Archiv / Odborné články / Dobrý aukční katalog = Dobrý pomocník

09.06.2008   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 5083

Co nového může přinést podrobná prohlídka aukčního katalogu fy Burda Auction, s.r.o., dokazuje následující krátký článek o objevu mezi nabízenými položkami. Stačí využít možnosti dobrého zvětšení nabízené položky a objevíte i to, co se jinak při běžné prohlídce opomine. Mám na mysli protektorátní mezinárodní odpovědky CMO1.

20. písemná aukce firmy Burda Auction, s.r.o., přinesla mezi nabízenými položkami i jednu zajímavost, která by mohla doplnit katalog ČaM, vydání POFIS. Jednalo se o nabízené mezinárodní odpovědky ČaM CMO1, s označením země BOHÊME ET MORAVIE – ČECHY A MORAVA, s hodnotou 3,35K (položka č.899). Každý registrovaný dražitel má možnost naskenované obrázky si zvětšit podle potřeby. To jsem udělal a zjistil jsem, že položka obsahovala dva typy odpovědek a to jak s tečkami v rohových rámečcích na konci nápisů, tak i bez těchto teček. Typ bez teček není u CMO1 katalogově zaznamenán, je veden pouze v případě CMO2b. Je jasné, že výskyt jednoho exempláře není zase tak moc průkazný, ale dává to směr dalšímu pátrání. Když jsem při prohlídkách dostal odpovědky k prozkoumání, zjištění o chybějících tečkách se mi potvrdilo. Když jsem při tom obě odpovědky proměřoval v nejvzdálenějších bodech kruhů, což dělám i u dalších, zjistil jsem, že odpovědka s tečkami má rozsah 100mm a odpovědka bez teček 101mm. Takže se můžete zaměřit ve svém pátrání na tyto zajímavé celiny naznačeným směrem.

obr

Ještě bych doplnil, že obě odpovědky mají na levé straně otisk denního razítka a to odpovědka s tečkami Plzeň 1/ 29.VIII.39 (rozlišení nečitelné) a odpovědka bez teček Plzeň 1/ 14.IX.39 (rozlišení 3g). U odpovědky s tečkami, kterou jsem měl z dřívější doby, je denní razítko Hronov/ 14.IX.39, rozsah rovněž 100mm.

obr

Na položku se nakonec zájemce našel, takže v doprodejích ji již nenajdete. Nezbývá než hledat dále a jinde. Přeji příjemné pátrání.Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (09.06.2008)