Archiv / Odborné články / Několik poznámek k nabídce ciziny v Aukci 68

21.03.2022   Autor: Stanislav Výtisk; Počet zobrazení: 938

Již necelý týden zbývá do zahájení naší jarní dvoudenní aukce s pořadovým číslem 68. Při listování aukčním katalogem je zřejmé, že tato aukce přinese ojedinělou nabídku známek ciziny, která zaujme jak tradiční sběratele, tak i investory hledající „bezpečný přístav" v současné mimořádně turbulentní době.

 V uplynulých dvou „krizových" letech zaznamenal filatelistický trh u nás i v zahraničí výrazný růst zájmu jak stávajících, tak i nových sběratelů a investorů. Bylo dosaženo řady cenových rekordů a celkově filatelie rostla na úkor jiných sběratelských oborů. Připomeňme, že např. přední americký aukční dům Siegel Galleries dosáhl v loňském roce svých vůbec nejlepších výskledků, když jeho tržby přesáhly hranici 1 miliardy korun. Všechny indicie pak nasvědčují tomu, že velmi silná globální „krizová" investičně-sběratelská poptávka bude ve filatelii i nadále pokračovat.

Letošní rok je na globálních trzích ve znamení nejistoty a rostoucí volatility, výrazného poklesu hlavních akciových indexů, obav z inflace a reakce centrálních bank na ni; to vše v kontextu eskalující geopolitické situace. „Dobré" známky, tedy ty vzácné, prestižní nebo tradičně „drahé" mají v portfoliích své místo jako „pojistka" pro případ krajně nepříznivých scénářů, jako jsou hluboké finanční krize nebo geopolitické krize včetně válek. Právě během nich dokážou tato „safe haven aktiva" kompenzovat ztráty jiných typů investic. Investování do známek dobře funguje ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, spíše méně vhodné je jako forma zajištění proti krátkodobým inflačním výkyvům.


  obr
  Index volatility S&P

Všeobecné oblibě a důvěře sběratelů a investorů se těší první vydání, což platí zejména u evropské klasiky. Z aktuální aukční nabídky zde stojí za pozornost velmi pěkná finská „jednička", los 20, dále např. sekvence staré Itálie s prvními známkami Neapolska, Parmy, Sicílie a Toskánska (losy 114-140), zde mj. s toskánskou „jedničkou" či vydáním GOVERNO PROVISSORIO Sassone 21 a 22; to vše v zajímavé relaci pod 2Kč / Euro.


     obr
  obr
  obr
  obr  
     Los 20
  Los 135
  Los 139
 Los 140
  

Do každé sbírky patří také první známka světa Penny Black, v současné nabídce jich nalezneme celkem 15 upotřebených kusů ve vybrané kvalitě a to včetně vzácných specialit s převrácenou průsvitkou (např. los 663). Ze segmentu Evropy můžeme ještě upozornit na bezvadnou curyšskou "dvojku" na výstřižku nebo lombardskou "čistou" Znak 30Cts z I. emise.  

     obr
  obr
 obr
 obr
  
     Los 663
  Los 631
  Los 489  Los 622  

Vedle britských kolonií, o kterých bude dále řeč, musíme nejdříve upozornit na ojedinělou nabídku kolonií Německa a Francie (včetně pošt v cizině). V nadcházející aukci např. najdeme řadu lepších sérií i velmi vzácných známek vydání Germania, Výjevy, Krone / Adler a Císařská jachta (celkem více jak 60 losů) dosahujících na zahraničních trzích zcela běžně i 10 Kč / Michel €.

    obr   
obr
  obr
  obr
    Los 281
  Los 286
  Los 309
  Los 328
              
    obr
  obr
  obr
  obr
    Los 331
   Los 325    Los 333    Los 322

Samostatnou kapitolu tvoří koloniální vydání Francie, na našem trhu vyskytující se spíše ojediněle. Vedle poměrně vzácných pozdějších všeobecných sérií známek Alegorie (Mouchon, Sage) patří mezi velmi hledané prakticky všechna první přetisková vydání jednotlivých území do roku 1900, včetně specialit s převrácenými či vynechanými přetisky. Tento dlouhodobě podceněný sběratelský segment se jeví do budoucna velmi zajímavým s perspektivou růstu cen (řada známek a sérií vyšla ve velmi malých či zcela minimálních nákladech). V současné době jsou francouzské kolonie nabízeny na aukcích v cizině obvykle za 10Kč / Yvert € (a to i po revizi a výrazném zvýšení cen v nových vydáních těchto katalogů).


     obr
  obr
   obr  obr
 
     Los 778
  Los 818
  Los 825
  Los 925
 

Celkový pohled na britské kolonie ukazuje, vedle tradičně vzácných mauritiů nebo guyanské „Tall Ship" SG.9, také mimořádné zastoupení dnes nejpodstatnějších tržně perspektivních sběratelských směrů - specialit průsvitek, zoubkování, chybotisků či vysokých nominálů. Z celé řady významných rarit jmenujme alespoň velmi vzácný a atraktivní falklandský chybotisk "GLASGOW ERROR" z roku 1964. Vyobrazení lodi H.M.S. Glasgow bylo použito na hodnotě 6P namísto rytiny lodi H.M.S. Kent; rytina "Glasgow" byla původně určena pro známku 2½P v této sérii, když došlo k záměně tiskových desek při tisku. Byl vydán jediný arch těchto chybotisků, přičemž dnes je známo jen 18 dochovaných exemplářů. 


      obr  obr
  obr
  obr
      Los 774
   Los 905   Los 906  Los 950

    obr  obr
   obr obr
    Los 820
   Los 1193
   Los 1216
  Los 1102


Autor: Stanislav Výtisk (21.03.2022)