Archiv / Odborné články / Hodnocení Aukce 66 Vladimírem Dražanem

21.09.2021   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 592

V letošním roce již druhou dvoudenní mezinárodní sálovou aukci připravil aukční dům Burda Auction na 4. a 5. září 2021. Nabínuto bylo 3.450 položek v souhrnné hodnotě 11,75 milionů Kč, z toho téměř 2.000 losů československé provenience. Po delší době zaviněné proticovidovými opatřeními mohli zákazníci opět dražit přímo v sále. Dohromady se aukce zúčastnilo přes 1.000 klientů (dražících přes internet, písemně či na sále). Celková prodejnost přesáhla 83%, u položek ČSR I. překonala hranici 97%! S dosaženým celkovým obratem 17,6 mil. Kč se Aukce 66 zařadila k těm nejúspěšnějším v celé historii firmy.


obr
 

Aukce 66 opět potvrdila, že zcela mimořádný zájem o emisi Hradčany nejen přetrvává, ale prokazatelně je čím dál tím větší. Dokazuje to nejen téměř 100% prodejnost v tomto segmentu trhu, ale zejména realizované ceny, které běžně dosahovaly 2-násobek až 5-násobek jak vyvolávacích, tak i katalogových cen! Jen několik příkladů: nezoubkovaná známka Hradčany 15h červená (Pof.7B, po nálepce) se vydražila za 21.500Kč, 5h modrozelená s ŘZ 13¾ : 11¾ a II. typem příčky (Pof.4F IIp) za 25.000Kč, stejnosměrné 2-známkové meziarší 3h (Pof.2Ms 2) bylo přiklepnuto za 42.000Kč a mimořádně vzácné nevydané vodorovné 4-známkové meziarší 20h modrozelená (Pof.8Mv) změnilo majitele dokonce za 298.000Kč. U emise PČ 1919 zaujala částka 88.000Kč zaplacená za spěšnou známku Trojúhelník 5h zelená (Pof.56, po nálepce), nevydaná uherská známka 35f Turul s přetiskem „Hadi segély" byla vydražena za 98.000Kč. Z dalších emisí stojí za zmínku Osvobozená republika 50h červená s oblíbenou vadou „postava bez hlavy" (Pof.155A TV2), která se prodala za 197.000Kč. Překvapivě vysoké ceny byly dosaženy u celé řady zkusmých tisků přetisků pro I. leteckou emisi. Jen za filatelistický materiál ČSR I. utratili klienti 4,5 milionů Kč.

Dosažená prodejnost 85% u ČSR II. (625 položek) příjemně překvapila i pořadatele a potvrdila tak, že o kvalitní a ojediněle se vyskytující filatelistický materiál po roce 1945 je mimořádný zájem. I zde se v mnoha případech za vysoké ceny prodala většina zkusmých tisků, částka 190.00Kč zaplacená za zkusmý tisk aršíku 5Kčs ve vydaného ke Světové výstavě Praga 1962 (Pof.ZT 1268) ve 4-bloku je nejvyšší částkou, jaká kdy byla za zkusmý tisk Československa po roce 1945 zaplacena! Opět se prodaly prakticky všechny desetibloky, nejdražší položkou byl 10-blok 5Kčs Jirásek (Pof.Pl 611b) ve výrazném světlemodrém odstínu, prodaný za 74.000Kč. Jen za položky Československa po roce 1945 zaplatili zákazníci více než 2,5 milionů Kč.

Z Protektorátu ČaM (250 položek) se jich prodalo 87%! Značný zájem byl nejen o doplatní známky s hledanými deskovými čísly, nezoubkovaná připouštěcí známka Terezín s horním okrajem (Pof.Pr 1b) se vydražila za 14.000Kč, propagační aršík pro Červený kříž (Pof.Pr A1b) změnil majitele za 95.000Kč. Za velmi zajímavé ceny se prodala celá řada pamětních listů a různých celistvostí s příležitostnými razítky, zejména s razítky protektorátních Autopošt. Nejdražšími  položkami ze Slovenska 1939-1945 byly kompletní 100ks archy novinové známek 2h a 20h bez průsvitky s vodorovným rastrem, vydražené za 131.000Kč (hodnota 2h), resp. 57.000Kč.

Vysoká prodejnost u filatelistického materiálu ciziny (téměř 80% z 1.100 položek!!) je potvrzením trendu posledních aukcí a signalizuje zvýšený zájem sběratelů a investorů o střední i raritní materiál Evropy a zámoří.   

Z bohaté nabídky položek mimoevropských států zaujaly zejména ojediněle se vyskytující známky britských kolonií. Razítkovaná známka Victorie 1P/2P z ostrovů Bermudy (SG.15a) se vzácným chybotiskem přetisku se vydražila za 333.000Kč, modrý Mauritius POST PAID 2P (SG.8) „early impression" se prodal za 345.000Kč. Nejdražší položkou celé aukce byla známka Straits Settlements s porterétem Eduarda VII. s vysokou nominální hodnotou $100 (SG.140 - katalog 22.000 liber) vyobrazená na titulní straně aukčního katalogu. Nový majitel za ni zaplatil 500.000Kč.

Pro podzimní sálovou Aukci 67, která proběhne 20. listopadu 2021, má firma Burda Auction, s.r.o. již připravenou pestrou nabídku hodnotného filatelistického materiálu československé i zahraniční provenience. Velká jarní dvoudenní Aukce 68 je naplánována na březen příštího roku, zajímavé položky mohou zájemci nabídnout do konce tohoto roku.

Vladimír Dražanobr
  obr
  obr
  obr
   
 
 Los 643: 345.000 Kč    Los 960: 500.000 Kč    Los 368: 131.000 Kč   Los 847: 107.000 Kč    
              
obr
  obr
  obr
 
  obr
  Los 1997: 21.000 Kč    Los 2090: 25.000 Kč    Los 2378: 35.000 Kč  Los 2076: 298.000 Kč  
          
obr
   obr  obr
  obr
   obr
  Los 2438: 43.000 Kč    Los 2242: 88.000 Kč    Los 2279: 98.000 Kč    Los 2334: 197.000 Kč    Los 2766: 95.000 Kč
             
obr
  obr
   obr
  Los 3024: 131.000 Kč    Los 1473: 35.000 Kč    Los 1317: 32.000 Kč
obr
  obr
  obr
  Los 1444: 191.000 Kč    Los 1584: 74.000 Kč    Los 1494: 143.000 Kč
       

 Autor: Vladimír Dražan (21.09.2021)