Archiv / Odborné články / Raritní Heydrichův aršík s příběhem v Aukci 67

12.11.2021   Autor: Jan Vlček; Počet zobrazení: 1580

Za nejvzácnější aršík světové filatelie je všeobecně považován tzv. Heydrichův aršík vydaný roku 1943 v Protektorátu Čechy a Morava. V nadcházející Aukci 67 nabízíme tento aršík v položce č. 1450, opatřený navíc na rubu drobnou značkou, která prozrazuje více o jeho původu a přidává k němu pozoruhodný příběh.


            obr   obr   obr
 Heydrichův aršík č. 226 nabízený v aktuální Aukci 67 a detail obchodnické značky J. J. Kosiny

   Heydrichovy aršíky byly, jak známo, připraveny pro účastníky smuteční tryzny, která se konala v pátek 4. 6. 1943 v Německém sále (dnešní Rudolfově galerii) na Pražském hradě k 1. výročí úmrtí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Každý aršík je očíslován jedinečným číslem. Původně byl vložen do shodně očíslované obálky a účastníci tryzny jej obdrželi při vstupu do sálu oproti předložení číslované pozvánky. Náš nabízený aršík má číslo 226 a dle dochovaného seznamu účastníků je možné dohledat jeho původního majitele. Byl jím sekretář z delegace českých dělníků, kterou Heydrich přijal 15. 5. 1942, a jejíž účastníci byli roku 1943 pozváni i na zmíněnou tryznu.
   Další historii aršíku prozrazuje malé červené razítko „J. Kosina / Praha" umístěné v levém dolním rohu na rubu aršíku, které je obchodní značkou pražského obchodníka se známkami Jiřího Jindřicha Kosiny.

                                                
obr
 
Jiří Jindřich Kosina (1894-1966)
portrét z 20. let (převzato z Wikimedia.org)

   Jiří Jindřich Kosina se narodil 15. července 1894 do české rodiny žijící v Moskvě. Jeho otec byl úspěšným, demokraticky smýšlejícím obchodníkem a syna vychoval ve vlasteneckém duchu. Plody této výchovy se ukázaly po vypuknutí I. světové války v roce 1914, kdy se dvacetiletý Jindřich přihlásil jako dobrovolník do České družiny v Kyjevě. Ještě v říjnu se v hodnosti střelce 1. roty zapojil do bojů. Ve válce projevil své osobní kvality, po žebříčku vojenských hodností rychle stoupal a získával mnohá vyznamenání. V roce 1917 se již jako poručík účastnil bitvy u Zborova, kde velel 11. rotě 1. pluku Československé brigády. Konec války jej zastihl již v hodnosti majora. V lednu 1919 byl poslán do Všeruské vojenské akademie generálního štábu v Tomsku, kterou úspěšně dokončil. Vzápětí byl povolán na frontu jako náčelník štábu Kansko-Tulunské skupiny. Dne 1. listopadu 1919 byl jmenován náčelníkem likvidačního odboru čs. vojska na Rusi, 1. ledna 1920 byl povýšen na podplukovníka. Na konci roku poprvé v životě přicestoval do české vlasti a brzy nastoupil jako náčelník Vojenské správy Likvidačního úřadu zahraničních vojsk v Užhorodě. V letech 1921-1922 vystudoval Vysokou školu válečnou v Praze. Po ukončení studia zastával mnoho štábních funkcí. Do výslužby odešel roku 1926.


obr

Filatelistický obchod Františka Štědrého v Nekázance, později vedený J. J. Kosinou

fotografie z 30. let (převzato z pametnaroda.cz)

 

 

obr

 

 Reklamní obálka prošlá roku 1930 s jiným pohledem do výkladu obchodu Františka Štědrého


   Po vzniku Protektorátu převzal zavedený filatelistický obchod Františka Štědrého, arizovaný po zavedení Norimberských zákonů. Obchod sídlil v dnes již neexistujícím domě na adrese Nekázanka 15 na Novém Městě v Praze. Aktivně se zapojil do protinacistického odboje a zmíněný obchod se stal místem schůzek dalších odbojářů. Pražského povstání v květnu 1945 se Kosina zúčastnil jako jeden z jeho velících důstojníků. Ve svém filatelistickém obchodě pokračoval až do jeho znárodnění v roce 1950. Poté těžce sháněl nové zaměstnání, poslední léta pracoval jako vrátný v ČKD. Zemřel v zapomnění 17. srpna 1966 v Praze.

 
 
 
 
 
obr

 

 Prodejní obálka na známky z obchodu J. J. Kosiny z období Protektorátu

 obr  obr
                                                      

Katalog československých a protektorátních známek z roku 1943 a reklama Kosinova obchodu z jeho poslední strany


   Patří k životním paradoxům, že se se značkou člověka, který celý svůj život zasvětil boji za svobodu českého národa, setkáváme na aršíku s portrétem toho, který se naopak zařadil mezi jeho nejhorší nepřátele. Zájemci tedy nyní mají možnost zařadit do svých sbírek nejen velmi vzácnou položku jako takovou, ale spolu s ní i její pozoruhodný příběh, který jejich nový přírůstek zhodnocuje a povyšuje na unikátní exemplář. 

                                       obr
     obr
Ukázky dvou různých obchodnických značek, jimiž J. J. Kosina označoval svůj prodávaný materiál

 

Použité zdroje:

Dobrovolný, Jan: Pamětní známka, aršík a tisky v výročí úmrtí R. Heydricha. Filatelie. Časopis českých a slovenských filatelistů 4/2018, str. 2-5

Dobrovolný, Jan: Pamětní známka, aršík a tisky v výročí úmrtí R. Heydricha (2). Filatelie. Časopis českých a slovenských filatelistů 5/2018, str. 2-8

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Jind%C5%99ich_Kosina (cit. 12. 11. 2021)

https://www.pametnaroda.cz/cs/croydon-roz-stedra-peggy-1930 (cit. 12. 11. 2021)

Archiv Burda Auction s.r.o.
Autor: Jan Vlček (12.11.2021)