Archiv / Odborné články / Ikonická klasická rarita - dvanáctiblok nepoužitých Penny Black v Aukci 74

15.02.2024   Autor: Stanislav Výtisk; Počet zobrazení: 626

Nepoužitý dvanáctiblok prvních známek světa Penny Black, los 529, je vůbec nejvýznamnějším a nejdražším objektem ciziny, který se dosud v tuzemských aukcích objevil. Jedná se o mimořádnou klasickou světovou raritu a jeden z největších neupotřebených celků Penny Black dostupných na současném filatelistickém trhu. Blok byl mj. zařazen mezi exkluzivní položky výstavy Poklady světové filatelie II, pořádané elitním klubem sběratelů a investorů Prestige Philately Club Prague v listopadu 2023.První známky světa Penny Black patří celosvětově mezi sběrateli a investory k nejoblíbenějším a tento mimořádný zájem se propisuje i do jejich tržních cen. Zatímco kvalitní upotřebené kusy (v závislosti na tiskové desce) lze pořídit v rozmezí 5.000 Kč - 10.000 Kč, ceny nepoužitých jednotlivých exemplářů s původním lepem a v bezvadné kvalitě se pohybují mezi 150.000 Kč - 250.000 Kč. Vzhledem ke způsobu, jakým byly původně tyto známky na poštách z archů odstříhávány či odřezávány (prakticky vždy ve vodorovných páskách), je každý dochovaný nepoužitý čtyřblok či víceblok mimořádně vzácný a jejich ceny tvoří několikanásobky samostatných jednotlivých známek.  

obr obr
   
Los 529: SG.2, PENNY BLACK černá, neupotřebený svislý 12-BLOK s původním originálním lepem (!), tisková deska 5, písmena H-G až K-I; bezvadný střih na třech stranách, lehký střih do krajové linie na známkách HG a IG, původní svěží lep, pouze na 3 známkách stopa po nálepce (!), neznatelný vodorovný ohyb a drobné natržení, nikterak nesnižující vzácnost a mimořádný estetický dojem bloku, katalogová cena minimálně £400.000, jedná se o jeden z největších dochovaných celků neupotřebených prvních známek světa a vůbec nejvýznamnější objekt ciziny v naší dosavadní nabídce, fantastická položka do investičního portfolia či nejpokročilejších Grand Prix sbírek!

                                                                                                                        Vyvolávací cena: 7.500.000 Kč
                                                                                                                          Prodáno za: 9.135.000 Kč

 

obr obr  Historický kontext

                                                                  
19. století - století revolucí, technického pokroku i emancipace společnosti, přineslo světu mimo jiné také zavedení poštovních známek, které následně zapříčinilo do té doby nevídaný komunikační boom. Je příznačné, že k němu došlo ve Velké Británii, která v souvislosti s probíhající průmyslovou revolucí akcelerovala svůj rozvoj a zajistila si tak vůdčí ekonomické a mocenské postavení ve světové politice, které jí zůstalo de facto až do konce první světové války. Industriální a urbanizační proces 19. století akumuloval ve městech značné množství lidských i materiálních zdrojů. Rozmáhající se sociální skupina bankéřů, obchodníků a podnikatelů propagující politiku laissez-faire, přirozeně volala po emancipaci práv a reformách, které se následně dotýkaly také málo funkční a těžkopádné poštovní soustavy na Britských ostrovech.

obr obr

        Znak Spojeného království používaný od roku 1837

            Portrét královny Viktorie od Alfred Edward Chalon (cca 1840)

V roce 1837 vypracoval otec poštovní reformy ve Velké Británii, Rowland Hill (1795-1879) svou slavnou stať Post Office Reform: Its Importance and Practicability (Poštovní reforma: její důležitost a proveditelnost), ve které navrhl základní stavební prvky „poštovní revoluce". Jejími nejdůležitějšími body byly: 1) Sjednocení ceny poštovného podle váhy zásilky a nikoliv podle přepravené vzdálenosti a počtu listů v dopise. 2) Stanovení ceny poštovného 1 penny pro dopisy zaslané v rámci Velké Británie s váhou nepřesahující ½ unce. 3) Prosazení předplacených, respektive předfrankovaných poštovních zásilek, tedy dopisů s již uhrazeným poštovným adresátem, a to buď ve formě tzv. letter sheets (envelopes) - tedy celin, později známých např. jako Mulreadyho obálky, a nebo frankováním dopisů poštovními známkami, kterýžto způsob Hill začlenil do svého plánu podle původního návrhu Charlese Knighta a původně jej považoval pouze jako doplněk k celinám. Rowland Hill si od těchto kroků sliboval zrychlení a zefektivnění poštovního systému a jeho masové rozšíření do všech vrstev společnosti mělo bohatě nahradit ztráty způsobené radikálním snížením poštovních tarifů.

obr obr
  Poštovní dostavník na trase Londýn - Edinburg
Poštovní kurýr v Anglii 

Celá reforma, označována jako „Uniform Onepenny Postage" - „jednotné poštovné 1 penny", byla rozdělena do dvou fází. Od 5. prosince 1839 do 9. ledna 1840 bylo na britských ostrovech zavedeno pro dopisy s váhou do ½ unce jednotné poštovné 4 pence, pro dopisy doručované na území Londýna a uhrazené předem byla pak sazba snížena na 1 penny s tím, že pokud odesílatel nezaplatil a nechal úhradu na adresátovi, bylo poštovné 2 anebo 3 pence. Tato experimentálně vyzkoušená dvoukolejnost cen vedla k okamžitému nárůstu počtu dopisů hrazených odesílateli. Zároveň to vedlo ke vzniku prvních poštovních schránek, kam jednotliví poštovní úředníci doručovali uhrazenou korespondenci, neboť již nemuseli čekat na příjemce dopisů a vybírat od nich poštovné.

obr obr

Rowland Hill (1795-1879)

Titulní strana Hillovy „Post Office Reform“

Druhá a nejdůležitější část Hillovy poštovní reformy, byla vyhlášena vládním nařízením ze dne 10. ledna 1840 a stanovovala nové radikálně snížené poštovné: pro dopisy zasílané v rámci Království Velké Británie a Irska s váhou do ½ unce - 1 penny, s váhou ½ - 1 unce 2 pence, 1 unce - 2 unce 4 pence atd., vždy 2 pence za další 1 unci váhy až do hmotnosti 16 uncí. Zároveň byla stanovena dvojnásobná výše poštovného pro dopisy placené adresátem.

obr obr

Dobový leták s vyhlášením poštovní reformy „Uniform Onepenny Postage"

Dopis z roku 1840 s nalepenou známkou Twopence Blue s informacemi o způsobu použití právě vydaných známek! Los 637, Aukce 40. Prodáno za 115.000 Kč.

Na přelomu let 1839/1840 byly v návaznosti na chystané radikální změny v plném proudu přípravy tzv. Mulready Letter Sheets and Evelopes, tedy Mulreadyho obálek s již „předplaceným poštovným" 1 penny a 2 pence, pojmenované podle autora jejich výtvarného návrhu Williama Mulreadyho.

Zároveň s nimi bylo počítáno s vydáním prvních adhezivních (nalepitelných) poštovních známek Penny Black a Twopence Blue. Po poměrně složitém výběrovém procesu bylo nakonec pro jejich zhotovení rozhodnuto použít podobiznu královny Viktorie. 

obr obr

„London District Post letter sheet“, návrh na celinovou obálku

Mulreadyho obálka s černým raz. Maltézský kříž

Předlohou grafického zpracování se stala Městská medaile Williama Wyona s vyobrazením busty královny. Portrét mladé panovnice byl zvolen záměrně pro snadné rozpoznání známek, a jak se později ukázalo i velice šťastně, neboť na rozdíl od často karikovaných Mulreadyho obálek, které byly nakonec staženy z oběhu a používaly se výhradně pro úřední korespondenci, staly se první známky světa ve Velké Británii neobyčejně oblíbené. Návrh pro známku zhotovil Henry Courboult a samotnou rytinu vytvořili Charles Heath a jeho syn Frederick. Tisk byl svěřen firmě Perkins, Bacon & Petch (od roku 1852 jako Perkins, Bacon & Co.), která měla zkušenosti s tiskem britských bankovek. Známky byly tištěny na speciálním stroji „Rose" ve 240 kusových arších z celkem 11 tiskových desek.

obr obr

Wyonova medaile z roku 1837

"1 PENNY ESSAY", nepřijatý návrh James Bogarduse na první známku světa. Los 474, Aukce 72. Prodáno za: 350.000 Kč.

Archy se neperforovaly a jednotlivé známky se z nich odstříhávaly nebo odřezávaly. Každý čtyřblok či dokonce víceblok je proto mimořádně vzácný. Celkem bylo vydáno 286 700 archů, tj. Přes 68,8 milionů známek. Nedochoval se žádný kompletní nepoužitý arch. Jeden kompletní arch 1840 Penny Black byl vystaven v roce 1925 na výstavě ve Wembley ve stánku Chas Niessena. Tento arch byl ale později rozdělen a žádný další není dodnes znám. Pokud by existoval, jeho tržní cena by podle odborného konsensu přesáhla 10 milionů amerických dolarů.Autor: Stanislav Výtisk (15.02.2024)