Archiv / Odborné články / Vzácný růžový a žlutý Merkur v Aukci 69

01.09.2022   Autor: Stanislav Výtisk; Počet zobrazení: 379

V rámci rozprodeje významné tuzemské sbírky starého Rakouska nabídneme v této aukci mimořádně kvalitní použité exempláře žlutého a růžového Merkura, které jako první novinové známky světa patří k ikonám evropské klasiky. Jde zároveň o první novinové známky používané na našem území. Zejména lepší známky rakouské klasiky zažívají v posledních zhruba 5 letech poptávkovou, a tudíž i cenovou renesanci, a rovněž oblíbené žluté a růžové Merkury vykazují za toto období nejen na evropském trhu velký cenový progres.

 Revoluční období let 1848-1851 přineslo v Evropě a také v rakouské monarchii řadu převratných sociálních i politických změn. V rámci tzv. Stadionovy ústavy byla uzákoněna v §5 svoboda projevu (cenzura tisku měla být zakázána). Zatímco v „předbřeznovém" období bylo v rakouském císařství vydáváno celkem 79 novinových titulů, z nichž pouze 19 mohlo být politicky aktivních (přísně cenzurovaných), v pobřeznovém období se jejich počet zvýšil na 388, z toho převážná část mohla o politice referovat bez významnějšího cenzurního zásahu. Poštovní správa na nebývalý rozmach tiskovin zareagovala již v druhé polovině roku 1850 výnosem o vydání speciálních novinových známek určených výhradně pro vyplácení novinových zásilek.  

       obr
   obr
   obr
   
       Znak Rakouského císařství
   Franz Seraph von Stadion (1806-1853)   Josef Axmann (1793-1873).    

1. ledna 1851 byly vydány první novinové známky světa dle rytiny brněnského rodáka Josefa Axmanna (1793-1873). Merkury byly tištěny litografickou metodou ve 400 kusových tiskových listech v základních barvách - modrá, žlutá a růžová. Tiskové listy byly následně rozděleny na 100 kusové archy. Známky měly na okrajích nápis K.K. - ZEITUNGS - POST - STÄMPEL a nesly podobiznu doleva hledící hlavy římského boha Merkura (v řecké mytologii Herma). Známky byly tištěny bez nominální hodnoty, přičemž modrá byla určena pro výplatné za 1 výtisk novin, žlutá za 10 výtisků, růžová za 50 výtisků. Porto za jeden výtisk novin bylo stanoveno na 1/100 zlatého konvenční měny. Tím bylo určeno nominále známek: modrý Merkur 0,6 krejcaru, respektive 3 centesimy v rámci Lombardska-Benátska, žlutý Merkur 6 krejcarů, resp. 30 centesimů a růžový Merkur 30 krejcarů, respektive 1,5 liry. Platnost Merkurů byla ukončena 31. května 1864, později vydaných a dnes extrémně vzácných rumělkových již v roce 1858.

 

   
obr
   
obr

   
obr

  Modrý Merkur typ IIIb, na výstřižku se vzácným němým razítkem POČÁTKY.    Žlutý Merkur s razítkem PRAGZEITUNGSEXPED. s drobným zeslabením v papíru.   Růžový Merkur s razítkem ZEITUNGSEXPED. WIEN 18/12, těsný střih, méně výrazná barva.
  Prodáno v Aukci 56 za: 100.000 Kč
   Prodáno v Aukci 62 za: 76.000 Kč.
   Prodáno v Aukci 52 za: 190.000 Kč

Zatímco modré Merkury se staly běžně používanými, o žluté a růžové nejevili vydavatelé novin příliš velký zájem (pouze sporadicky posílali 10, takřka vůbec pak dokonce 50 kusů novin jednomu adresátovi). Již v srpnu roku 1852 proto rakouská poštovní správa rozhodla, že růžové Merkury budou mít nadále výplatní hodnotu pouze 0,6 krejcarů (jako Merkury modré); dochované exempláře růžových Merkurů jsou použité již v této snížené sazbě, stejně jako náš los č. 349.

   obr   obr   obr 
          
   Los 349: Ferch.8, Růžový Merkur 30Kr s DR ZEITUNGSEXPED. WIEN 11/12(?), typ Ib; mimořádně kvalitní exemplář s celkově pěkným střihem a výrazným obrazem známky, atest Kopřiva, katalog Ferchenbauer 17.500€, Mi. 18.000€, jedna ze základních rarit evropské klasiky, ojedinělá nabídka! Odhadní cena: 200.000 - 250.000 Kč. 
  Prodáno za: 278.000 Kč.
 

 

Vzhledem k nevýrazné barvě žlutého Merkura bylo v roce 1856 rozhodnuto o vydání nových známek o stejné nominální hodnotě v odlišné rumělkové barvě. Žluté Merkury byly rovněž často zaměňovány s chemicky odbarvenými Merkury modrými. Od března 1856 došlo jako v případě růžových Merkurů také i u žlutých ke snížení nominální hodnoty na 0,6 krejcarů (pro 1 výtisk novin).  

 

  obr
  obr
   obr
         
  Los 348: Ferch.7, Žlutý Merkur 6Kr s razítkem KLAGENFURT 21.5.; krásný exemplář s pěkným střihem a bez obvyklých zeslabení, dole široký okraj 2mm, atest Kopřiva, signováno Kovařík (!), katalog Ferchenbaer 12.500€, ojedinělá nabídka proslulé rarity v mimořádné kvalitě! Odhadní cena: 100.000 - 150.000 Kč.
  Prodáno za: 186.000 Kč.


Nabízený exemplář žlutého Merkura nese na zadní straně signaturu Jaroslava Kovaříka - jednoho z našich vůbec nejvýznamnějších sběratelů klasického Rakouska. Se svým fenomenálním exponátem získal velkou mezinárodní cenu a zlatou medaili prezidenta republiky na výstavě PRAGA 1955. Kovaříkova sbírka evropského významu obsahovala mj. nepoužitý 20-blok modrých Merkurů, několik žlutých a růžových a také Merkur rumělkový. Všechny známky a celistvosti ex Kovařík jsou dnes velmi hledané!

 

 obr
 obr
 obr
 
       

 Autor: Stanislav Výtisk (01.09.2022)