Archiv / Odborné články / Vzácná 20 fillérovka MAGYAR POSTA v Aukci 70

01.11.2022   Autor: Jan Vlček;

Nesporným highlightem blížící se podzimní Aukce 70 bude známá a oblíbená rarita - 20 fillérovka Magyar Posta, navíc s dolním okrajem s počítadlem. Ten, stejně jako zajímavá historie jejího vzniku, z ní činí mimořádný exemplář, který si jistě zaslouží bližší pozornost.

    Krátce po vzniku Československé republiky, v průběhu roku 1919, bylo rozhodnuto, že stávající zásoby již neplatných rakousko-uherských známek budou opatřeny přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 a vyhlášeny za opět platné ceniny. Mezi známkami bývalé monarchie, jejichž platnost na území ČSR skončila 28. 2. 1919, se nacházela také značná zásoba známek z tzv. emise Ženci, vydávané pro Zalitavsko (Uhry) v letech 1916-1918. Proto se také známky této emise řadí mezi vůbec nejběžnější a nejlevnější známky s přetiskem PČ 1919, které se na trhu vyskytují. Mezi jinými do této emise spadá též hodnota 20 fillérů (haléřů), tištěná v hnědé barvě. Známky byly přetištěny a na filatelistické přepážce poštovního úřadu Praha 1 prodávány sběratelům a dalším zájemcům.

          
obr

       
   
obr

   
          

Ženci 20f hnědá - standardní známka s textem MAGYAR KIR. POSTA

(Pof.107)

          

Ženci 20f hnědá - vydání s textem MAGYAR POSTA

(Pof.107a)

   

   Teprve později se zjistilo, že mezi archy této hodnoty určené k přetištění se, snad při převzetí známek z poštovních úřadů při změnách hranic na jižním Slovensku a na Podkarpatské Rusi, dostal také jeden arch stejné hodnoty, vydaný však již v samostatném Maďarsku v dubnu 1919. Na první pohled se tyto známky téměř neliší, nejpodstatnějším rozdílem je, že zatímco původní vydání z časů monarchie nese označení vydavatele MAGYAR KIR. POSTA (Maďarská královská pošta), popřevratové republikánské známky již mají text aktualizovaný na pouhé MAGYAR POSTA (Maďarská pošta). Arch nebyl mezi ostatními archy rozpoznán a ušel kontrole nejen zaměstnanců pošt, ale i filatelistů. Všeobecný konsenzus předpokládá, že přetištěn byl pouze tento jediný arch, což by znamenalo, že náklad tohoto chybotisku byl pouhých 100 kusů! Protože se jednalo o známky vydané až po převratu na území cizího státu, neměly v ČSR nikdy platnost předběžných cenin a neměly být tedy vůbec připuštěny k přetištění.

   Je zřejmé, že při přetištění byl arch založen do tiskového stroje mírně pootočený, následkem čehož má přetisk na všech známkách sklon 53.5° oproti standardním 55° na jiných známkách. V důsledku toho má převážná většina známek decentrovaný přetisk. Díky tomu lze podle decentrace přetisku a jeho typu určit původní známková pole. Vlivem decentrace přetisku lze také popsat všechny existující exempláře (obdobně jako u známky „50 na 50" pomocí polohy razítka).

 


  

 

obr
   
obr

   
obr

 
  Schéma rekonstrukce kompletního archu ukazuje charakteristické posuny přetisků na jednotlivých známkách (Filatelie 2005/4/12)
    Jednotlivá známka s horním okrajem a rohový čtyřblok vyobrazené v knize Jana Karáska Vzácnosti a zajímavosti československých známek     Pravý horní rohový čtyřblok zobrazený v Galerii rarit a unikátů čs. známek v knize J. Karáska Československé poštovní známky a jejich padělky 1918-1939
 
           

   Existence těchto známek unikala pozornosti filatelistů vcelku dlouho. Jedním z důvodů jejich filatelistické obliby je také fakt, že jako jediná rarita byly bez povšimnutí prodávány na filatelistické přepážce poštovního úřadu Praha 1 a nebyly dodávány do tzv. ministerských sérií. Jaroslav Lešetický ve své monografii Pošta československá 1919, prvním díle na toto téma vyšlém již v únoru 1920, existenci těchto známek nezmiňuje. První zmínka o nich pochází až z 15. listopadu 1920, kdy v časopise Český filatelista je na straně 165 uvedeno, že známky „koupil v poslední době u filatelistické přepážky člen našeho klubu (40 kusů) a o jejichž existenci se vůbec nevědělo". Objevem známky se také zabývá i vzpomínkový článek J. Krause Reportáže z počátků naší filatelie, kde se autor snaží vyzpovídat majitele několika jejich exemplářů Z. Kratinu. Kratina říká, že horní část archu (uvádí 50 ks) zakoupil obchodník Ing. C. F. Stoupa, který měl zajít za přednostou filatelistické přepážky Tomanem s žádostí o další exempláře. Toman po zjištění existence známky prohlédl skladové zásoby a našel zbývající část archu. Ověřit tuto teorii již dnes není možné, protože v dobových inzerátech známku nikdo nenabízel. Avšak s ohledem na existenci nerozpůleného čtyřbloku ze středu archu (známková pole 48, 49, 58 a 59 byla jednoznačně určena díky výše popsanému charakteristickému posunu přetisků) by jedině přicházelo v úvahu rozpůlení archu nikoli horizontálně, nýbrž vertikálně.


     
obr
    
obr
    
obr
 
              
    

Krajový devítiblok Ženci - MAGYAR POSTA 20f hnědá, jediný existující kus, unikát, nejvzácnější známkový blok československé filatelie vůbec.

Prodáno v Aukci 53 za: 2.200.000 Kč.

 

 

   Největším dochovaným celkem z popisovaného archu je levý krajový devítiblok, který zároveň platí za nejvzácnější známkový blok československé filatelie vůbec. Pro filatelistickou veřejnost byl objeven roku 1936, poté však na dalších 40 let zmizel z veřejného povědomí, znovu byl vyobrazen až v časopise Filatelie v roce 1974. Dnes se nachází v jedné z nejlepších sbírek známek ČSR I., do které byl roku 2017 v 53. aukci společnosti Burda Auction prodán za 2.200.000Kč. Oblíbené jsou ale i další speciality dvacetifillérové „magyárky". Z větších celků jsou známy již jen dva čtyřbloky (z toho jeden je pravý horní rohový, starší literatura uvádí existenci i levého horního) a jedna krajová dvoupáska, proto si zvláštní pozornost zaslouží i všechny krajové kusy. Díky faktu, že podle tehdejší praxe uherských známek byly počítadly opatřeny všechny čtyři okraje, je každý krajový kus vlastně nezaměnitelným exemplářem, jehož polohu na tiskovém archu lze bez pochybností určit. Naše známka s dolním okrajem s počítadlem 6.00 tedy pochází z 98. známkového pole 100kusového archu. Výskyt krajových kusů na trhu je výrazně vzácnější, než pouhých samostatných známek, byť i ty patří mezi exempláře s ojedinělým výskytem. Přitom známka s dolním okrajem, pokud je nám známo, v nabídce jakéhokoli aukčního domu za posledních více než 10 let vůbec nebyla!

 

        obr
  obr
   obr
               
        Los 1154: Pof.107a, Ženci - MAGYAR POSTA 20f hnědá s DOLNÍM okrajem s počítadlem (!), II. typ přetisku s typickým posunem; původní lep s drobnou opravou, atest Vrba, zk. Lešetický, Gilbert, Pittermann a Vrba, náklad pouhých 100ks, ojedinělá nabídka krajového exempláře populární a velmi vzácné "Magyárky", vhodné i jako investiční položka! 
        Prodáno za 460.000 Kč. 

 

   Sběratelé tedy nyní mají jedinečnou příležitost získat mimořádný exemplář raritní známky, která obohatí a povznese každou sbírku známek 1. československé republiky, investoři pak mohou získat a zařadit do portfolia položku s nepochybným potenciálem budoucího cenového růstu.

 

 Autor: Jan Vlček (01.11.2022)