřka 100% prodejnost položek ČSR I., ukazuje značný převis poptávky nad nabídkou tohoto nejoblíbenějšího tuzemského sběratelského segmentu. Z nabídnutých 900 losů v souhrnné vyvolávací ceně 2 miliony Kč se prodalo téměř vše, celkem za více než 5,4 milionu Kč, přičemž realizované ceny v mnoha případech výrazně předčily veškerá očekávání! Například kompletní 100 kusový arch nezoubkovaných známek Hradčany 400 haléřů (TD 1) vyobrazený na titulní stránce aukčního katalogu se místo požadovaných 70.000 Kč vydražil za 226.000 Kč.

Příjemným překvapením byl zájem o položky Protektorátu ČaM, z nabídnutých téměř 200 losů se jich prodalo 90 %. Prodejnost u Slovenska 1939-1945 (100 položek) rovněž překonala 90% hranici.

Překvapivě silnou pozici na našem trhu dlouhodobě drží oblast ČSR II. Z více než 570 aukčních losů se jich prodalo 85 %, dlouholetou stálicí jsou 10-bloky a jejich odlišné varianty jsou velmi zajímavé i jako investice. Např. Dvořák 2Kčs (Pof.TL 595a+b), celý nerozříznutý tiskový list dvou protichůdných PL ve světlém a tmavém odstínu změnil majitele za 76.000 Kč, nezoubkovaný Smetana 1,50Kčs (Pof.TL 594 N) s tiskem na papíru pro oba PL byl vydražen za rekordních 125.000 Kč.

Za velice zajímavé ceny se prodala i většina sbírek; největší zájem byl o mimořádně rozsáhlou námětovou sbírku „Šachy" rozdělenou do 40 samostatných položek. Jednu z nich, obálku s nejvzácnějším příležitostným razítkem šachového námětu, které bylo používáno během 8. šachové olympiády v Buenos Aires v předvečer II. světové války, zakoupila prostřednictvím svého agenta do své sbírky významná světová šachová celebrita za 173.000 Kč. Velký zájem byl rovněž i o regionální sbírku Třebíče či protektorátní příležitostná razítka ze sbírky Viléma Bulanta, jejiž rozprodej bude pokračovat i v dalších aukcích.

Předpokládaný termín pro příští, snad již klasickou sálovou aukci, je září 2021, přičemž zajímavé položky mohou zájemci nabídnout nejpozději do konce května 2021.


Vladimír Dražanobr
  obr
  obr
  obr
  obr
 
 Los 499: 50.000 Kč    Los 478: 29.000 Kč    Los 555: 22.000 Kč   Los 685: 107.000 Kč   Los 1029: 18.000 Kč 
              
obr
  obr
  obr
  obr
  Los 2149: 22.000 Kč    Los 2294: 37.000 Kč    Los 2378: 131.000 Kč    Los 1042: 173.000 Kč
          
obr
   obr  obr
  obr
   obr
  Los 2412: 67.000 Kč    Los 1058: 55.000 Kč    Los 2579: 44.000 Kč    Los 2421: 57.000 Kč    Los 2527: 79.000 Kč
             
obr
  obr
   obr
  Los 2117: 226.000 Kč    Los 2640: 23.000 Kč    Los 2924: 67.000 Kč
obr
  obr
  obr
  Los 3129: 38.000 Kč    Los 1529: 37.000 Kč    Los 1508: 125.000 Kč
       

 Autor: Vladimír Dražan (07.04.2021)